• Dňa 13. októbra žiaci 5.A triedy absolvovali hodinu Biológie na tému Lesné dreviny v priamo v teréne.

     Žiaci zážitkovým vyučovaním spoznávali v našej obci stromy a kry. Každý žiak si na hodinu pripravil zaujímavý projekt o vybranej drevine, pri ktorej sme sa pristavili a projekt odprezentovali. Vyučovanie bolo pre žiakov veľmi zaujímavé, keďže stromy pozorovali v ich prirodzenom prostredí. Spoločne si prezerali a porovnávali listy, plody, kôru č
    • V júni sa naši žiaci prvýkrát mohli zapojiť do projektu, ktorý organizuje spoločnosť Mary´s meals. V skratke ide o to, že dieťa naplní školskú tašku "batôžtek" základnými školskými potrebami, základnými hygienickými potrebami, jedným tričkom, kraťasmi a šľapkami a tento batôžtek sa pošle prostredníctvom spoločnosti Mary´s meals dieťaťu z chudobnej krajiny, ktoré vďaka tomu môže chodiť do školy.
    • Milí rodičia,     dňa 27. mája 2021 písalo 4496 žiakov 4. ročníka zo 152 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.
    • Terénna hodina Biológie
     • Terénna hodina Biológie

      Dňa 13. októbra žiaci 5.A triedy absolvovali hodinu Biológie na tému Lesné dreviny v priamo v teréne.

      Žiaci zážitkovým vyučovaním spoznávali v našej obci stromy a kry. Každý žiak si na hodinu pripravil zaujímavý projekt o vybranej drevine, pri ktorej sme sa pristavili a projekt odprezentovali. Vyučovanie bolo pre žiakov veľmi zaujímavé, keďže stromy pozorovali v ich prirodzenom prostredí. Spoločne si prezerali a porovnávali listy, plody, kôru čí koruny stromov.

    • Aktivity v ŠKD
     • Aktivity v ŠKD

      Milí rodičia,

      v tejto časti webovej stránky našej školy vám každý mesiac prinesieme informácie o tom, ako vaše deti trávili čas v ŠKD a tiež uvidíte ukážky ich šikovnosti. Ako iste viete, tento školský rok máme v ŠKD 10 oddelení a každé má svoju vlastnú pani vychovávateľku a jedno oddelenie dokonca pána vychovávateľa. Každý mesiac sa výchovno vzdelávací program v ŠKD nesie v duchu konkrétnej témy, ktorá sa objavuje aj v denných tématických oblastiach výchovy (TOV), zameraných na spoločenské vedy, prírodu a ochranu životného prostredia, estetiku, získavanie pracovno technických zručností, telovýchovu a ochranu zdravia a samozrejme na podporu vzdelávania. TOV si vychovávatelia stanovili podľa rozvrhu dopoludňajšieho vyučovania a to tak, že každý deň sa venujú inej oblasti výchovy.

    • Svetový deň jazykov v našej škole
     • Svetový deň jazykov v našej škole

      Od roku 2001 Európania každý rok oslavujú Európsky deň jazykov a už niekoľko rokov si tento deň pripomína aj naša škola rôznymi aktivitami. Tento školský rok sme sa na hodinách cudzích jazykov zoznámili s posunkovou rečou a naučili sa v posunkovej reči vyjadriť názvy niektorých európskych krajín, mladší žiaci kreslili vlajky európskych štátov, počúvali sme cudzojazyčné pesničky a hádali aký jazyk sme počuli, naučili sme sa pozdravy v iných jazykoch...

    • Oznam o stravovaní
     • Oznam o stravovaní

      Vážení rodičia,

      tento školský rok máme veľmi náročnú situáciu stravovania žiakov v školskej jedálni z dôvodov:

      • nezrealizovala sa výstavba nového pavilónu, kde má pribudnúť 6 tried z dôvodu, že sused opakovane nesúhlasil so stavbou školy, pripomienkoval ju, prerábal sa kvôli tomu projekt, tým
    • Oznam o poplatkoch ŠKD
     • Oznam o poplatkoch ŠKD

      Vážení rodičia,

      dopĺňame informácie o poplatkoch za ŠKD.

      Výška poplatku ŠKD sa určuje VZN č. 1/2021 (Všeobecne záväzným nariadením) obce Miloslavov, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12. augusta 2021 s platnosťou od 01.septembra 2021 (v prílohe).

      Výška poplatku za ŠKD sa nezmenila, zostáva 40 € na jedno dieťa, avšak zmenili sa uplatňované zľavy z poplatku.

  • Partneri

   • Školské ovocie
   • Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy "V základnej škole úspešnejší"
   • Aissec – projektové týždne s lektormi anglického jazyka
   • Zelená škola
   • Infovek 2
   • Emelix, s.r.o.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje