• Milí rodičia budúcich prvákov!

     Podávanie prihlášok do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 je oficiálne uzatvorené. 

     Informácie o preberaní prihlášok v sobotu pošleme emailovo zajtra - 21.4.2022

     • oficiálne oznámenie -  Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023
     • platné VZN k zápisu nájdete na stránke zriaďovateľa VZN - 2/2022
     • pred zápisom je nutné vyplniť Elektronickú prihlášku (prístupná bude od 01.04.2022 do 14.4.2022)
     • následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia) v termíne 23.4.2022 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod.
     • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie v Doplnkových tlačivách), dať tlačivo overiť a priniesť tlačivo so sebou na zápis.
     • v prípade nemožnosti kontaktu medzi zákonnými zástupcami je možné vypísať a podať "Písomné vyhlásenie o nemožnosti zadováženia súhlasu druhého zákonného zástupcu" (tlačivo nižšie v Doplnkových tlačivách) tým zákonným zástupcom, ktorý dieťa vychováva a má v starostlivosti
     • ak sa rodičia žijúci v spoločnej domácnosti dohodnú, že bude písomnosti ohľadom zápisu riešiť iba jeden rodič - vypíšu "Písomné vyhlásenie - podpisovanie písomností a doručovanie rozhodnutí" (tlačivo nižšie v Doplnkových tlačivách), kde treba vybrať z možností - buď podpisovanie rozhodutí spojených s prijímacím konaním alebo celkový súhlas - na všetky rozhodnutia na celé štúdium. 

      

     K zápisu treba priniesť:

     • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • rodný list dieťaťa (aj kópiu)
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • doplnkové tlačivá, ak sú potrebné - viď vyššie
     • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba písomne požiadať školu o termín po oficiálnom termíne zápisu.