• Prevádzkové infomácie

    • Škola sa otvára pre deti rannej ŠKD od 6.30 – do 7.30 hod. 

     Ranná ŠKD je pre všetkých prihlásených žiakov (ktorí navštevujú ŠKD poobede) v ich triede.

     Budova ZŠ – I. stupeň sa otvára o 7.30 hod.

     Pavilón II. stupňa ZŠ sa otvára o 7.05 hod.

     Príchod detí na vyučovanie je do 7.55 hod. Brána školy sa zatvára o 8.00 hod.

     Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy.

     V prípade vopred dohodnutých konzultácií s pedagógom – pedagóg príde za rodičom ku vchodu školy. 

     Prosíme rodičov, aby sa po vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD nezdržiavali v areáli školy. Školský areál sa zatvára o 17.15 hod.

      

     K nahliadnutiu:

     Prevádzkový poriadok od 01.09.2021