• Apríl bol mesiac plný kontrastov. Aké rozmanité bolo počasie, také rozmanité boli aj aktivity v školskom klube.

     V oddeleniach zavládla jar. Zvuky prebúdzajúcej sa prírody bolo počuť úplne všade. Deti načúvali spevu vtákov, rozoznávali zvukové prejavy mláďat zvierat na hospodárskom dvore a trochu jari si preniesli z prírody aj do tried. Z kvetov a listov vytvorili tretiaci z 9. oddelenia krásne prírodné obrazy. Okenné parapety v triedach obsadil
    • ZŠ Miloslavov sa zúčastnila krajského kola súťaže „Olympijský odznak všestrannosti“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.4.2022 v ŠH Elán Bratislava.

     Naša škola sa na základe výsledkov školských kôl prebojovala medzi 15 najlepších škôl v Bratislavskom kraji. Súťažili sme v kategórií družstiev v prekážkovej dráhe v zložení: Michal Halanda, Karol Boháč, Patrícia Vatrálová a Barbora Pauličková.
    • Naša škola sa dňa 5. 5. 2022 zúčastnila okresného kola v stolnom tenise družstiev žiakov v ZŠ Mlynská Senec. V súťaži súperilo medzi sebou 5 škôl z okresu Senec - ZŠ Miloslavov, ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Bernolákovo a ZŠ Most pri Bratislave. Postupne sme zdolávali všetkých účastníkov, až sme skončili na 1. mieste!!! Týmto úspechom sme postúpili do krajského kola.
    • 2. miesto v Krajskom kole v stolnom tenise
     • 2. miesto v Krajskom kole v stolnom tenise

      Naša škola sa dňa 20. 5. 2022, ako víťaz okresného kola Senec, zúčastnila krajského kola v stolnom tenise družstiev žiakov v stolnotenisovej hale ŠKST Aréna Bratislava.

      V kategórii žiakov súperilo medzi sebou 6 škôl z víťazných okresov v Bratislavskom kraji, ZŠ Miloslavov, ZŠ Ivana Bukovčana Bratislava, Gymnázium L. Novomeského Tomášikova Bratislava, ZŠ Tbiliská Bratislava, ZŠ Dr. Dérera Malacky, ZŠ Dr. Hodžu Bratislava.

    • Úspech v projekte - "Mením na zeleň"
     • Úspech v projekte - "Mením na zeleň"

      Nadácia ZSE zverejnila 15. februára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na grantový program „Mením na zeleň“.

      Naša škola sa zapojila do 1. ročníka grantového projektu. Do uzávierky bolo podaných 270 žiadostí o podporu, z ktorej Správna rada podporila 43 projektov, medzi nimi aj náš projekt „Zelená škola – aj oddychujeme, aj sa učíme“ v hodnote 1400 eur.

    • Apríl v ŠKD
     • Apríl v ŠKD

      Apríl bol mesiac plný kontrastov. Aké rozmanité bolo počasie, také rozmanité boli aj aktivity v školskom klube.

      V oddeleniach zavládla jar. Zvuky prebúdzajúcej sa prírody bolo počuť úplne všade. Deti načúvali spevu vtákov, rozoznávali zvukové prejavy mláďat zvierat na hospodárskom dvore a trochu jari si preniesli z prírody aj do tried. Z kvetov a listov vytvorili tretiaci z 9. oddelenia krásne prírodné obrazy. Okenné parapety v triedach obsadili sliepočky, zajčiky i kuriatka. Pri ich vyrábaní boli použité materiály, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši. Sliepočka či kuriatka vznikli z kartónového obalu na vajíčka, vaječné škrupiny poslúžili ako malé črepníky na vysadenie chutnej a zdravej žeruchy, papierové taniere sa zmenili na peknú jarnú dekoráciu no a drobné ozdoby deti vytvorili zo zvyškov papiera. Aj zapichovátka do kvetináčov dostali podobu zajačikov a farebných vajíčok.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Vážení rodičia, žiaci,

      oznamujem Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem všetkým žiakom Základnej školy Miloslavov riaditeľské voľno dňa

      20.05.2022 (piatok)

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov - vzdelávanie učiteľov a vychovávateľov školy, tzv. Metodický deň - 2.časť.

    • Umelci z 9.A
     • Umelci z 9.A

      Žiaci z 9.A sa pokúsili vytvoriť dielko v štýle - Land art.

      Tvorcovia tohto umeleckého smeru sa chceli vyhnúť umeniu uzavretému v galériách a múzeách. Namiesto toho tvorili umelecké diela v prírode, ideálne na miestach nezasiahnutých ľudskou činnosťou.

      Pracovali jednoduchými formami a s prírodnými materiálmi ako sú pôda, kameň, drevo, voda alebo ľad...

    • Projektový "slovenský deň"
     • Projektový "slovenský deň"

      Milí rodičia, žiaci,

      máme za sebou veľmi príjemný a náučný projektový deň, ktorý sme venovali zvykom a tradíciám na Slovenku. Do tohto projektového dňa sa zapojil hlavne I. stupeň a ŠKD, kde to celý deň žilo folklórom a dobrou náladou.

      Mnohé deti i pani učiteľky prišli do školy oblečené v kroji, niektorí, ktorí nemajú kroj sa snažili aspoň maličkosťou (mašla vo vlasoch, čelenka, folklórny vzor...) si pripomenúť, akí sme hrdí Slováci a aké krásne sú naše tradície, piesne a oblečenie.

    • Spoznali sme svet očarujúcej, "kúzelnej" fyziky
     • Spoznali sme svet očarujúcej, "kúzelnej" fyziky


      Fyzika je všade okolo nás, kde sa len pozrieme. Je všeobecne známe, že fyzika je pre žiakov veľmi nezáživná a výpočty ich dokážu veľmi odradiť. Ale prečo to nezmeniť? Naša škola sa o to pokúsila.

      V utorok 12. apríla 2022 sme spestrili vyučovanie pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka KÚZELNOU FYZIKOU.

      Do školy k nám zavítal pán Mgr. Michal Figura, fyzik a kúzelník, až z Prešova, ktorý nás očaril krásou fyziky. Aj on je názoru: „Fyzika nie je učenie, ale hra.“. So žiakmi strávil celé dopoludnie. Predviedol nám množstvo zaujímavostí.
      Naši žiaci sa postupne striedali na predstaveniach, boli veľmi aktívni a prejavili veľké nadšenie. Pán Figura, ako dobrý kúzelník, šikovných a aktívnych žiakov rád odmenil. Dokonca si nás zavolal k sebe ako pomocníkov. Tak žiakov, ako aj pedagógov. Dokonca ani elektrina nás nepotriasla. 😊

      Po predstavení som sa na hodinách fyziky spýtala žiakov, aké majú pocity, a

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 24. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje