• Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Milí rodičia, deti,

      srdečne Vás pozdravujem v mene celého kolektívu ZŠ Mioslavov na prahu nového školského roka. Verím, že ste si  počas leta Vy aj Vaše deti dostatočne oddýchli a už sa tešíte do školy.

      Otvorenie školského roka 2021/2022 v našej ZŠ bude nasledovné:

      Termín 2. 9. 2021 (štvrtok)

       

      Nástup pre žiakov 2. – 9. ročníka:

      8.00 h. - 2., 3., 4. ročník ZŠ

      8.30 h. – 5., 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ

      Žiaci idú do svojich tried, niektoré triedy majú zmenenú miestnosť – usmerňovať ich bude triedny učiteľ.

      2.A je stále v komunitnom centre - nástup o 08.00 hod. 

      Žiadame dodržať časový harmonogram !

      Vstup do areálu školy len s rúškom (výnimky nosenia rúšok sú v zmysle vyhlášky ÚVZ 237/2021 napr. pre deti s poruchami autistického spektra a iné), je zabezpečená dezinfekcia rúk, žiak vstupuje do areálu školy sám – bez rodiča. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, v interiéri sú naďalej povinné rúška, testovanie žiakov ani rodičov nie je povinné. Prihlásení rodičia dostanú AG samotesty a informáciu k samotestovaniu osobitne, najskôr 30.8.2021.

      Odporúčame prísť pešo, v nevyhnutných prípadoch parkovať pri Remeselnom dvore, v parku atď.

      Zákonný zástupca žiaka 2. až 9. ročník ZŠ podá elektronicky pred nástupom do školy cez Edupage tlačivo: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

      Žiak, ktorý má akékoľvek prejavy ochorenia, prípadne bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou sa v žiadnom prípade nezúčastní vyučovania. Túto skutočnosť nahlási rodič triednemu učiteľovi alebo na zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Všetky podrobné informácie k nástupu do školy nájdete aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Žiaci 2. až 4. ročníka končia vyučovanie o 9.30 hod.

      Žiaci 5. až 9. ročníka končia vyučovanie o 10.00 hod.

      V tento deň nie je zabezpečený obed ani prevádzka ŠKD /družiny/. Žiak nemusí mať školskú tašku ani sa prezúvať.

       

      Pokyny pre budúcich prvákov:

      Prváci  majú nástup o 9.00 h.  – školské ihrisko

      Vstup do školy len s jedným rodičom!

      Povinnosť mať rúško - rodič i dieťa

      Priniesť 2 tlačivá:

      1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (v prílohe)
      2. Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy (v prílohe).

      Všetky podrobné informácie dostanete v tento deň od svojich triednych učiteľov a vychovávateľov.

      Odporúčame rodičom priniesť si vlastné pero.

      Ukončenie programu pre prvákov je plánované o 10.30 hod.

       

      Informácie o ďalších dňoch:

       

      Piatok – 3. 9. 2021

      • nástup I. stupeň (1. až 4. ročník) – 7.30 – 7.55 hod.
      • ukončenie vyučovania I. stupeň – 11.40 hod.

       

      • nástup II. stupeň (5. až 9. ročník) – 8.45 – 8.55 hod.
      • ukončenie vyučovania II. stupeň – 12.35 hod.

       

      • žiaci sa prezúvajú
      • žiaci I. stupňa majú obed prihlásený, žiaci II. stupňa si môžu obed objednať individuálne. Odhlásenie obedov je možné denne do 6.59 hod. ZMENA
      • ŠKD bude v prevádzke od 6.30 do 7.30 hod. (ranná ŠKD)  a popoludní od 11.40 do 17.15 hod.
      • budú 4 vyučovacie hodiny – triednické (rozdávanie učebníc, školský poriadok a iné triednické práce).

       

      Od pondelka 6. 9. 2021

      • bude vyučovanie prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu hodín zverejneného v piatok cez Edupage (sekcia Rozvrh)
      • nástup I. stupeň (1. až 4. ročník) – 7.30 – 7.45 hod.
      • nástup II. stupeň (5. až 9. ročník) – 7.45 – 7.55 hod.
      • ŠKD v plnej prevádzke

       

      Tešíme sa na Vás dňa 2. septembra 2021

      PaedDr. Alena Jančeková  riaditeľka a kolektív zamestnancov ZŠ Miloslavov