• V dňoch 10.12.,11.12. a 14.12.2020 sa v rámci ŠKD realizovala zbierka pre Slobodu zvierat – útulok v Bratislave, Dúbravke. Cieľom zbierky, ktorú zorganizovala Mgr. Slavkayová, bola snaha pomôcť materiálne zabezpečiť útulok, v ktorom sa nachádzajú rôzne zvieratká. Tie, ktoré prišli o svojho majiteľa alebo sa o nich ich majiteľ nepekne staral či ich zanedbával, tu – v útulku - našli svoj bezpečný domov.
    • Ako každý rok, aj v tomto zvláštnom roku majú Vianoce pre naše deti v ŠKD svoje čaro. Okrem krásnych prianí, patria už tradične k Vianociam aj darčeky.
    • Najväčšou radosťou človeka je obdarovať iného. Potešiť niekoho cudzieho nezištne, venovať svoj čas príprave jeho pozdravu, a tiež si uvedomovať, akí sme šťastní, že máme svojich blízkych vôkol seba. To sú hodnoty, ktoré v deťoch z ŠKD cielene rozvíjame.
    • Aj v tejto náročnej dobe prišiel do našej školy Mikuláš potešiť naše deti.

     Mikulášovi tento rok pomohol celý kolektív vychovávateľov ŠKD a náš zriaďovateľ - Obec Miloslavov, ktorý poskytol financie na balíčky pre všetkých.
  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 15. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje