• Apríl bol mesiac plný kontrastov. Aké rozmanité bolo počasie, také rozmanité boli aj aktivity v školskom klube.

     V oddeleniach zavládla jar. Zvuky prebúdzajúcej sa prírody bolo počuť úplne všade. Deti načúvali spevu vtákov, rozoznávali zvukové prejavy mláďat zvierat na hospodárskom dvore a trochu jari si preniesli z prírody aj do tried. Z kvetov a listov vytvorili tretiaci z 9. oddelenia krásne prírodné obrazy. Okenné parapety v triedach obsadil
    • ZŠ Miloslavov sa zúčastnila krajského kola súťaže „Olympijský odznak všestrannosti“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.4.2022 v ŠH Elán Bratislava.

     Naša škola sa na základe výsledkov školských kôl prebojovala medzi 15 najlepších škôl v Bratislavskom kraji. Súťažili sme v kategórií družstiev v prekážkovej dráhe v zložení: Michal Halanda, Karol Boháč, Patrícia Vatrálová a Barbora Pauličková.
    • Naša škola sa dňa 5. 5. 2022 zúčastnila okresného kola v stolnom tenise družstiev žiakov v ZŠ Mlynská Senec. V súťaži súperilo medzi sebou 5 škôl z okresu Senec - ZŠ Miloslavov, ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Bernolákovo a ZŠ Most pri Bratislave. Postupne sme zdolávali všetkých účastníkov, až sme skončili na 1. mieste!!! Týmto úspechom sme postúpili do krajského kola.
  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 24. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje