• Vedenie školy

     • PaedDr. Alena Jančekováriaditeľka alena.jancekova@miloslavov.sk
     • Mgr. Irena Dalimanasistentka riaditeľky ZŠ, vedúca prevádzky zakladna.skola@miloslavov.sk
     • Mgr. Rastislav Vaľkozástupca pre I. stupeňzastupca1st@miloslavov.sk
     • PaedDr. Dana Pivovarníkovázástupkyňa pre II. stupeňzastupkyna2@miloslavov.sk
     • Mgr. Soňa Slavkayovávedúca ŠKDsonaslavkayova@gmail.com
     • Mgr. Oľga Kňazúrovávedúca inkluzívneho tímu, školský špeciálny pedagógspecpedzs@gmail.com
   • Rada školy

     • Ing. Martin Čiernypredseda rady školy
     • Ivan Húskačlen za rodičov
     • Štefan Škulavíkčlen za rodičovs.skulavik@gmail.com
     • Bc. Zlata Ottmárováčlen za rodičovzlata.ottmar@gmail.com
     • Mgr. Marta Bělousovováčlen za pedagogických zamestnancovmarticka.belousovova@gmail.com
     • Mgr. Soňa Slavkayováčlen za pedagogických zamestnancovsonaslavkayova@gmail.com
     • Robert Riegelčlen za nepedagogických zamestnancov
     • Kvetoslava Jašurováčlen delegovaný zriaďovateľomkvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
     • Mgr. Martin Sitiarčlen delegovaný zriaďovateľommartin.sitiar@miloslavov.sk
     • Hana Pokornáčlen delegovaný zriaďovateľomhana.pokorna@miloslavov.sk
     • Ing. Tatiana Cabalová PhD.člen delegovaný zriaďovateľomtatiana.cabalova@gmail.com