• Milí rodičia budúcich prvákov!

     • pred zápisom je nutné vyplniť Elektronickú prihlášku (prístupná bude do 20.4.2021)
     • následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia bez dieťaťa) v prípade, že to dovolia epidemiologické nariadenia v termíne 24.4.2021 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod. 
     • Informácie o preberaní prihlášok v sobotu pošleme emailovo po uzatvorení zápisu, tj. najskôr 21.4.2021
     • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie v Doplnkových tlačivách), dať tlačivo overiť (ak sa nepodarí overiť do 24.4.2021, tlačivo môžete doposlať overené aj neskôr) a priniesť tlačivo so sebou na zápis.
     • preberanie prihlášok prebehlo, zápis do 1.ročníka je uzatvorený, vyjadrenia o prijatí/neprijatí dostanete do 15.6.2021. 

      

     K zápisu treba priniesť:

     • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • rodný list dieťaťa (aj kópiu)
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba písomne požiadať školu o termín po oficiálnom termíne zápisu.