• V júni sa naši žiaci prvýkrát mohli zapojiť do projektu, ktorý organizuje spoločnosť Mary´s meals. V skratke ide o to, že dieťa naplní školskú tašku "batôžtek" základnými školskými potrebami, základnými hygienickými potrebami, jedným tričkom, kraťasmi a šľapkami a tento batôžtek sa pošle prostredníctvom spoločnosti Mary´s meals dieťaťu z chudobnej krajiny, ktoré vďaka tomu môže chodiť do školy.
    • Milí rodičia,     dňa 27. mája 2021 písalo 4496 žiakov 4. ročníka zo 152 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.
    • V dňoch 10.12.,11.12. a 14.12.2020 sa v rámci ŠKD realizovala zbierka pre Slobodu zvierat – útulok v Bratislave, Dúbravke. Cieľom zbierky, ktorú zorganizovala Mgr. Slavkayová, bola snaha pomôcť materiálne zabezpečiť útulok, v ktorom sa nachádzajú rôzne zvieratká. Tie, ktoré prišli o svojho majiteľa alebo sa o nich ich majiteľ nepekne staral či ich zanedbával, tu – v útulku - našli svoj bezpečný domov.
    • Ako každý rok, aj v tomto zvláštnom roku majú Vianoce pre naše deti v ŠKD svoje čaro. Okrem krásnych prianí, patria už tradične k Vianociam aj darčeky.
    • Oznam o stravovaní
     • Oznam o stravovaní

      Vážení rodičia,

      tento školský rok máme veľmi náročnú situáciu stravovania žiakov v školskej jedálni z dôvodov:

      • nezrealizovala sa výstavba nového pavilónu, kde má pribudnúť 6 tried z dôvodu, že sused opakovane nesúhlasil so stavbou školy, pripomienkoval ju, prerábal sa kvôli tomu projekt, tým
    • Oznam o poplatkoch ŠKD
     • Oznam o poplatkoch ŠKD

      Vážení rodičia,

      dopĺňame informácie o poplatkoch za ŠKD.

      Výška poplatku ŠKD sa určuje VZN č. 1/2021 (Všeobecne záväzným nariadením) obce Miloslavov, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12. augusta 2021 s platnosťou od 01.septembra 2021 (v prílohe).

      Výška poplatku za ŠKD sa nezmenila, zostáva 40 € na jedno dieťa, avšak zmenili sa uplatňované zľavy z poplatku.

    • Ukončenie školského roka 2021/2021
     • Ukončenie školského roka 2021/2021

      Dňa 30.6. 2021 bolo slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ Miloslavov, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta Milan Baďanský.

      V tento deň si prevzalo vysvedčenie 456 žiakov školy, z toho 31 deviatakov. Sú to prví absolventi školy v histórií, všetci boli úspešne prijatí na stredné školy s maturitou, na ktoré sa hlásili. Zo školy odchádza aj 8 žiakov z 8. ročníka a 2 žiači 5. ročníka, ktorí boli prijatí na bilingválne gymnázia.

    • Projekt "Čítame radi II."
     • Projekt "Čítame radi II."

      Začiatkom júla sme zakúpili do školskej žiackej knižnice knihy v hodnote 800 eur, ktoré poskytlo ministerstva školstva na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Prváci sa môžu tešiť na knižku Hovorníček, ktorú si zvládnu určite sami prečítať a trénovať svoj jazýček a správnu výslovnosť.

      Druháci môžu získavať poznatky k učivu prvouky z kníh Včely a Stromy.

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje