• Riaditeľka: PaedDr. Alena Jančeková

     Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. Silvia Szabová

     Zástupkyňa pre II. stupeň: PaedDr. Dana Pivovarníková

     Vedúca ŠKD:  Mgr. Soňa Slavkayová

     Asistentka riaditeľky: Mgr. Irena Daliman

      

     TRIEDNICTVO :

     1.A – Mgr. Miriam Dillonghová

     1.B – Mgr. Magdaléna Madziková

     1.C – Mgr. Marta Bělousovová

     2.A – Mgr. Jarmila Kušnírová

     2.B – Mgr. Janka Almášiová

     3.A – PaedDr. Katarína Michaličová

     3.B – Mgr. Rastislav Vaľko

     4.A – Mgr. Zuzana Durecová

     4.B – PaedDr. Andrea Malová

     5.A – PaedDr. Marcela Vargová

     5.B – Mgr. Aleš Gaľa

     6.A – Mgr. Silvia Boháčová

     6.B – Mgr. Martina Miklušová

     7.A – Mgr. Kornélia Kandrová

     7.B – Mgr. Lenka Žárová

     8.A – Mgr. Ivana Italy

     8.B – Mgr. Gabriela Klačanská

      

     Netriedni učitelia: 

     Ing. Ildikó Eštoková – chémia, informatika

     Miroslav Snopek - telesná výchova

     Mgr. Oľga Klátiková – evanjelické náboženstvo

      

     Odborní zamestnanci: 

     RNDr. Viera Lacíková  –  špeciálny pedagóg, výchovný poradca

     Mgr. Oľga Kňazúrová – špeciálny pedagóg

     Mgr. Anna Hubčíková – školský psychológ

      

     Asistenti učiteľa: 

     Petra Krautová – asistentka učiteľa

     Lucia Snopková – asistentka učiteľa

     Mgr. Daniela Bahnová – asistentka učiteľa

     Mgr. Tomáš Mišejka – asistent učiteľa

      

     ŠKD

     1. oddelenie – Veronika Forgóová

     2. oddelenie – Mgr. Marína Botlóová

     3. oddelenie – PhDr. Alexandra Barančíková

     4. oddelenie – Mgr. Irena Daliman

     5. oddelenie – Mgr. Darina Ribárová

     6. oddelenie – Mária Tyborová

     7. oddelenie – Mgr. Soňa Slavkayová

     8. oddelenie – Mgr. Tomáš Mišejka

                        

     Nepedagogickí zamestnanci:

      

     Školník:

     Robert Riegel

      

     Upratovačky:

     Petra Kešjarová

     Jarmila Mináriková

     Michaela Zámečníková