• Školský rok
  • Predmet
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Krajské kolo

    • Nina Gešová

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Krajské kolo · 2020/2021
    • Samuel Pavol Beňo

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Krajské kolo · 2020/2021
    • Samuel Pavol Beňo

    • 2. miesto
    • Krajské kolo Technickej olympiády · Krajské kolo · 2020/2021
    • Martin Muráň

    • 2. miesto
    • Krajské kolo Technickej olympiády · Krajské kolo · 2020/2021
  • Okresné kolo

    • Tomáš Gutten

    • 5.miesto - kat. D
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Karolína Ottmárová

    • 8. miesto - kat. D
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Nina Gešová

    • 2. miesto - zoológia
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Katarína Gregušová

    • 3. miesto - zoológia
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Samuel Pavol Beňo

    • 1. miesto - botanika
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Nina Nerádová

    • 2. miesto - botanika
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Katarína Strešňáková

    • 4. miesto, kat. MOZ-II-8
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Nina Lóciová

    • 6. miesto, kat. MOZ-II-6
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Jakub Činčurák

    • Kategória E - 2. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Katarína Strešňáková

    • Kategória E - 5. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Samuel Pavol Beňo

    • Kategória E - 8. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Tomáš Gutten

    • Kategória F - 3. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Maximilián Pecka

    • Kategória F - 5. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Maxim Hinca

    • Kategória F - 15. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Dominika Šátorová

    • Kategória G - 7. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Anton Kamon

    • Kategória G - 9. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021