• Milí rodičia budúcich prvákov!

     • pred zápisom je nutné vyplniť Elektronickú prihlášku (prístupná do 30.04.)
     • zápis prvákov (fyzický) je nateraz odložený. O náhradnom dátume budeme informovať. 
     • na zápis treba prísť s dieťaťom
     • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie v Doplnkových tlačivách), dať tlačivo overiť a priniesť tlačivo so sebou na zápis.

      

     K zápisu treba priniesť:

     • občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • rodný list dieťaťa
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba písomne požiadať školu o termín po oficiálnom termíne zápisu.