• Školský rok
  • Predmet
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Krajské kolo

    • Michal Dirga

    • Kategória 1B - 3. miesto
    • Anglická olympiáda · Krajské kolo · 2019/2020
    • Martin Muráň

    • 2. miesto
    • Technická olympiáda · Krajské kolo · 2019/2020
    • Tomáš Šlank

    • 2. miesto
    • Technická olympiáda · Krajské kolo · 2019/2020
  • Okresné kolo

    • Maximilián Pecka

    • Kategória G - 1. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Maxim Hinca

    • Kategória G - 3. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Marek Memersheimer

    • Kategória G - 4. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Katarína Strešňáková

    • Kategória F - 1. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Jakub Činčurák

    • Kategória F - 2. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Tomáš Gutten

    • Kategória F - 3. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Samuel Pavol Beňo

    • Kategória E - 2. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Max Kandra

    • Kategória E - 5. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Tomáš Masarik

    • Kategória "Chlapci" - 3. miesto
    • Stolnotenisový turnaj · Okresné kolo · 2019/2020
    • Samuel Minárik

    • Družstvo "Chlapci"
    • Stolnotenisový turnaj · Okresné kolo · 2019/2020
    • Oliver Kubka

    • Družstvo "Chlapci"
    • Stolnotenisový turnaj · Okresné kolo · 2019/2020
    • Daniel Tvrdoň

    • Družstvo "Chlapci"
    • Stolnotenisový turnaj · Okresné kolo · 2019/2020
    • Tomáš Masarik

    • Družstvo "Chlapci"
    • Stolnotenisový turnaj · Okresné kolo · 2019/2020
    • Tomáš Gutten

    • Kategória F - 1.miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Katarína Strešňáková

    • Kategória E - 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Paulína Lacková

    • Kategória D - 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Michal Dirga

    • Kategória 1B - 1. miesto
    • Anglická olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020