• Riaditeľka:                                                                       PaedDr. Alena Jančeková

     Asistentka riaditeľky, vedúca prevádzky:                     Mgr. Irena Daliman         

     Zástupca pre I.st.:                                                            Mgr. Rastislav Vaľko

     Zástupkyňa pre II.st., kariérny poradca:                      PaedDr. Dana Pivovarníková

     Vedúca ŠKD:                                                                     Mgr. Soňa Slavkayová

     Vedúca inkluzívneho tímu:                                              Mgr. Oľga Kňazúrová

                       

     Triednictvo:

      

     1.A - Mgr. Marta Bělousovová

     1.B - Mgr. Magdaléna Madziková

     1.C - PaedDr. Katarína Michaličová

     2.A - Mgr. Nadežda Hrančová

     2.B - Mgr. Zuzana Durecová

     2.C - Mgr. Miriam Dillonghová

     3.A - Mgr. Mária Maceková

     3.B - Mgr. Denisa Kmec

     3.C - Mgr. Svetlana Panenková

     4.A - PaedDr. Andrea Malová

     4.B - Mgr. Janka Almášiová

     5.A - Mgr. Gabriela Klačanská

     5.B - PhDr. Martin Kandra, PhD.

     6.A - Mgr. Miroslava Škvarková Maderová

     6.B - Mgr. Martina Musilová

     7.A - Ing. Ildikó Eštoková

     7.B - Mgr. Aleš Gaľa

     8.A - Mgr. Ivana Italy

     8.B - Mgr. Miroslav Barančík

     9.A - Mgr. Kornélia Kandrová

     9.B - Mgr. Lenka Žárová

      

     Netriedni učitelia:

     Mgr. Pavla Krnáčová – SJL, náboženská výchova - katolícka

     Mgr. Oľga Klátiková – náboženská výchova - evanjelická

     Mgr. Petra Horváth – ANJ

     Mgr. Nikoleta Kollárová – ANJ

     Ing. Ildikó Eštoková – chémia, matematika

     Ing. Eva Puškášová – fyzika, matematika, informatika

     Mgr. Adriána Bernard - RUJ, SJL pre ukrajincov

     Mgr. Zuzana Greš - SJL, ETV

      

     Školský klub detí:

     1. oddelenie - Mária Tyborová

     2. oddelenie - PhDr. Alexandra Barančíková

     3. oddelenie - Ing. Zuzana Simanová

     4. oddelenie - Mgr. Jarmila Kušnírová

     5. oddelenie - Mgr. Malvína Botlóová

     6. oddelenie - Mgr. Soňa Slavkayová

     7. oddelenie - Veronika Forgóová

     8. oddelenie - Bc. Alexandra Žáčiková

     9. oddelenie - Mgr. Tomáš Mišejka

      

     Inkluzívny tím:

     Mgr. Oľga Kňazúrová -  vedúca inkluzívneho tímu, školský špeciálny pedagóg

     MSc. Iveta Kišš - školský psychológ

     Mgr. Lenka Žárová - výchovný poradca

      

     Asistenti učiteľa: 

     Mgr. Daniela Bahnová

     Petra Krautová

     Mgr. Tomáš Mišejka

     Lucia Snopková

     Zuzana Sitiarová

      

     Nepedagogickí zamestnanci:

     Ekonómka:              Emília Hájková

     Školník:                   Robert Riegel

     Upratovačky:           Helena Feriančeková

                                      Chudá Lenka, Mgr.

                                      Michal Deglovič

                                      Terézia Borovská

      

     Každého zamestnanca ZŠ môžete kontaktovať cez Edupage.