• Dejepisná olympiáda - okresné kolo
     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Tomáš Gutten: 3.miesto - kat. D
      Tomáš Masarik: 10.miesto - kat. C
      Tamara Cabalová: 10.miesto - kat. F

      Súťaž: Dejepisná olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečná gratulácia našim žiakom, hlavne Tomášovi Guttenovi, ktorý získal už tretie ocenenie za sebou. Tatkež ďakujeme žiakom Veľmi sa tešíme!

    • ZOH 2022
     • ZOH 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZOH 2022.

      Milí rodičia, žiaci, prinášame Vám prvý album s nádhernými a kreatívnymi prácami našich žiakov, ktorí si s pani učiteľkami privodili skvelú olympijskú atmosféru a veľa sa aj naučili o jednotlivých športoch.

      Veď pozrite :)

    • Karanténne opatrenia v ZŠ Miloslavov - aktualizácia k 22.2.2022
     • Karanténne opatrenia v ZŠ Miloslavov - aktualizácia k 22.2.2022

      • Základné školy - I.stupeň aj II.stupeň, ŠKD v plnej prevádzke
      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ škola vie zabezpečiť prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou (je ich nadpolovičná väčšina v triede, kde sa vyskytol pozitívny), tak prezenčné vyučovanie pre týchto žiakov pokračuje a do karantény idú len žiaci bez výnimky, ktorí sú vzdelávaní formou zadávanie domácich úloh cez Edupage. 
      • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u tejto osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény pozitívneho žiaka rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.

      - ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

      - ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

       

      • Rodič má povinnosť neodkladne nahlásiť pozitívny výsledok Ag samotestu triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy. Naďalej odporúčame vykonávať AG samotesty v pondelok a štvrtok, alebo pri príznakoch respiračného ochorenia. 
      • Žiadame rodičov, aby po vykonaní AG samotestu nahlásili cez Edupage (sekcia Žiadosti/Vyhlásenia) jeho použitie a výsledok. Bez pravidelného nahlasovania spotreby AG samotestov nebude mať škola možnost doobjednať ďalšie testy.
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 
      • Dieťa po prekonaní ochorenia COVID-19 necvičí na hodinách TEV (nemôže byť bez prekrytia horných dýchacích ciest) po dobu 5 - 7 dní
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený so súhlasom riaditeľa vo výnimočných prípadoch. Rodičom odporúčame riešiť všetky záležitosti so školou elektronicky (Edupage, mail, telefonicky).
      • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

      Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

      a) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí

      b) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

       

      - ak je trieda v karanténe, dieťa je v domácej izolácii, nekontaktuje sa s cudzími osobami, spolužiakmi a sleduje svoj zdravotný stav

      - do školy NEPATRIA deti s akýmikoľvek príznakmi choroby - žiadame rodičov, aby toto pravidlo dodržiavali a neposielali do školy CHORÉ deti

      - v škole sú prijaté zvýšené hygienické opatrenia

      - aktuálnu verziu Školského semafóru nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

      Ďakujeme všetkým zodpovedným rodičom za pomoc a podporu! 

       

      Vedenie školy

       

      Karanténne "zatvorenia" tried v našej škole:

       

      6.B - ukončené

      • 18.02.2022 - 22.02.2022 -  karanténne opatrenie
      • 21.02.2022 - 22.02.2022 - dištančné vyučovanie

      5.A - ukončené

      • 17.02.2022 - prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou z karantény,
      • 17.02.2022 - 21.02.2022 - karanténne opatrenie so zadávaním domácich úloh pre žiakov bez výnimky z karantény

      7.A - ukončené

      • 17.02.2022 - prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou z karantény,
      • 17.02.2022 - 21.02.2022 - karanténne opatrenie so zadávaním domácich úloh pre žiakov bez výnimky z karantény

