• Škola sa otvára pre deti rannej ŠKD od 6.30 – do 7.30 hod.

     Ranná ŠKD je pre všetkých prihlásených žiakov v triede 1.C – zadný vchod do budovy (starý).

     Budova ZŠ – I. stupeň sa otvára o 7.30 hod.

     Pavilón II. stupňa ZŠ sa otvára o 7.30 hod.

     Príchod detí na vyučovanie je do 7.55 hod. Brána školy sa zatvára o 8,00 hod.

     Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy.

     V prípade potrebných konzultácií s pedagógom, pedagógom príde za rodičom ku vchodu školy.

     Prosíme rodičov, aby sa po vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD nezdržiavali v areáli školy. Školský areál sa zatvára o 17.30 hod.

      

     K nahliadnutiu:

     Prevádzkový poriadok ZŠ Miloslavov