• Po prvýkrát v histórii našej školy, sme v čase týchto letných prázdnin zorganizovali Letný školský klub, ktorý bol zriadený na podnet zriaďovateľa, ako kompenzáciu pre pracujúcich rodičov, ktorí v čase prerušenia prevádzky školského klubu detí počas pandémie, ostávali so svojimi deťmi doma. Tento Letný školský klub bol bezplatný, rodičia uhrádzali len poplatok za stravovanie, ktoré bolo zabezpečené v našej školskej jedálni.
    • Dňa 30. júna 2020 sa pre našich žiakov, ich pedagógov, ale i rodičov skončil zvláštny školský rok 2019/2020. Do histórie sa zapíše ako školský rok, v ktorom sa od začiatku marca až do konca mája nevyučovalo v škole, ale vzdelávanie sa realizovalo kvôli pandémii koronavírusu COVID 19 dištančnou formou. Pedagógovia i žiaci sa veľmi dobre popasovali s touto novou situáciou. Školský rok 2019/2020 sme ukončili inak ako po iné roky, ale predsa s poci
    • Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň
  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 28. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Všetkovedko
   • Ypsilon - Školské kolo
   • Karneval v ŠKD
   • Návšteva lektorov z Aisec v našej škole
   • Fotoalbum školy