• VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD
     • VIANOČNÉ DIELNIČKY v ŠKD

     • Ako každý rok, aj v tomto zvláštnom roku majú Vianoce pre naše deti v ŠKD svoje čaro. Okrem krásnych prianí, patria už tradične k Vianociam aj darčeky.

      V našich oddeleniach ŠKD sme s deťmi trpezlivo tvorili vo vianočných dielničkách. Každé dieťa vytvorilo pre svojich blízkych ten najhodnotnejší darček – vytvorený vlastnými rúčkami a s najväčšou radosťou.

      Kolektív vychovávateľov v ŠKD

    • Zbierka – ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT – Dúbravka, Bratislava
     • Zbierka – ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT – Dúbravka, Bratislava

     • V dňoch 10.12.,11.12. a 14.12.2020 sa v rámci ŠKD realizovala zbierka pre Slobodu zvierat – útulok v Bratislave, Dúbravke. Cieľom zbierky, ktorú zorganizovala Mgr. Slavkayová, bola snaha pomôcť materiálne zabezpečiť útulok, v ktorom sa nachádzajú rôzne zvieratká. Tie, ktoré prišli o svojho majiteľa alebo sa o nich ich majiteľ nepekne staral či ich zanedbával, tu – v útulku - našli svoj bezpečný domov.

      Týmto zvieratkám priniesli rodičia našich detí, i my zamestnanci školy, rôzne deky, uteráky, obliečky, granule, konzervy, pamlsky, peliešky, vankúše, hračky, misky a i. Vyzbieralo sa veľa dobrovoľných darov, z ktorých mnohé už možno doma iným iba zavadzali, a v útulku sú ešte tak veľmi potrebné. Všetky dary boli ešte pred Vianocami zavezené a s veľkou vďakou prijaté zamestnancami útulku, ktorí odkazujú: „Zvieratká vám všetkým, ktorí ste do tejto zbierky akýmkoľvek spôsobom prispeli - ĎAKUJÚ.“

      A kolektív ŠKD sa k nim s poďakovaním pripája.

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Najväčšou radosťou človeka je obdarovať iného. Potešiť niekoho cudzieho nezištne, venovať svoj čas príprave jeho pozdravu, a tiež si uvedomovať, akí sme šťastní, že máme svojich blízkych vôkol seba. To sú hodnoty, ktoré v deťoch z ŠKD cielene rozvíjame.

      Vianoce sú na to krásna príležitosť. Tento rok to bola aj VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV. Svojim vlastnoručne vyrobeným pozdravom, naše deti z ŠKD, obdarovali neznámych starkých v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku.

      Kolektív vychovávateľov ŠK

      Okrem ŠKD sa do Vianočnej pošty 2020 zapojili aj deti z 5.A, ktorí napísali 28 listov pre neznámych starkých do domovov dôchodcov pod vedením pani učiteľky Škvarkovej. 

    • Ako chodil v našej škole Mikuláš
     • Ako chodil v našej škole Mikuláš

     • Aj v tejto náročnej dobe prišiel do našej školy Mikuláš potešiť naše deti.

      Mikulášovi tento rok pomohol celý kolektív vychovávateľov ŠKD a náš zriaďovateľ - Obec Miloslavov, ktorý poskytol financie na balíčky pre všetkých. 

      Mikuláš, anjel aj čert navštívil každú triedu osobitne, deti sa veľmi tešili a tento deň v škole bol pre nás mimoriadne radostný. 

    • ZŠ Miloslavov sa zapojila do krásnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
     • ZŠ Miloslavov sa zapojila do krásnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

      Je to otázka, ktorá spája. Spojila deti, rodičov, pedagógov i celý kolektív Základnej školy v obci Miloslavov. V rámci krásneho projektu, naša škola odovzdala vyše 20 krabíc či balíkov, ktoré urobia na Štedrý deň radosť v Zariadení pre seniorov Vitalila v obci Lehnice.

      Tento projekt podporil rozvoj hodnôt u našich detí, naučil ich vážiť si svojich blízkych a porozumieť citovej hodnote daru. Deti sa pre projekt veľmi nadchli a radi doniesli pre starkých - hygienické potreby, šálky, kávy, sviečky, čajíky, ponožky, rúška či rukavice, krížovky, perá, vankúšik a mnoho iných milých, sladkých, chrumkavých, potrebných i ručne vyrobených predmetov. V takmer každej triede i v každom oddelení ŠKD vznikali krásne krabice, do ktorých deti nevložili iba predmety a pozdravy s venovaním, ale i kúsok zo svojho srdca. A tak sa z krabíc od topánok stal krásny darček a z našich detí a kolektívu – malí poslovia vianočnej súdržnosti a prajnosti.

      Ďakujeme za krásnu spoluprácu všetkým, ktorí pridali ruku k dielu a zapojili sa do vianočného projektu – „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.

       

             Mgr. Darina Ribárová

      Vychovávateľka v ŠKD

    • Predvianočná hodina angličtiny
     • Predvianočná hodina angličtiny

     • Milí rodičia, žiaci, 

      keďže je predvianočné obdobie a aj naša škola už dýcha vianočnou atmosférou, chceme sa s Vami o ňu podeliť a potešiť Vás videom od pani učiteľky Žáčikovej a našich tretiakov v hlavnej úlohe. Video Vám ukáže ako sa naši tretiaci hravou formou učia angličtinu. 

      Prosíme kliknúť na "Čítaj viac" a prehrať video, pretože v náhľade to nie je možné. 

      Ďakujeme pani učiteľke Žačikovej za peknú aktivitu!