• OSLAVY 90. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY

     • 30.01.2018
      • Vytvorenie loga školy

       Vytvorenie loga školy

       Škola si nechala vytvoriť logo školy.

     • 30.04.2018
      • Bulletin k 90 výročiu

       Bulletin k 90 výročiu

       Pani Mgr. Soňa Slavkayová v spolupráci s pánom Kamilom Badačom vytvolili k príležitosti osláv 90 výročia špeciálny bulletin, ktorý zachystáva celú éru našej školy.  

     • 30.04.2018
      • Záložka do knihy - pamiatkový predmet

       Záložka do knihy - pamiatkový predmet

       K bulletinu sme vytvorili i praktický darček - záložku do knihy.

     • 15.05.2018
      • Tričká s logom školy

       Tričká s logom školy

       Škola dala vyrobiť aj tričká s logom školy, ktoré deti nosia a reprezentujú tak svoju školu na rôznych akciách.

     • 30.01.2018
      • Špeciálne vydanie školského časopisu

       Špeciálne vydanie školského časopisu

       Škola k 90 výročiu svojho založenia v spolupráci s krúžkom Školského časopisu, ktorý vedie pani Klačanská, vydala špeciálne číslo.