• December v ŠKD
     • December v ŠKD

     • Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš,
      povedz nám deduško, čo v tom koši máš?...

      Veru, deti boli zvedavé, či sa Mikuláš zastaví aj v našej škole. A veru, prišiel presne 6. decembra. A tuším za ten rok podrástol. Nečudo, od toľkej lásky a dobroty, ktorú mu posielajú prostredníctvom básničiek a pesničiek keď sa ich nahlas učia, aby ho potešili. Ani tento rok neprišiel sám. Sprevádzal ho čertík malý, ale šikovný. Pozrite si video a uvidíte, ako ho prváci roztancovali svojou pesničkou. Ej, šikovné deti máme u nás v škole a preto si každé z nich zaslúžilo balíček s dobrôtkami. Mikuláš im dodatočne poslal ešte jeden darček, z ktorého síce nemali plné bruško, no čiapky, kapucne a rukavice sa im od neho beleli. Školský dvor nám pokryla mäkká a biela snehová perina. Idylka nedotknutej snehovej pláne netrvala dlho. Hneď popoludní sa zmenila na stavenisko i bojisko. Snehové gule, bunkre, iglu a snehuliaci pribúdali jeden za druhým. Pokojný obraz zimnej rozprávky dozdobil smiech a džavot šantiacich a šťastných detí. Nejedno z nich otočilo svoju tvár k nebu a nechalo na seba padať veľké snehové vločky.

      Po vyšantení so snehom sa deti pobrali do svojich oddelení, kde sa venovali pravidelným činnostiam. Dojmy, ktoré v nich pretrvávali sa podpísali aj na dielkach z vianočných dielní. Pod ich rukami vznikali obrázky zimnej krajiny tvorené netradičnou technikou, vianočné priania pre starkých z Domovov dôchodcov a Domovov opatrovateľskej služby po celom Slovensku, papierové mikulášske čiapky, snežítka, snehuliaci z polievkových misiek, vianočné stromčeky, štipcové hviezdy, svietniky z plechoviek i prianie na  vianočných stromčekoch z drevených paličiek.

      Adventný čas v oddeleniach nášho ŠKD si deti nevypĺňali len tvorivými dielňami. Advent je tiež čas na zastavenie a zamyslenie sa. V jednotlivých oddeleniach ho pani vychovávateľky a pán vychovávateľ venovali pripomenutiu hodnôt, ktoré ovplyvňujú a formujú každého človeka. Niekde pripravili prezentáciu s tématikou zvykov a tradícií, teda stavali na historickom a kultúrnom dedičstve, inde prebiehali rozhovory a hry a staršie deti si zo slov, ktorými pomenovali to, na čom im záleží, vytvorili báseň. Iste, malé deti nerozumejú pojmom sebarealizácia, fyziologické potreby atď. Vedia však, čo je pre nich natoľko dôležité, že to stavajú na hornú priečku pomyselnej hodnotovej pyramídy. Na to, čo sa na nej ocitne má výrazný vplyv ich výchova a prostredie v akom vyrastajú. Ak predpokladáte, že téma mesiaca december je „hodnoty detí“, máte pravdu.

      Verte, že v našej škole robíme všetko pre to, aby z detí, ktoré ju jedného dňa opustia, vyrástli nielen vzdelaní, ale aj slušní a životaschopní ľudia.

      O tom, že už dnes sú šikovní sa môžete presvedčiť v galérii pod článkom. A kto vie, možno v nej odhalíte aj tajomstvo, ktoré vás bude čakať pod vianočným stromčekom.

      Úprimne vám prajeme, nech čaro Vianoc hreje, nech šťastie stále praje, nech dobre zdravie slúži. Tak šťastné a veselé!

      Tešíme sa na vás a vaše deti opäť v novom roku, do ktorého vám prajeme, aby bol po všetkých stránkach lepší, ako ten minulý.

