• Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, 

       

      srdečne Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť a ochotu nám pomáhať. 

      V tejto náročnej situácii chceme poďakovať rodičom žiačok v triedach 3.B a 7.A pani Ing. Marcele Droppovej a PhDr. Rastislavovi Droppovi za darovanie 2 germicídnych žiaričov a Lekárni Alžbetin Dvor za darovanie basketbalového koša na školský dvor. 

      Mnohí z Vás venovali príspevok do OZ Naša škola Miloslavov (ZRPŠ) za čo Vám srdečne ďakujeme. Tieto finančné prostredky budú použíté na zakúpenie učebných pomôcok a na rôzne aktivity pre našich žiakov. 

      Ak sa aj ďaľši z Vás rozhodnú podporiť financiami naše OZ, budeme Vám veľmi vďační. 

      Dobrovoľný príspevok od 30 € môžete poukazáť na bankový účet

      ZRPŠ SK74 0200 0000 0035 6916 0854

      s menom dieťaťa a triedou v poznámke.  V prílohe Vám posielame prehľad príspevkov za aktuálny školský rok po jednotlivých triedach. 

      Srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu. 

       

      Kolektív ZŠ Miloslavov

    • Projektový týždeň o zdravej výžive
     • Projektový týždeň o zdravej výžive

     • Aj tento rok v mesiaci október, aj napriek pandémii, sa naša škola zapojila, ale inou formou od 16.10.2020 do 22.10.2020 do projektu „ Týždeň zdravej výživy “, opakovane sme sa zapojili do projektu „ Jedzme zdravo, hravo“. Žiaci namaľovali krásne výkresy, ktoré sme zaslali do tejto súťaže.  

      Dňa 21.10.2020 sme si pripomenuli aj „ Medzinárodný deň jablka “. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Na deň jabĺk sa človek na rôznych podujatiach oboznamuje s množstvom odrôd tohto ovocia, môže ochutnať jedlá i nápoje, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch.

      Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku, ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka.  Pozreli sme si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, maľovali, vystrihovali, naučili básničku. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u  detí konzumáciu ovocia a zeleniny.

      Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus.  

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Milí rodičia, 

      srdečne Vám chceme poďakovať za Vašu zodpovednosť pri celoplošnom testovaní a následnej informácii pre školu. 

      Včera naši žiaci nastúpili vzorne do školy a 100 % z nich prinieslo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Niekoľkým deťom (3) chýbalo čestné vyhlásenie. Vážime si, že spoločne chránime zdravie nás všetkých a môžeme pokračovať vo vyučovaní nasledovne:

      - žiaci 1.stupňa pokračujú podľa rozvrhu v prezenčnej výučbe

      - 2.B je v preventívnej karanténe v dňoch  3.,4.,5.11. V týchto dňoch je  pre nich zabezpečené dištančné vyučovanie

      - žiaci 2.stupňa sú naďalej vzdelávaní dištančne

      - ŠKD je v prevázdke do 17.00 hod. 

       

      S úctou PaedDr. Alena Jančeková a všetci zamestnanci ZŠ Miloslavov

    • Nástup žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách.
     • Nástup žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách.

     •  

      • 3.11. utorok sa žiaci 1. stupňa opäť vracajú do školy na prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu.
      • škola sa otvára o 7.30 do 7.55 hod.
      • ŠKD má prevádzku do 17.00 hod.  

      Informácie k nástupu do školy:

      • 1.  Zákonní zástupcovia sa zúčastnili  celoplošného testovania (prípadne majú výsledok PCR testu zo dňa 29.10. - 1.11.2020)  - výsledok u oboch je negatívny – žiak nastupuje do školy a odovzdá dve tlačivá:
       • vyhlásenie o bezinfekčnosti ,
       • čestné vyhlásenie zákonných zástupcov o účasti na testovaní s negatívnym výsledkom.
      • 2. V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti, je potrebné, aby žiak bol v karanténe so všetkými členmi domácnosti, minimálne 10 dní, sledoval si svoj zdravotný stav, rodič  kontaktuje  lekára, riadi sa pokynmi RUVZ,  prosíme Vás, oznámte túto skutočnosť  triednemu učiteľovi.
      • 3.  Ak zákonní zástupcovia sa dobrovoľne nezúčastnili celoplošného testovania odporúčame žiakovi zostať doma po dobu 10 dní v domácej izolácií, neúčasť ospravedlní rodič, nástup do školy je 12.11. –  žiak pri nástupe odovzdá tlačivo o bezinfekčnosti, informujte o tejto skutočnosti triedneho učiteľa. 
      • Škola samozrejme rešpektuje dobrovoľné netestovanie u osôb, pre ktoré platia výnimky z testovania. Aj o tejto skutočnosti prosím upovedomte triedneho učiteľa. 
      • 4.  Žiak 1. stupňa,  ktorý  má  10 rokov sa preukáže certifikátom s negatívny výsledkom, má tiež vyplnené  tlačivo o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie zákonných zástupcov.
      • 5.  V prípade pozitívneho výsledku testu u žiaka, žiak je v karanténe aj so všetkými členmi domácnosti, rodič kontaktuje lekára a postupuje podľa pokynov RUVZ, rodič oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

      V prílohe - viď nižšie Vám posielame dôležité informácie, ktoré k tomu vydalo Ministerstvo školstva a tlačivá, ktoré je potrebné priniesť so sebou v utorok 3.11. pri nástupe do školy. 

       

      V prípade akýchkoľvek iných otázok nás kontaktujte emailom a budeme Vaše požiadavky riešiť individuálne. 

       

      Prosíme Vás, posielajte do školy len zdravých žiakov!

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková