• Ukončenie školského roka 2021/2021
     • Ukončenie školského roka 2021/2021

     • Dňa 30.6. 2021 bolo slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ Miloslavov, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta Milan Baďanský.

      V tento deň si prevzalo vysvedčenie 456 žiakov školy, z toho 31 deviatakov. Sú to prví absolventi školy v histórií, všetci boli úspešne prijatí na stredné školy s maturitou, na ktoré sa hlásili. Zo školy odchádza aj 8 žiakov z 8. ročníka a 2 žiači 5. ročníka,  ktorí boli prijatí na bilingválne gymnázia.

      Pán starosta Milan Baďanský a pani riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková ocenili najlepších žiakov školy, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach a reprezentovali školu aj obec a rozlúčili sa s našimi deviatakmi. Rozlúčka s deviatakmi bola dojemná a nezaobišla sa aj so slzami .....

      Našim prvým absolventom želáme veľa šťastia a úspechov v živote.

      Krásne prázdniny všetkým, všetci sa opätovne stretneme 2.9.2021 v novom školskom roku.

      Všetky bližšie informácie zverejníme koncom augusta. Užívajte si krásne letné dni.

      Vedenie školy

    • Projekt "Čítame radi II."
     • Projekt "Čítame radi II."

     • Začiatkom júla sme zakúpili  do školskej žiackej knižnice knihy v hodnote 800 eur, ktoré poskytlo ministerstva školstva na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Prváci sa môžu tešiť na knižku Hovorníček, ktorú si zvládnu určite sami prečítať a trénovať svoj jazýček a správnu výslovnosť.

      Druháci môžu získavať poznatky k učivu prvouky z kníh Včely a Stromy.

      Pre žiakov 3.a 4. ročníka máme krásne Explanatórium prírody, Encyklopédiu rastlín a dôležitú tému odpadov veľmi prístupnou formou spracovanú v titule Zberný dvor. 

      Pre starších čitateľov  knihy: Bitky a bojiská - stručné dejiny Slovenska pre mladého čitateľa a Život na našej planéte.

      Tešíme sa, že po prázdninách budete oddýchnutí a plní nového elánu a nenecháte nové knihy dlho ležať na poličke v knižnici.

      Mgr. Marta Bělousovová

    • Batôžkový projekt - pomoc rovesníkom v Afrike
     • Batôžkový projekt - pomoc rovesníkom v Afrike

     • V júni sa naši žiaci prvýkrát mohli zapojiť do projektu, ktorý organizuje spoločnosť Mary´s meals. V skratke ide o to, že dieťa naplní školskú tašku "batôžtek" základnými školskými potrebami, základnými hygienickými potrebami, jedným tričkom, kraťasmi a šľapkami a tento batôžtek sa pošle prostredníctvom spoločnosti Mary´s meals dieťaťu z chudobnej krajiny, ktoré vďaka tomu môže chodiť do školy. 

      Vo štvrtok 8.júla sa vyzbierané batôžky / v počte okolo 70 kusov/ vydali na svoju ďalekú púť do Afriky. Na začiatok v aute dobrovoľníčky organizácie Mary´s meals do Petržalky, potom sa presunú do Viedne aj s ostatnými vyzbieranými batôžkami zo Slovenska a po všetkých potrebných formalitách budú v kamione putovať ďalej. 

      Ďakujeme za Vašu hojnú účasť a podporu projektu !

      Mgr. Marta Bělousovová, poverená vedením projektu v ZŠ Miloslavov

    • Naši úspešní štvrtáci
     • Naši úspešní štvrtáci

     • Milí rodičia,

       

      dňa 27. mája 2021 písalo 4496 žiakov 4. ročníka zo 152 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.

      Aj naša základná škola sa dobrovoľne zúčastnila na tomto projekte v rámci ktorého boli testovaní žiaci 4.A a  4.B triedy. Výsledkami našich žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

      Našim štvrtákom srdečne blahoželáme ! 

      Vedenie školy