      ​​​​​​​Kolektív ŠKD

    • Technická olympiáda - okresné kolo
     • Technická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Ivan Gukov Gladyshkov: 3. miesto, kat.A
      Andrej Schulcz: 3. miesto, kat. A
      Marek Memersheimer: 4.miesto, kat. B

      Súťaž: Technická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

    • November v ŠKD
     • November v ŠKD

     • Martin, Katarina a Ondrej. Mená, ktoré okrem toho, že ich nájdeme v kalendári v mesiaci november, majú aj iný význam. Podľa našich predkov sú to aj prví poslovia zimy. Od Martina sa dni začínajú skracovať a, i keď sa aj tento rok jeho biely tátoš niekde zatúlal, poriadne sa ochladzuje. Nečudo, že nás to prirodzene láka do tepla k šálke dobrého a voňavého čaju. A ten veru rozvoniaval v každom oddelení. Kvôli prísnym protipandemickým opatreniam si deti priniesli nápoj už uvarený v termoskách alebo v sušenej podobe. Aby vedeli, čo vlastne pijú, čaju sme venovali viac pozornosti. Dozvedeli sme sa, odkiaľ rastlina pochádza, aké druhy čajov poznáme, ako ho pijú a pripravujú v jednotlivých krajinách po celom svete a ako môžeme využiť jeho liečivé a povzbudzujúce účinky napríklad aj v kozmetike. Vedeli ste, že čajom sa dá dokonca maľovať? Papier namočený v silnom výluhu čierneho čaju dáva priestor detskej fantázii. Keď navštívite našu novembrovú galériu, iste neuniknú vášmu oku diela s tématikou čaju. Nájdete v nej šálky, čajníky, pozdravy či plagát, ale aj to, ako deti zo 6. oddelenie privoniavali k čajom a zisťovali, kto má „najšikovnejší noštek“. Súťažiaci sa smiali, tešili a víťaz sršal šťastím. Samé pozitívne emócie, však?


      A práve emocionálne prežívanie detí sa stalo témou mesiaca november. Deti sa prostredníctvom rozprávok, hier, súťaží učili rozpoznať a spracovať všetky druhy emócií. Zistili, že naša neprimeraná reakcia môže častokrát druhému ublížiť. Vo 4. oddelení hľadali odpoveď na otázku: Špinavé ruky si umyjeme, ale čo so špinavým srdiečkom? Odhalili, že aj zvieratká majú cit a vedia prejaviť emócie. Štvrtáci v 10. oddelení pozorovaním neverbálnej komunikácie svojho spolužiaka hádali, akú emóciu práve prežíva. Vo svojich oddeleniach pani vychovávateľky a pán vychovávateľ zdôraznili deťom, že je dôležité vedieť dať najavo svoje pocity, ale aj to, ako správne zareagovať a hlavne o svojich pocitoch vedieť hovoriť. O to, aby prežívali čo najviac pozitívnych emócií, sa postarali aj tým, že spolu s deťmi okná, triedy a dvere vyzdobili krásnymi zimnými motívmi. Poznáte Olafa? Tak tento nezbedný snehuliak z roprávky o Ľadovom kráľovstve pozorne sleduje, ako sa darí deťom v 1. aj 7. oddelení.  Okná 4. a 9. oddelenia nám pripomenú, že nesmieme zabudnúť na vtáčiky a mali by sme im na zimu nachystať krmítka. V úvode sme spomenuli troch poslov zimy. A aké ďalšie významné dni zimného času sa objavujú vo zvykoch a tradíciách nášho kraja? Pozrite sa do okien 10. oddelenia v novej budove na poschodí a rozlúštite indície, ktoré na nich nájdete.

      Zimná výzdoba celej školy je nádherná. Presne taká, aké nás čaká nasledujúce obdobie. Posledný novembrový víkend nás prehupol do najčarovnejšej časti roka, do adventu. Nuž a aký by to bol advent bez kalendára? Pohľadajte ho v galérii novembrových aktivít v ŠKD!

      November bol veselý ale aj tichý. Chvíľu sme „hrali v oslabení“. Ako iste viete, niektoré triedy museli zostať v karanténe a tak chodby, na ktorých bolo v prvý týždeň mesiaca počuť detský smiech odrazu stíchli. Bol to veľmi zvláštny pocit. A verte, nebol príjemný. Bráňme sa, aby sme nedostali ďalší gól.

      Prajeme vám, aby ste tento vzácny adventný čas strávili v pokoji a zdraví.

      Tím ŠKD

    • Karanténne opatrenia a zmeny v školskom semafore - aktualizácia k 13.12.2021
     • Karanténne opatrenia a zmeny v školskom semafore - aktualizácia k 13.12.2021

     • Vážení rodičia, 

       

      prinášame Vám aktualizáciu pravidiel a opatrení v  ZŠ platných od  29. 11. 2021  z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v SR. Školský semafor  je  účinný  aj  počas  trvania  núdzového  stavu  vyhláseného  na  základe Uznesenia vlády SR.

