• Vedenie školy

   • PaedDr. Alena Jančekováriaditeľka alena.jancekova@miloslavov.sk
   • Mgr. Irena Dalimanasistentka riaditeľky ZŠ, vedúca prevádzky zakladna.skola@miloslavov.sk
   • Mgr. Rastislav Vaľkozástupca pre I. stupeňzastupca1st@miloslavov.sk
   • PaedDr. Dana Pivovarníkovázástupkyňa pre II. stupeňzastupkyna2@miloslavov.sk
   • Mgr. Soňa Slavkayovávedúca ŠKDsonaslavkayova@gmail.com
   • Mgr. Oľga Kňazúrovávedúca inkluzívneho tímu, školský špeciálny pedagógspecpedzs@gmail.com
 • Rada školy

   • Ing. Martin Čiernypredseda rady školy
   • Ivan Húskačlen za rodičov
   • Štefan Škulavíkčlen za rodičovs.skulavik@gmail.com
   • Bc. Zlata Ottmárováčlen za rodičovzlata.ottmar@gmail.com
   • Mgr. Marta Bělousovováčlen za pedagogických zamestnancovmarticka.belousovova@gmail.com
   • Mgr. Soňa Slavkayováčlen za pedagogických zamestnancovsonaslavkayova@gmail.com
   • Robert Riegelčlen za nepedagogických zamestnancov
   • Kvetoslava Jašurováčlen delegovaný zriaďovateľomkvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
   • Mgr. Martin Sitiarčlen delegovaný zriaďovateľommartin.sitiar@miloslavov.sk
   • Hana Pokornáčlen delegovaný zriaďovateľomhana.pokorna@miloslavov.sk
   • Ing. Tatiana Cabalová PhD.člen delegovaný zriaďovateľomtatiana.cabalova@gmail.com