• Organizácia posledného dňa 30.6. 2020 v škole - vysvedčenie
     • Organizácia posledného dňa 30.6. 2020 v škole - vysvedčenie

      Vážení rodičia a deti,

      dňa 30.6.2020 - deň vysvedčenia je nasledovná organizácia:

      I.stupeň:

      Nástup: 7.45 hod. - prosíme do svojej triedy,

      Ukončenie: 9.30 hod.

      ŠKD do 14.00 hod.

      Obed je iba pre deti v ŠKD - treba si obed prihlásiť!

      II. stupeň:

      Nástup: 8.45 hod. - prosíme do svojej triedy

    • Prerušená prevádzka školy - 26.6.2020
     • Prerušená prevádzka školy - 26.6.2020

      Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa v zastúpení starostu Obce Miloslavov bude z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu dňa 26.6.2020 (piatok) prerušená prevádzka základnej školy.

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

    • Vyučovanie v ZŠ - od 22. júna 2020 - aktualizácia
     • Vyučovanie v ZŠ - od 22. júna 2020 - aktualizácia

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám aktuálne zmeny vo vyučovaní od 22.6. 2020 v ZŠ nasledovne:

      - ranný klub ŠKD (denne od 7.00 do 7.40 hod.) – bez zmeny

      - škola sa otvára o 7.40 hod. pre žiakov I. stupňa (pre deti, kt. nejdú do rannej ŠKD) – bez zmeny

      - vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka bude od 8.00 do 11.40 hod. – bez zmeny

    • Vyučovanie v ZŠ - od 15. júna 2020 - aktualizácia
     • Vyučovanie v ZŠ - od 15. júna 2020 - aktualizácia

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám aktuálne zmeny vo vyučovaní od 15.6. v ZŠ nasledovne:

      - otvára sa ranný klub ŠKD (denne od 7.00 do 7.40 hod.)

      - pre ostatných žiakov I. stupňa (ktorí nebudú navštevovať ranný klub ŠKD) sa škola otvára o 7.40 hod.

      - vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka bude od 8.00 do 11.40 hod. (bude spustené zvonenie)

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 14. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Všetkovedko
   • Ypsilon - Školské kolo
   • Karneval v ŠKD
   • Návšteva lektorov z Aisec v našej škole
   • Fotoalbum školy