•  

     Predmet

     Druh zošita

     Počet kusov

     Pomôcky –prac. zošity

     objednávané školou

      

     Slovenský jazyk a

     literatúra

      

     malý hrubý linajkový

     veľký linajkový

     4

     1

     pracovný zošit –objednáva sa

                              (hradí rodič)

     Anglický jazyk

     malý linajkový

     1

     pracovný zošit –objednáva sa

                             (hradí rodič)

     Nemecký jazyk

      

     malý linajkový

     1

      

     Ruský jazyk

      

      

     pracovné zošity –objednáva sa

                                     (hradí rodič)

     Matematika -

     Geometria

      

     veľký čistý + podložka

     2

     pravítko s ryskou, rovné pravítko,

     ceruzka (mäkká),

     kružidlo, guma, kalkulačka,

     uhlomer

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Informatika

      

      

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Svet práce / technika

      

      

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Fyzika

     čistý veľký + podložka

     1

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Chémia

     veľký čistý + podložka

     1

      

     Biológia

     malý linajkový

     1

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Dejepis

     malý hrubý linajkový

      

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Geografia

     malý linajkový

     1

     pracovný zošit –objednáva sa

                                   (hradí rodič)

     Občianska náuka

     malý linajkový

     1

      

     Etická výchova

      

      

      

     Náboženská výchova

      

      

      

     Hudobná výchova

      

      

      

     Výtvarná výchova

      

      

      

     ceruzka, guma, štetce - plochý,

     okrúhly, vodové aj temperové

     farby, tuš, pierko, farebné

     papiere, lepidlo, pohár na

     vodu, nožnice, voskovky,

      výkresy: A4-25ks, A3-10ks

      

     Telesná výchova

      

      

     úbor-tepláková súprava, tričko,

     prezuvky do telocvične so svetlou

     podrážkou