• Informácie o školskej jedálni

   • Milí rodičia,

    ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2021/2022. Nižšie Vám zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

    Každý stravník je povinný mať podpísaný zápisný lístok, na základe, ktorého bude zaradený do stravovania.

    V prípade, že stravník nebude chcieť pokračovať v stravovaní, je jeho povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť emailom: uhrady.pino@gmail.com, alebo podpísaním odhlášky zo stravovania, inak bude vedený akoby na stravu chodil, hoci platbu nemá uhradenú a bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

     

    Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2021:

    1. stupeň: 2,05 Eur (uhrádza rodič)

    2. stupeň: 2,14 Eur (uhrádza rodič)

     

    Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK6111000000002624174550

     

    Mesačná platba, ktorú uhrádza rodič za daný mesiac je platba vo výške (sys. Edupage to prepočítava automaticky):

    počet stravných dní v mesiaci x 2,05 Eur (1.stupeň)

    počet stravných dní v mesiaci x 2,14 Eur (2.stupeň)

     

    Pri platbe je potrebné použiť variabilný symbol, ktorý je uvedený v aplikácii Edupage.

     

    V prípade neuhradeného mesačného poplatku za stravu, bude objednávanie a výdaj obedov zablokovaný.

     

    Žiaci 1.stupňa a výberoví žiaci (žiaci, ktorí dodávateľovi stravy prinesú potvrdenie od špecialistu) majú stravu v školskej jedálni prihlásenú automaticky a zároveň majú účet v on-line systéme Edupage. Obedy si v prípade potreby iba odhlasujú.

     

    Žiaci 2.stupňa si stravu v školskej jedálni vyberajú a objednávajú sami cez aplikáciu Edupage, avšak najneskôr jeden deň vopred do 23:59 (tz. obed na pondelok je možné objednať alebo zmeniť len do nedele 23:59 hod.).

     

    Systém Edupage vyčísluje len sumu za počet objednaných obedov k danému dňu, preto je potrebné mať nabitý kredit podľa odhadovaných odstavovaných dní v danom mesiaci.

     

    V aplikácii Edupage môžete sledovať svoje poplatky a platby do školskej jedálne a taktiež cez jedálny lístok viete obed odhlásiť. Výberové deti si vedia zmeniť menu na také menu, ktoré im vyhovuje. Avšak keď si obed nezmenia do 23:59 deň vopred (tz. obed na pondelok je možné zmeniť len do nedele 23:59 hod.) ostáva im predvolené menu.

     

    ODHLASOVANIE OBEDOV:

    V prípade neprítomnosti na obede, je potrebné obed odhlásiť najneskôr do 06:59 dňa na ktorý je odhláška platná cez aplikáciu Edupage, v prípade výnimočnej situácie telefonicky na 0911 839 075, alebo emailom na absencie.pino@gmail.com. Odhláška odhlásená po 06:59 platná na daný deň je neplatná. Neodhlásený obed je možné si vyzdvihnúť do vlastných obedárov v školskej jedálni, v čase výdaja obedov. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     

    REŠPEKTUJTE PROSÍM UVEDENÝ ČAS ODHLASOVANIA A ZMENY MENU.

     

    V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať nás na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady.pino@gmail.com.

     

    S pozdravom

    Firma: Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.