      7.B - ukončené 

      • 15.02.2022 - 19.02.2022 - dištančné vyučovanie, 
      • 17.02.2022 - prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou z karantény,
      • 15.02.2022 - 19.02.2022 - karanténne opatrenie so zadávaním domácich úloh pre žiakov bez výnimky z karantény

      3.B - 12.02.2022 - 16.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      5.B - 12.02.2022 - 16.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      2.A - 11.02.2022 - 15.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.B - 10.02.2022 - 14.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      5.A - 9.02.2022 - 13.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      1.A - 4.02.2022 - 8.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      1.B - 4.02.2022 - 8.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.A - 4.02.2022 - 8.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      2.B - 1.2.2022 - 5.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      3.C - 1.2.2022 - 5.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.B - 31.1.2022 - 3.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      4.B - 30.1.2022 - 3.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      8.A - 27.1.2022 - 31.1.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.A - 27.1.2022 - 31.1.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      7.B - 27.1.2022 - 31.1.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      7.A - 26.01.2022 - 30.01.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      9.A, 9.B - 25.01. 2022 - 29.01.2022 - distančné vyučovanie pre žiakov bez výnimky z karantény; prezenčne - s výnimkou z karantény, ukončené

      1.B - 22.1.2022 - 31.1.2022 - dištančné vyučovanie, ukončené

      8.B - 20.1.2022 - 29.1.2022 -  dištančné vyučovanie, ukončené

      1.A - 20.1.2022 - 29.1.2022 -  dištančné vyučovanie, ukončené

      3.B - 20.1.2022 - 29.1.2022 - dištančné vyučovanie,ukončené

      1.C - 19.1.2022 - 28.1.2022 - dištančné vyučovanie, ukončené

      2.C - 18.1.2022 - 28.1.2022 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.C - 02.12.2021 - 12.12.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.A - 22.11.2021 - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      3.A, 3.B - 20.11. - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      8.B - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      4.A - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      5.A, 5.B - 15.11.2021 - 19.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      9.A, 9.B - 12.11. 2021 - 18.11.2021 - distančné vyučovanie pre žiakov bez výnimky z karantény; prezenčne - s výnimkou z karantény - ukončené

      7.A - 8.11.2021 - 12.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

    • Úspech v súťaži Ypsilon, slovina je hra
     • Úspech v súťaži Ypsilon, slovina je hra

     • Ďalším milým úspechom pre našu školu je umiestnenie sa na 3. mieste v poradí škôl, ktoré sa zapojili do tejto súťaže. Naša škola mala priemernú úspešnosť 95,85 % v kategórii "nad 50 do 80 súťažiacich". 

      Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      Veľmi sa tešíme zo šikovnosti našich žiakov. 

    • Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Tomáš Gutten: 1. miesto - kat. E, postup do krajského kola
      Marek Memersheimer: 3. miesto - kat. F, postup do krajského kola
      Maxim Hinca: 5. miesto
      Samuel Novodomský: 6.miesto
      Michaela Kruková: 8.miesto

      Súťaž: Geografická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme!!!

    • Stretnutie s poslancami NR SR
     • Stretnutie s poslancami NR SR

     • Dňa 11.02.2022 sa na pôde základnej školy stretli pani riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková, pán starosta Milan Baďanský so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport a zároveň poslancom NR SR Karolom Kučerom, poslankyňou NR SR PaedDr. Máriou Šofranko a poslancom NR SR Richardom Nemcom.

      Spoločne rokovali o možnostiach financovania našej novej telocvične, ktorú tak veľmi potrebujeme a na ktorú má Obec Miloslavov všetko predpripravené (odkúpený pozemok, projekt, stavebné povolenie).

      Veľmi sa tešíme, že vďaka aktivite Obce Miloslavov sme takto pripravení a preto veríme, že sa budeme čoskoro tešíť z novej telocvične. Veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke, ktorá toto stretnutie iniciovala. Takáto investícia je mimoriadne dôležitá pre naše deti, ktoré by vo voľnom čase dostali možnosť realizovať sa v rôznych športových aktivitách, ktoré momentálne v škole veľmi chýbajú. 

