• Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
     • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

     • Vážení rodičia, 

      v prílohe nájdete oficiálne Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020.

       

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

           Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

       

      Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

       

    • Oznam č. 2 pre rodičov
     • Oznam č. 2 pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      ako iste viete, školy sú naďalej zavreté až do odvolania.


      Chcem sa  Vám opäť veľmi pekne poďakovať, že pomáhate svojim deťom v domácom vzdelávaní a tým aj nám učiteľom.

      Chápeme, že nie ste pedagógovia a nečakáme, že učivo, hlavne odborné predmety na 2. stupni, dôsledne vysvetlíte. K mnohým  témam učiva sa vyučujúci v škole vrátia, urobia výklad a precvičia ho. Učivo, ktoré sa nestihne prebrať sa posunie do nového školského roka, aj to je jedna z možností. Deti môžu písať testy, písomky, avšak nebudeme ich známkovať, len  dávať spätnú väzbu - vyhodnocovať chyby. Po návrate do školy budú upravene kritéria hodnotenia žiakov.

      Pýtate sa ma aj na pravidelné vyučovanie online hodín. Je to jedna z možností, ktorú niektorí naši učitelia postupne využívajú.

      Riešime aj ďalšiu technickú podporu s pomocou jedného rodiča, aby sme to vedeli zvládnuť viacerí, prosím o trpezlivosť. Avšak  mnohé deti doma, nemajú také technické možnosti, keď aj rodičia pracujú z domu.


      V tejto chvíli sa sústredíme, hlavne na základné učivo !!!

      Vedenie školy pravidelne usmerňuje učiteľov, ako  najlepšie postupovať, zvládnuť to a  vylepšiť.


      Vás rodičov chcem naďalej poprosiť, aby ste dohliadli na svoje deti v domácom vzdelávaní, aby sa pravidelne venovali zaslaným úlohám, zaviedli si svoj režim dňa. Mať pravidelný režím dňa je pre deti naozaj dôležité. Poprosím Vás, nestresujte sa kvôli úlohám a učivu.


      Dávame do pozornosti novú webstránku Ministerstva školstva, priamo zriadenú na tento účel, aby ste mali všetky informácie pod jednou strechou - www.ucimenadialku.sk

      Sledujte aj web stránku školy, kde pravidelne  dávame  informácie.


      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom učiva, kontaktujte prosím vyučujúceho cez Edupage, mail, prípadne mobil, ak ho učitelia zverejnili. Budú k dispozícií aj online konzultácie, dozviete sa ich cez Edupage.


      Radi Vám pomôžeme.


      Všetci to spoločne zvládneme! Veľa zdravia!


      S úctou


      PaedDr. Alena Jančeková

      Riaditeľka ZŠ Miloslavov

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

          veľmi pekne Vám ďakujeme, že pomáhate svojim deťom v domácom vzdelávaní a tým aj nám učiteľom.Je to nová forma vzdelávania v našej škole a aj my učitelia sa učíme hľadať čo najefektívnejšie riešenia pre nás všetkých.

          Chápeme, že nie ste pedagógovia a nečakáme, že učivo, hlavne odborné predmety na 2. stupni, dôsledne vysvetlíte. K náročným témam učiva sa vyučujúci v škole vrátia, urobia výklad a precvičia ho.

      Prosím Vás, aby ste dohliadli na svoje deti v domácom vzdelávaní, aby sa pravidelne venovali zaslaným úlohám, zaviedli si svoj režim dňa.V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom učiva, kontaktujte prosím vyučujúceho cez Edupage, mail, prípadne mobil, ak ho učitelia zverejnili.

       

         Radi Vám pomôžeme.

       

      Na precvičovanie učiva a inšpiráciu Vám zasielame linky:

       

      1. Možnosti dištančného vzdelávania pre školy:

      https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/

       

      2. Relácia pre I. stupeň ZŠ: Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy:

      https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/219995/rtvs-spusta-relaciu-skolsky-klub-pre-malych-skolakov

       

      3. Rôzne edukačné portály na podporu výučby počas výučby „doma“

      https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu

       

      4. Interaktívne materiály s výkladom:

      https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

       

      5. Interaktívne úlohy ALF:

      https://www.alfbook.sk

      kód školy: zsmiloslavov

       

      Všetci to spoločne zvládneme ! Veľa zdravia!

       

      S úctou          PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ Miloslavov

    • Informácie o zrušení zápisu do 1. ročníka
     • Informácie o zrušení zápisu do 1. ročníka

     • Vážení rodičia predškolákov, vzhľadom na vzniknutú situáciu rušíme termín zápisu do 1. ročníka ZŠ, ktorý mal byť dňa 4. apríla 2020.

      Na tejto stránke môžete už od dnes prihlasovať Vaše dieťa, ktoré spĺňa podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky formou elektronickej prihlášky.

      Všetky bližšie informácie nájdete tu:

      Upozornenie - dátum podania elektronickej prihlášky vôbec neovplyvňuje prijatie dieťaťa do ZŠ.

      O termíne náhradného zápisu Vás budeme vopred  informovať.

    • Ypsilon - Školské kolo
     • Ypsilon - Školské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Adelka Brázdilová: 100 %
      Timea Durecová: 98 %

      Súťaž: Ypsilon
      Kolo: Školské kolo