• HARMONOGRAM STRAVOVANIA

    PONDELOK:

    po 4. vyuč. hod.

    (po 11,40 hod.)

    po 5. vyuč. hodine

    (po 12,35 hod.)

    po 6. vyuč. hod.

    (po 13,30 hod.)

    po 7. vyuč. hod.

    (po 14,15 hod.)

    2. A – p.vych.Mišejka

    2. B - p. vych. Ribárová

    od 12,35 – do 13,00 hod.

    1. stupeň – „nedružinári“

    3. A – p. vych. Tyborová

    3. B – p. vych. Slavkayová

    5. A

    6. A, 6. B

    7. A, 7. B

    5. B

    8. A, 8. B

     

    od 13,00 – do 13,30 hod. – ŠKD

    4. A, 4. B – p. vych. Mišejka

    1. A – p. vych. Forgóová

    1. B – p. vych. Botlóová

    1. C – p. vych. Barančíková

     

     

     

    UTOROK:

    po 4. vyuč. hod.

    (po 11,40 hod.)

    po 5. vyuč. hodine

    (po 12,35 hod.)

    po 6. vyuč. hod.

     (po 13,30 hod.)

    po 7. vyuč. hod.

    (po 14,15 hod.)

    1.A – p. vych. Forgóová

    1.B – p. vych. Botlóová

    1.C-p.vych. Barančíková

    od 12,35 – do 13,00 hod.

    1. stupeň – „nedružinári“

    5. A, 6. A,  8. B

    3. A – p. vych. Tyborová

    3. B – p. vych. Slavkayová

    5. B

    6. B

    8. A

    7. A, 7. B

     

    od 13,00 – do 13,30 hod. – ŠKD

    4. A, 4. B – p. vych. Mišejka

    2. A – p. vych. Daliman

    2. B – p. vych. Ribárová

     

     

     

     

    STREDA:

    po 4. vyuč. hod.

    (po 11,40 hod.)

    po 5. vyuč. hodine

    (po 12,35 hod.)

    po 6. vyuč. hod.

     (po 13,30 hod.)

    po 7. vyuč. hod.

    (po 14,15 hod.)

    2. A – p. vych. Mišejka

    2. B – p. vych. Ribárová

    od 12,35 – do 13,00 hod.

    1. stupeň – „nedružinári“

    3. A – p. vych. Tyborová

    3. B – p. vych. Slavkayová

    5. A, 5. B

    7. A, 7. B

    8. A, 8. B

    4.A,B – p.vych. Mišejka

    6. A, 6. B

     

    od 13,00 – do 13,30 hod. - ŠKD

    1. A – p. vych. Forgóová

    1. B – p. vych. Botlóová

    1. C – p. vych. Barančíková

     

     

     

    ŠTVRTOK:

    po 4. vyuč. hod.

    (po 11,40 hod.)

    po 5. vyuč. hodine

    (po 12,35 hod.)

    po 6. vyuč. hod.

     (po 13,30 hod.)

    po 7. vyuč. hod.

    (po 14,15 hod.)

    1.A – p. vych. Forgóová

    1.B – p. vych. Botlóová

    1.C-p.vych. Barančíková

    od 12,35 – do 13,00 hod.

    1. stupeň – „nedružinári“

    6. B, 8. A

    3. A – p. vych. Tyborová

    3. B – p. vych. Slavkayová

    5. A, 5. B

    6. A

    7. A, 7. B

    8. B

     

     

     

     

    od 13,00 – do 13,30 hod. – ŠKD

    4. A, 4. B – p. vych. Mišejka

    2. A – p. vych. Daliman

    2. B – p. vych. Ribárová

     

     

     

     

    PIATOK:

      po 4. vyuč. hod.

    (po 11,40 hod.)

    po 5. vyuč. hodine

    (po 12,35 hod.)

    po 6. vyuč. hod.

     (po 13,30 hod.)

    po 7. vyuč. hod.

    (po 14,15 hod.)

    5. A

    1.A – p. vych. Forgóová

    1.B – p. vych. Botlóová

    1.C-p.vych. Barančíková

     

     od 12,35 – do 13,00 hod.

    1. stupeň – „nedružinári“

    5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B

    3. A – p. vych. Tyborová

    3. B – p. vych. Slavkayová

    8. A, 8. B

     

     

    od 13,00 – do 13,30 hod.

    4. A, 4. B – p. vych. Mišejka

    2. A – p. vych. Daliman

    2. B – p. vych. Ribárová