      Pevne veríme, že budeme úspešní a sen o novej telocvični sa stane po rokoch čakania realitou.

    • Olympijský odznak všestrannosti
     • Olympijský odznak všestrannosti

     • ZŠ Miloslavov sa zapojila do súťaže „Olympijský odznak všestrannosti“,  je to športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka na hodinách telesnej výchovy. Tento rok sa realizovala súťaž pre šieste ročníky a zapojení do súťaže boli aj naši šiestaci. Súťažilo sa v 6 disciplínach: člnkový beh 10 x 5 m, výdrž v zhybe nadhmatom, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 s, skok do diaľky znožmo z miesta, hod 2 kg plnou loptou vpred. Žiaci, ktorí absolvovali všetky disciplíny získali certifikáty a najlepší bronzové a strieborné odznaky všestrannosti. Celkove absolvovalo všetky disciplíny 25 žiakov.  Napriek tomu, že súťaž bola časovo ohraničená na cca 3 týždne a súťaž ovplyvnilo aj nepriaznivé počasie a pandémia Covid – 19, sme s celkovými výsledkami veľmi spokojní.

      Všetkým oceneným súťažiacim gratulujeme!!!

      Najlepší žiaci ZŠ Miloslavov:

      Strieborný odznak všestrannosti: Michal Halanda

      Bronzový odznak všestrannosti: Adam Hlobeň, Karol Boháč, Tobias Minárik, Anton Kamon, Jakub Novotný, Veronika Baranovičová, Patrícia Vatrálová, Barbora Pauličková.

      Súťaž pokračuje krajským kolom, ktoré sa uskutoční dňa 28. 4. 2022 v Bratislave, Športová hala Elán, ktorého sa pokiaľ to pandemická situácia dovolí, zúčastní aj naša škola.

       

      Mgr. Miroslav Barančík

    • Naša škola žije Zimnou olympiádou v Pekingu
     • Naša škola žije Zimnou olympiádou v Pekingu

     • Milí rodičia,

      verili by ste tomu, že žiaci našej školy sa nasledujúce 2 týždne presunú do Pekingu, hlavného mesta Číny?

      Čudujete sa prečo práve Peking? Pretože práve tam sa konajú od 4. februára 2022 do 20. februára 2022 v poradí už XXIV. zimné olympijské hry (ZOH) a naša škola chce byť ich súčasťou.

      Žiaci tam „vycestujú“ spolu s vyučujúcimi formou zaujímavých aktivít na hodinách, kde sa dozvedia veľa nového o OH a budú sa aj aktívne spolupodieľať na tvorbe rôznych prác s touto tematikou.

      Veď žiaci si ani neuvedomujú, že mnohí z nich sa počas štúdia riadia jedným z olympijských symbolov, krásnym latinským heslom - „Citius, Altius, Fortius“ (rýchlejšie, vyššie, silnejšie), ktoré vyjadruje cieľ usilovať sa o zdokonalenie, rozvíjanie a využívanie svojho potenciálu.

      Paralelu medzi štúdiom a OH môžeme nájsť aj v ich hlavnom symbole, ktorým je päť vzájomne prepletených kruhov, označujúcich svetadiely.

      Ich vzájomné prepojenie vyjadruje jednotu a stretnutie športovcov z celého sveta na olympijských hrách. Tento symbol navrhol zakladateľ novovekých olympijských hier i Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Pierre de Coubertin. A vari ani netreba spomínať potrebu dodržiavania zásad fair play, ktoré sú tak prepotrebné nielen v športe ale aj v každodennom živote. Veď čestné konanie, čistá hra, dodržiavanie pravidiel, rešpektovanie rozhodcov, úcta k súperovi či prijatie prehry bez prejavov zlosti, to všetko sa zaväzujú športovci dodržiavať počas OH a predstavte si, ako by sa všetkým ľahšie žilo, ak by sme tieto zásady uplatňovali aj v bežnom živote a aj v tom našom „školskom.

      A ako to teda bude vyzerať v praxi? Nech sa páči, malá ukážka toho, čo deti čaká na niektorých hodinách.

      Geografia - zakresľovanie zúčastnených štátov na slepej mapke a diskutovanie o tom, v akom športe je daný štát dobrý a prečo je to tak.

      Cudzie jazyky - skupinová forma - výber športovcov a vyhľadanie informácií o nich, názvy zimných športov, klady a zápory pre krajinu, ktorá je hostiteľom olympijských hier, navrhnutie medaily, dresov a záverečného ceremoniálu OH .

      Dejepis - pohľad na OH v „predvečer 2. svetovej vojny“ a Hitlerov postoj k ich konaniu a OH ako nástroj mieru v dejinách starovekého Grécka. Pohľad na staroveké Grécko ako kolísku olympijských hier.

      Technika a pracovné vyučovanie - vytvorenie makety športovísk pre zimné športy, čínska/grécka/slovenská architektúra-hľadáme podobné/spoločné črty.

      Slovenský jazyk a literatúra - tvorba básní, porovnanie písma - čínske/slovenské/grécke, čínska a slovenská ľudová rozprávka, grécke báje.

      Výtvarná výchova - tvoj návrh na vlajku OH, tradičná čínska ozdoba prepojená so slovenskou ľudovou. Maskot olympijských hier očami detí.

      Telesná výchova a šport - olympijské športy, triedna olympiáda, naši súčasní a bývalí športovci na OH.

      Občianska náuka - diskusia na témy: sila jednotlivca, sila spolupráce a bojovnosť pri tímových športoch a vplyv psychiky a stresu na výkon a porovnanie týchto faktorov so školským prostredím.

      Biológia/Prírodoveda - šport a zdravie, vplyv záťaže a stresu na jednotlivé sústavy človeka, potreba vyváženej stravy v živote vrcholového športovca v porovnaní s potrebami bežného človeka a doplnková výživa ako nevyhnutná súčasť dnešných športovcov.

      Etická výchova - multikultúra v športe, tolerancia a ohľaduplnosť v športe.

      Náboženská výchova - pohľad na rôzne náboženstvá a spolunažívanie ľudí s rôznym vierovyznaním a prehľad náboženstiev v Číne, viera v živote človeka/športovca.

      Hudobná výchova - olympijská hymna, jej vznik a porovnanie s hymnami účastníckych štátov, hlasovanie za najkrajšiu a najzvučnejšiu z pohľadu žiakov.

      To je len malá ukážka toho, na čo sa naši žiaci môžu najbližšie dva týždne tešiť. A to sme ešte nespomenuli rôzne aktivity, ktoré pre deti pripravili p. vychovávateľky s p. vychovávateľom v školskom klube detí , o ktorých vám viac neprezradíme. Nechajme aj deťom priestor, aby vám svoje pocity a dojmy porozprávali osobne, po návrate zo školy, možno pri šálke čaju a pri sledovaní záznamov zo zimných olympijských hier.

      Pre viac informácií odporúčame:

      Publikáciu „Olympijská Abeceda“, autor: Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

      www.olympic.sk

       

      Vaša škola

    • Január v ŠKD
     • Január v ŠKD

     • Prvý mesiac roku 2022 mal presne 16 školských dní. Je to veľa alebo málo? Záleží na tom, ako vyplníme čas, ktorý nám každý z nich poskytuje. Deti v ŠKD ho využili do poslednej minúty. Uhádnete, aká je najčastejšia otázka, ktorú kladú svojim vychovávateľom hneď ako ich zbadajú vo dverách triedy? „Čo budeme dnes vyrábať?“ Neverili by ste, akú úžasnú moc má táto otázka. Veď kto by sa odvážil sklamať očakávanie v detských očiach? A tak pani vychovávateľky a pán vychovávateľ študujú a pripravujú pre deti nové a nové kreatívne výzvy. Nejde tu však len o vyrábanie darčekov či milých predmetov.

      Každá tvorivá činnosť má omnoho hlbší význam. Okrem trénovania fantázie a precvičovania si jemnej motoriky sa deti učia vzájomnej spolupráci v skupine, utužovaniu priateľstiev a vzťahov v kolektíve, deľbe práce a zodpovednosti nielen za výsledok svojej práce, ale aj za výsledok celého oddelenia. Pri spoločnej činnosti objavujú šikovnosť a talent svojich spolužiakov, učia sa pomáhať jeden druhému, zisťujú, že každý môže vynikať v niečom inom, veľa sa rozprávajú a lepšie spoznávajú. Rozprávajú sa o všetkom, čo sa okolo nich deje, pýtajú si vysvetlenia vecí a javov ktorým nerozumejú a hľadajú spoločné riešenia na vzniknuté situácie. Jednou z tém, ktorej sa venovali sa týkala miesta, kde vyrastajú. Ako by malo vyzerať a ako ho upraviť tak, aby sa v ňom deti cítili dobre a bezpečne.

      V galérii nájdete návrhy ulíc, domov, ale i premenu starej opustenej budovy na centrum voľného času. Iste, deti by mali tráviť svoj čas aj vonku, v prírode. V januári vraj kominári nosievajú biely frak. No tento rok je január trochu skúpy na snehovú perinu, tak sa o ňu deti postarali vo svojich oddeleniach. Poslúžila im k tomu vata, kozmetické tampóny, papierové taniere, lepidlo, nožnice a farbičky. S ich pomocou vznikali útulné brlohy pre zimných spáčov, snehuliaci, tučniaci či veľké snehové vločky.

      V zimných mesiacoch sa musíme postarať aj o našich spevavých kamarátov. Preto im deti vytvorili krmítka z roliek z toaletného papiera, krabíc od nápojov, obalov na vajíčka i šišiek z ihličnatých stromov. Spoločne ich naplnili semienkami namočenými v mede alebo želatíne a rozvešali po stromoch v areáli školy.

      Aj výzdoba v triedach sa zmenila. Vianoce vystriedali fašiangy, ku ktorým neodmysliteľne patrí zábava a karneval. Na ten tohtoročný si už v niektorých oddeleniach deti začali vyrábať pekné škrabošky.

      Tak čo poviete, využili sme tých 16 januárových dní plnohodnotne? Pre nás to bolo16 dní naplnených smiechom, radosťou, 16 dní, ktorým vládla fantázia. Pozrite si galériu a posúďte sami!

       

       

    • Anglická olympiáda - 1. miesto v okresnom kole
     • Anglická olympiáda - 1. miesto v okresnom kole

     • Nový úspech našej školy:

      Patrik Juraško: 1. miesto

      Súťaž: Anglická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Patrik postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8.2.2022 a bude mu celá škola držať palce!

    • Prekvapenie v ŠKD
     • Prekvapenie v ŠKD

     • Darček, prekvapenie, radosť. Z darčekov sa netešíme len v danú chvíľu. Vždy, keď si ich užívame si spomenieme na moment prekvapenia a radosti, ktorý v nás zavládol pri ich rozbaľovaní. To, že deti neskrývajú svoje nadšenie všetci dobre vieme. Pani vychovávateľky a pán vychovávateľ a všetky deti v ŠKD si našli stoly plné pomôcok pre tvorenie s deťmi vo svojich oddeleniach napríklad výkresy, farebné papiere, farby, pastelky, krepové papiere, lepidlá, nožnice, farbičky a mnoho iných užitočných drobností. Môžete sa spoľahnúť, že každá vec nájde svoje využitie. Určite ich zbadáte v dielach a dielkach svojich detí, ktoré vám budeme aj naďalej každý mesiac prezentovať.

      Ďakujeme.