      • Základné školy - I.stupeň sa vyučuje prezenčne v škole, II.stupeň - dištančné vzdelávanie (od 6.12.2021), ŠKD v plnej prevádzke, bez zmeny
      • Trieda žiaka, ktorý má pozitívny výsledok Ag samotestu zostáva doma – karanténa. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk. Pri vypĺňaní formuláru (kontakt s pozitívne testovanou osobou) zadať na miesto mena : názov školy a na miesto priezviska : triedu.
      • Rodič má povinnosť neodkladne nahlásiť pozitívny výsledok Ag samotestu triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy. Naďalej odporúčame vykonávať AG samotesty v pondelok a štvrtok, alebo pri príznakoch respiračného ochorenia.
      • Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným Uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Domáce úlohy sa takýmto žiakom budú zadávať cez Edupage.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa vo výnimočných prípadoch. Rodičom odporúčame riešiť všetky záležitosti so školou elektronicky   (Edupage, mail, telefonicky).
      • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.
      • Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

      a) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí

      b) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

       

      • Základná umelecká škola, ktorá vyučuje v priestoroch ZŠ Miloslavov prechádza od 29. novembra 2021 na dištančné vzdelávanie.
      • Krúžková činnosť je v našej škole povolená len pre skupinu žiakov z rovnakej triedy. V prípade, že krúžkovú činnosť chce využívať skupina žiakov z rôznych tried, krúžok sa vedie dištančnou formou.
      • Telesnú a športovú výchovu organizujeme v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID19. Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje iba v prípade, že sa nepremiešavajú,  nespájajú triedy.
      • Stravovanie v školskej jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Vzhľadom na to, že počas stravovania v našej školskej jedálni platia sprísnené opatrenia, aby sa nepremiešavali skupiny žiakov v jedálni a tým sa predĺži čas vydávania obedov.

      - ak je trieda v karanténe, dieťa je v domácej izolácii, nekontaktuje sa s cudzími osobami, spolužiakmi a sleduje svoj zdravotný stav

      - do školy NEPATRIA deti s akýmikoľvek príznakmi choroby - žiadame rodičov, aby toto pravidlo dodržiavali a neposielali do školy CHORÉ deti

      - v škole sú prijaté zvýšené hygienické opatrenia

      - aktuálnu verziu Školského semafóru nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

      Ďakujeme všetkým zodpovedným rodičom za pomoc a podporu! 

       

      Vedenie školy

       

      Karanténne "zatvorenia" tried v našej škole:

      7.A - 8.11.2021 - 12.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      9.A, 9.B - 12.11. 2021 - 18.11.2021 - distančné vyučovanie pre žiakov bez výnimky z karantény; prezenčne - s výnimkou z karantény - ukončené

      5.A, 5.B - 15.11.2021 - 19.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      4.A - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      8.B - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.A - 22.11.2021 - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      3.A, 3.B - 20.11. - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.C - 02.12.2021 - 12.12.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

    • Dištančné vzdelávanie pre žiakov II.stupňa ZŠ
     • Dištančné vzdelávanie pre žiakov II.stupňa ZŠ

     • Na základe Vyhlášky RÚVZ č. 276 zo dňa 1.12.2021 Vám oznamujeme, že od 6.12.2021 žiaci II. stupňa (5.,6.,7.,8.,9.roč.) prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 

      Rozvrh hodín žiaci dostanú od triedneho učiteľa. 

      Dištančné vzdelávanie je pre žiaka povinné, sleduje sa dochádzka (pripojenie). V prípade nepripojenia sa na hodinu je nutné ospravedlnenie od rodiča. 

      Pravidlá dištančného vzdelánia Vám opätovne pripájame v prílohe a prikladáme aj manuál pre žiaka II.stupňa o dištančnom vyučovaní. 

      Dištančné vzdelávanie bude do 17.12.2021 (piatok) vrátane. 

      Všetky informácie ohľadom MS Teams nájdete v manuáli. 

      Všetky ostatné predmety, ktoré nebudú odučené online, je potrebné sledovať cez Edupage – zadávanie domácich úloh. Domáce úlohy je potrebné vypracovať do termínu určeného vyučujúcim, budú kontrolované.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho triedneho učiteľa. 

       

      Vedenie školy