• Školský psychológ - MSc. Iveta Kišš

    • Mojím posolstvom na škole je vzájomne porozumenie, nachádzanie prieniku medzi názormi, starostlivosť o prežívanie každého člena školy, zefektívňovanie spoločnej spolupráce. Pri práci s deťmi, učiteľmi aj rodičmi sa riadim heslom: ,,Ak niečo funguje, rob toho viac.  Ak niečo nefunguje, niečo zmeň. Neopravuj, čo nie je pokazené. “

      Vítam iniciatívu zo strany rodičov aj učiteľov,  preto ma v prípade akýchkoľvek otázok,  týkajúcich sa prežívania a správania dieťaťa, ale aj Vášho, pokojne kontaktujte prostredníctvom Edupage.

      Osobne stretnutie je možné po predchádzajúcej dohode.