• Deň Zeme oslavujme každý deň
     • Deň Zeme oslavujme každý deň

     • Po prvý krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie.

      Sviatok Zeme upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Motivuje ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení. Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem a ktorí chcú svojim konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie, v duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“. Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec.

      A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.  

      V týždni od 19. apríla do 23. apríla sme sa aj my v oddeleniach nášho školského klubu detí vhodnými formami venovali environmentálnym činnostiam, ktoré naše deti upozorňujú na dopady ničenia životného prostredia na našej planéte a ukazujú im správanie, ktoré prispeje k záchrane prírody a životného prostredia.

                                                                                  Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí

    • Projektový týždeň - "Kvety pre mamu" v ŠKD
     • Projektový týždeň - "Kvety pre mamu" v ŠKD

     • Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

                          Ľúbim ťa, maminka!

      Pri príležitosti Dňa matiek vyrábali deti počas celého týždňa popoludní v školskom klube so svojimi pani vychovávateľkami a pánom vychovávateľom s láskou a trpezlivosťou darčeky pre  mamičky, zdobili okná školy, interiéry tried. Tak si pripomenuli, čo všetko ich mamičky robia s nehou pre nich, pre svoje detičky.  V druhú májovú nedeľu ich šťastné s básničkou na perách venovali svojim milovaným maminkám.

                                                                          Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí


                                                                                                       

    • Týždeň kozmonautiky v našom školskom klube
     • Týždeň kozmonautiky v našom školskom klube

     • Svetový deň letectva a kozmonautiky bol vyhlásený v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Je dňom víťazstva vedy a oslavou vesmírneho priemyslu. Je stanovený na deň 12. apríla, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Prvýkrát obehol Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru.

      Odvtedy uplynulo 60 rokov a toto výročie sme si pripomenuli počas popoludňajšej činnosti aj v našom školskom klube. Vychovávatelia si pripravili pútavé aktivity, ktorými priblížili deťom svet kozmu a kozmonautiky. Boli to zaujímavé informácie a činnosti, ktoré deti so záujmom počúvali a sledovali, potom vyrábali rakety, kozmonautov, ale zoznámili sa aj s teleskopom na pozorovanie hviezd. Ktovie, možno je aj vďaka tomu je medzi našimi deťmi budúci kozmonaut, astronóm...

      V priloženej prezentácii nájdete krásne fotky práce detí v ŠKD.

                                                                                 Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca Školského klubu detí

    • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 10.mája 2021
     • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 10.mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      oznamujeme Vám, že vyučovanie v našej ZŠ pokračuje bez zmeny pre 1. aj 2. stupeň ZŠ.

       

      ZMENY

       - prevádzka  ŠKD je do 17.00 hod.  

      - zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti č. 8 iba pri každom prerušení školskej dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) – teda nie pravidelne ako doteraz v nedeľu po 18.00 hod. , iba ak dieťa chýba.

      - 9. ročník sa v pondelok 10. mája nevyučuje z dôvodu konania prijímacích skúšok na SŠ - 2. kolo

      - ZUŠ mení rozvrh a pridáva individuálne hodiny výučby

       

      ZOSTÁVA V PLATNOSTI:

      Žiak, ani jeho zákonný zástupca, nemá  povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak zúčastní prezenčnej formy vyučovania.

      Ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od rodiča v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra školstva z 19. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva – https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (tak ako v minulosti po ochorení).

      • Nástup všetkých žiakov do školy je od pondelka 10. mája od 7.30 do 7.55 hod.
      • Vstup len s rúškom (môže byť aj respirátorom), náhradné rúško je potrebné mať v taške.
      • Žiak nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
      • Žiaci 2. stupňa sa budú vyučovať podľa rozvrhu hodín ako v septembri 2020 s menšími úpravami.  
      • Žiakom 2. stupňa už je umožnené prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Je možné, že vydávanie obedov bude trvať dlhšie aj vzhľadom na to, že musíme dodržiavať protiepidemické opatrenia pri výdaji.
      •  V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní, hláste túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.

       

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy