• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    • Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" je nadväzujúcim projektom do ktorého je naša škola zapojená od 1.2.2021. Naša škola bola zapojená aj do predchádzajúceho projektu - "V ZŠ úspešnejší" , ktorý začal v 1.2.2018 a trval 3 roky. 

     Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." našej škole priniesol vytvorenie inkluzívného tímu - piatich odborníkov - školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a 3 asistentov učiteľa, ktorí aktívne pomáhajú 37 deťom so ŠVVP (špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami), ktoré sú v našej škole integrované.

     Inkluzívny tím pomáha odborne aj učiteľom, rodičom a vychovávateľom. 

                    

      

          

      

     Informačná grafika k stiahnutiu