• Apríl bol mesiac plný kontrastov. Aké rozmanité bolo počasie, také rozmanité boli aj aktivity v školskom klube.

     V oddeleniach zavládla jar. Zvuky prebúdzajúcej sa prírody bolo počuť úplne všade. Deti načúvali spevu vtákov, rozoznávali zvukové prejavy mláďat zvierat na hospodárskom dvore a trochu jari si preniesli z prírody aj do tried. Z kvetov a listov vytvorili tretiaci z 9. oddelenia krásne prírodné obrazy. Okenné parapety v triedach obsadil
    • ZŠ Miloslavov sa zúčastnila krajského kola súťaže „Olympijský odznak všestrannosti“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.4.2022 v ŠH Elán Bratislava.

     Naša škola sa na základe výsledkov školských kôl prebojovala medzi 15 najlepších škôl v Bratislavskom kraji. Súťažili sme v kategórií družstiev v prekážkovej dráhe v zložení: Michal Halanda, Karol Boháč, Patrícia Vatrálová a Barbora Pauličková.
    • Naša škola sa dňa 5. 5. 2022 zúčastnila okresného kola v stolnom tenise družstiev žiakov v ZŠ Mlynská Senec. V súťaži súperilo medzi sebou 5 škôl z okresu Senec - ZŠ Miloslavov, ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Bernolákovo a ZŠ Most pri Bratislave. Postupne sme zdolávali všetkých účastníkov, až sme skončili na 1. mieste!!! Týmto úspechom sme postúpili do krajského kola.
    • Oznam o poplatkoch za ŠKD
     • Oznam o poplatkoch za ŠKD

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že za mesiac január 2021 vzhľadom na uzatvorenie školy je Vám odpustený poplatok za ŠKD.

      Uhradené poplatky za tento mesiac budú preúčtované na mesiac po obnovení prevádzky školy / ŠKD.

      Poplatky za mesiac február 2021 Vás prosíme neuhrádzať.

      PaedDr. Alena Jančeková

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 18.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe usmernenia Ministerstva školstva v týždni od 18.1. - do 22.1. 2021 pokračuje 1. aj 2. stupeň ZŠ v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu.

      ŠKD takisto pokračuje v dištančnej výchovnej činnosti podľa harmonogramu – dobrovoľné pre deti.

      Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, hasiči ...) je možné dieťa umiestniť v zbernom ŠKD od 8.00 - do 15.00 hod. V prípade záujmu môžu títo rodičia požiadať školu o umiestnenie dieťaťa emailom na zakladna.skola@miloslavov.sk. v termíne do 15.1. 2021 do 10.00 hod. za splnenia podmienok:

    • Informácia pre rodičov
     • Informácia pre rodičov

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 sa všetci žiaci základnej školy v čase od 11.1.2021 do 15.1. 2021 budú vzdelávať DIŠTANČNE.

      Zároveň ponúkame pomoc v čase od 11. 1. 20201 až 15. 1. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      Škola pripravuje pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia = zberného ŠKD od 08.00 do 15.00 hod.

    • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD
     • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD

      Ako každý rok, aj v tomto zvláštnom roku majú Vianoce pre naše deti v ŠKD svoje čaro. Okrem krásnych prianí, patria už tradične k Vianociam aj darčeky.

      V našich oddeleniach ŠKD sme s deťmi trpezlivo tvorili vo vianočných dielničkách. Každé dieťa vytvorilo pre svojich blízkych ten najhodnotnejší darček – vytvorený vlastnými rúčkami a s najväčšou radosťou.

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

      Najväčšou radosťou človeka je obdarovať iného. Potešiť niekoho cudzieho nezištne, venovať svoj čas príprave jeho pozdravu, a tiež si uvedomovať, akí sme šťastní, že máme svojich blízkych vôkol seba. To sú hodnoty, ktoré v deťoch z ŠKD cielene rozvíjame.

      Vianoce sú na to krásna príležitosť. Tento rok to bola aj VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV. Svojim vlastnoručne vyrobeným pozdravom, naše deti z ŠKD, obdarovali neznámych starkých v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku.

    • Ako chodil v našej škole Mikuláš
     • Ako chodil v našej škole Mikuláš

      Aj v tejto náročnej dobe prišiel do našej školy Mikuláš potešiť naše deti.

      Mikulášovi tento rok pomohol celý kolektív vychovávateľov ŠKD a náš zriaďovateľ - Obec Miloslavov, ktorý poskytol financie na balíčky pre všetkých.

      Mikuláš, anjel aj čert navštívil každú triedu osobitne, deti sa veľmi tešili a tento deň v škole bol pre nás mimoriadne radostný.

    • Predvianočná hodina angličtiny
     • Predvianočná hodina angličtiny

      Milí rodičia, žiaci,

      keďže je predvianočné obdobie a aj naša škola už dýcha vianočnou atmosférou, chceme sa s Vami o ňu podeliť a potešiť Vás videom od pani učiteľky Žáčikovej a našich tretiakov v hlavnej úlohe. Video Vám ukáže ako sa naši tretiaci hravou formou učia angličtinu.

      Prosíme kliknúť na "Čítaj viac" a prehrať video, pretože v náhľade to nie je možné.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      Vážení rodičia,

      srdečne Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť a ochotu nám pomáhať.

      V tejto náročnej situácii chceme poďakovať rodičom žiačok v triedach 3.B a 7.A pani Ing. Marcele Droppovej a PhDr. Rastislavovi Droppovi za darovanie 2 germicídnych žiaričov a Lekárni Alžbetin Dvor za darovanie basketbalového koša na školský dvor.

    • Projektový týždeň o zdravej výžive
     • Projektový týždeň o zdravej výžive

      Aj tento rok v mesiaci október, aj napriek pandémii, sa naša škola zapojila, ale inou formou od 16.10.2020 do 22.10.2020 do projektu „ Týždeň zdravej výživy “, opakovane sme sa zapojili do projektu „ Jedzme zdravo, hravo“. Žiaci namaľovali krásne výkresy, ktoré sme zaslali do tejto súťaže.

      Dňa 21.10.2020 sme si pripomenuli aj „ Medzinárodný deň jablka “. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Na deň jabĺk sa človek na rôznych podujatiach oboznamuje s množstvom odrôd tohto ovocia, môže ochutnať jedlá i nápoje, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      Milí rodičia,

      srdečne Vám chceme poďakovať za Vašu zodpovednosť pri celoplošnom testovaní a následnej informácii pre školu.

      Včera naši žiaci nastúpili vzorne do školy a 100 % z nich prinieslo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Niekoľkým deťom (3) chýbalo čestné vyhlásenie. Vážime si, že spoločne chránime zdravie nás všetkých a môžeme pokračovať vo vyučovaní nasledovne:

    • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIE 1.A, 1.B, 1.C v šk. roku 2020/2021

      V školskom roku 2020/2021 začalo našu Základnú školu Miloslavov navštevovať aj 67 prvákov. Bývalo milou tradíciou, oficiálne ich pasovať do „stavu žiackeho“, počas slávnostnej imatrikulácie pred zrakmi svojich rodičov, triednych učiteľov, pani vychovávateliek, členov vedenia školy i pána starostu. Tento rok je však iný. Slávnostné imatrikulácie sa uskutočnili v upravenom režime vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou Koronavírusu COVID-19 v SR. Slávnostné imatrikulácie sa zrealizovali v kruhu úzkych kolektívov tried, v dňoch 26.10.2020 (1.A; 1.C) a 27.10.2020 (1.B).

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 24. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje