• Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
     • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

      Vážení rodičia,

      v prílohe nájdete oficiálne Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

    • Oznam č. 2 pre rodičov
     • Oznam č. 2 pre rodičov

      Vážení rodičia,

      ako iste viete, školy sú naďalej zavreté až do odvolania.


      Chcem sa Vám opäť veľmi pekne poďakovať, že pomáhate svojim deťom v domácom vzdelávaní a tým aj nám učiteľom.

      Chápeme, že nie ste pedagógovia a nečakáme, že učivo, hlavne odborné predmety na 2. stupni, dôsledne vysvetlíte. K mnohým témam učiva sa vyučujúci v škole vrátia, urobia výklad a precvičia ho. Učivo, ktoré sa nestihne prebrať sa posunie do nového školského roka, aj to je jedna z možností. Deti môžu písať testy, písomky, avšak nebudeme ich známkovať, len dávať spätnú väzbu - vyhodnocovať chyby. Po návrate do školy budú upravene kritéria hodnotenia žiakov.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      Vážení rodičia,

      veľmi pekne Vám ďakujeme, že pomáhate svojim deťom v domácom vzdelávaní a tým aj nám učiteľom.Je to nová forma vzdelávania v našej škole a aj my učitelia sa učíme hľadať čo najefektívnejšie riešenia pre nás všetkých.

      Chápeme, že nie ste pedagógovia a nečakáme, že učivo, hlavne odborné predmety na 2. stupni, dôsledne vysvetlíte. K náročným témam učiva sa vyučujúci v škole vrátia, urobia výklad a precvičia ho.

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 2. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Všetkovedko
   • Ypsilon - Školské kolo
   • Karneval v ŠKD
   • Návšteva lektorov z Aisec v našej škole
   • Fotoalbum školy