• Vedenie školy

   • PaedDr. Alena Jančekováriaditeľka alena.jancekova@miloslavov.sk
   • Mgr. Silvia Szabovázástupkyňa pre I. stupeňzastupkyna@miloslavov.sk
   • PaedDr. Dana Pivovarníkovázástupkyňa pre II. stupeňzastupkyna2@miloslavov.sk
   • Mgr. Soňa Slavkayovávedúca ŠKDsonaslavkayova@gmail.com
   • RNDr. Viera Lacíkovávedúca inkluzívneho tímu, špeciálny pedagógspecpedzs@gmail.com
 • Rada školy

   • Ing. Martin Čiernypredseda rady školy
   • Ivan Húskačlen za rodičov
   • Štefan Škulavíkčlen za rodičovs.skulavik@gmail.com
   • Zlata Ottmárováčlen za rodičovzlata.ottmar@gmail.com
   • Mgr. Marta Bělousovováčlen za pedagogických zamestnancovmarticka.belousovova@gmail.com
   • Mgr. Soňa Slavkayováčlen za pedagogických zamestnancovsonaslavkayova@gmail.com
   • Robert Riegelčlen za nepedagogických zamestnancov
   • Kvetoslava Jašurováčlen delegovaný zriaďovateľomkvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
   • Mgr. Martin Sitiarčlen delegovaný zriaďovateľommartin.sitiar@miloslavov.sk
   • Hana Pokornáčlen delegovaný zriaďovateľomhana.pokorna@miloslavov.sk
   • Ing. Tatiana Cabalová PhD.člen delegovaný zriaďovateľomtatiana.cabalova@gmail.com
 • Triedni dôverníci

   • Peter Bednáriktriedny dôverník 1.Abedo45@gmail.com
   • Veronika Maronovátriedny dôverník 1.Bmaronova@modny-svet.sk
   • Miriam Chorvátovátriedny dôverník 1.Cmiriamchorvatova77@gmail.com
   • Mgr. Ondrej Farkastriedny dôverník 2.Afarki@farki.net
   • Ing. Tatiana Cabalová, PhD.triedny dôverník 2.Btatiana.cabalova@gmail.com
   • Bc. Zlata Ottmárovátriedny dôverník 3.Azlata.ottmar@gmail.com
   • Michaela Vizváryovátriedny dôverník 3.Bmiska.chlebcokova@gmail.com
   • Mgr. Ľuboš Majertriedny dôverník 4.Alubos.majer1@gmail.com
   • Mgr. Ľuboš Mráztriedny dôverník 4.Blubos.mraz@post.sk
   • Štefan Škulavíktriedny dôverník 5.As.skulavik@gmail.com
   • Erika Fülöpovátriedny dôverník 5.Berika.fulopova86@gmail.com
   • Mgr. Gabriela Púčikovátriedny dôverník 6.Agabriela.pucikova@gmail.com
   • Eva Sojka Hanesovátriedny dôverník 6.Beva.hanesova@zoznam.sk
   • Viola Csivreovátriedny dôverník 7.Aviolacsivreova@gmail.com
   • Ing. Lucia Kühnovátriedny dôverník 7.Blucia@analyticadesign.sk
   • Mária Minárikovátriedny dôverník 8.Amajamajo29@gmail.com
   • Zuzana Minárikovátriedny dôverník 8.Bzuzka@minarik.sk