• Harmonogram stravovania 

    1. stupeň, ŠKD, 2. stupeň od januára 2022

    Deň:

    po 4. vyuč. hod.

    od 11,40 hod.

    po 5. vyučovacej hodine

    od 12,35 hod.

    po 6. vyučovacej hodine

    od 13,25 hod.

    po 7. vyuč. hodine

    od 14,15 hod.

     

     

    PO:

    11,40 h - nedružinári (dozor Běl)

    11,45 h - 1.A (Kri)

    11,50 h - 1.C (Sim)

    12,00 h - 1.B (Ba)

     

    12,35 h - nedružinári (dozor Mac)

    12,40 h - 7. B (1/2)

    12,45 h - 2.C (Sl), 3.C (Mi)

    12,50 h - 3.A (Fo), 3.B (Žá)

    13,00 h - 2. B (Bo), 2.A (Hr)

    13,05 h - 4.A (supl. škd)

     

    13,25 h -  4.B (dozor Alm)

    13,30 h - 7.A(1/2), 8.A, 8.B,

    13,35 h -  6.A, 6.B

    13,45 h - 5.A, 5.B

    14,15 h - 7.A(1/2), 7.B(1/2)

                      9.A(1/2), 9.B(1/2)

     

     

    UT:

    11,40 h - nedružinári (dozor Dur)

    11,50 h - 2.B (Bo)

    11,55 h - 2.A (Hr)

    12,35 h - nedružinári (dozor Pan)

    12,40 h - 9.B

    12,45 h - 1.A (Kri), 1.C (Sim)

    12,50 h - 1.B (Ba), 2.C (Sl)

    12,55 h - 3.C (Mi)

    13,00 h - 3.A (Fo)

    13,25 h - nedružinári (dozor Mal)

    13,25 h - 3.B (Žá), 4.A,4.B (supl-škd)

    13,35 h - 7.B(1/2), 8.A, 8.B, 9.A

    13,35 h - 6.A(1/2), 6.B

    13,45 h - 5.A, 5.B

    14,15 h - 6.A(1/2), 7.A (1/2),

                     7.A(1/2), 7.B (1/2)

     

     

    ST:

    11,40 h - nedružinári (dozor Dill)

    11,45 h - 2.C (Sl)

    11,50 h - 1.A (Kri)

    11,55 h - 1.C (Sim)

    12,35 h - nedružinári  (dozor Koll)

    12,40 h - 5.B, 6.A, 9.B

    12,50 h - 1.B (Ba), 2.B (Bo)

    12,55 h - 2.A (Hr), 3.C (Mi)

    13,00 h - 3.A (Fo), 3.B (Žá)

    13,05 h - 4.A, 4.B (supl.škd)

     

    13,30 h - 7.A, 7.B, 8.A(1/2), 9.A, 5.A

    13,40 h - 6.B

    14,15 h - 8.A(1/2), 8.B

     

     

    ŠT:

    11,40 h - nedružinári (dozor Madz)

    11,45 h - 2.C (Sl)

    11,50 h - 3.B (Žá)

    11,55 h - 1.B (Ba)

    12,00 h - 2.B (Bo)

    12,35 h - nedružinári (dozor Kuš)

    12,40 h - 5.A, 5.B, 7.A

    12,50 h - 8.B

    12,55 h - 1.A (Kri), 1.C (Sim)

    13,00 h - 3.C (Mi), 3.A (Fo)

    13,05 h - 4.B (supl.škd), 2.A (Hr)

    13,25 h - 4.A (dozor Vaľ)

    13,30 h - 6.B, 7.B(1/2), 8.A,                       

                     9.A (1/2), 9.B (1/2)

    13,45 h - 6. A

    14,15 h - 7.B(1/2), 9.A (1/2),

                           9.B (1/2)

     

     

    PI:

    11,40 h - nedružinári (dozor Mich)

    11,45 h - 5. A, 7.B(1/2), 8.B(1/2), 9.A

    11,55 h - 4.A ,4.B (supl.škd)

    12,00 h - 1.A (Kri), 2.A (Hr)

    12,05 h - 1.C (Sim),1.B (Ba)

     

    12,35 h - nedružinári (dozor Kme)

    12,40 h - 5.B, 6.A, 6.B

    12,55 h - 7.A, 7.B(1/2), 8.A(1/2),

                          8.B (1/2), 9.B

    13,10 h - 2.B (Bo), 2.C (Sl)

    13,15 h - 3.A (Fo), 3.B (Žá)

    13,20 h - 3.C (Mi)

                                       

                    

    13,30 h - 8.A (1/2)

                         X