• Školské a externé krúžky

    •  

     V sobotu pôsobia dva krúžky: Spoznávame prírodu a Turistický krúžok.

      Možnosti prihlásenia sa na ZUŠ pôsobiacu externe na našej základnej škole nájdete na SZUŠ Ružová dolina

     Externá ponuka: