• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - I.stupeň
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - I.stupeň

     • Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť súťaž v prednese na počesť nášho spisovateľského velikána P. O. Hviezdoslava.

      Odbornú komisiu tvorili pani učiteľky Dillonghová, Kušnírová, Almášiova a Panenková.

      Celkovo sme mali v školskom kole 19 súťažiacich, ktorí postúpili z triedneho kola. V obmedzení pandémie Covid 19, prebehla súťaž online.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaž v triedach zodpovedne pripravovali. Reprezentanti tried boli čestnými zástupcami za každú triedu. Ďakujeme pani učiteľkám triednym alebo slovenčinárkam týchto žiakov za výbornú prípravu do súťaže:

      • Melisa Jašurová 2.A
      • Viktor Vrána 2.A
      • Patrik Paulík 2.B
      • Salma Al Heraki 2.C
      • Maximilián Brna  2.C
      • Adam Karaba 2.C
      • Nina Štefániková 3.B
      • Boris Janev 3.B        
      • Svetlana Gešová 3.C
      • Lukáš Marcin 4.B

       Umiestneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa radosti, entuziazmu a úspechov v budúcich ročníkoch súťaže.

       

      Listina víťazov HK 2022:

       

      Poézia

      1. miesto: Adela Karabová 4.B
      2. miesto: Evelína Kokošová 3.A
      3. miesto: Charlotta Verdun 2.B
      4. miesto: Libor Gallovič 3.C

       

      Próza

      1. miesto: Marek Kabát  4.A
      2. miesto: Pavla Miklošová   3.A
      3. miesto: Eva Miklošová  4.B
      4. miesto: Sofia Linderová 4.B a Natália Farkasová 4.A
    • Stolnotenisový turnaj o majstra našej ZŠ
     • Stolnotenisový turnaj o majstra našej ZŠ

     • V sobotu dňa 23.4.2022 sa na našej škole uskutočnil Stolnotenisový turnaj o majstra školy, kde v 3 kategóriach súťažilo spolu 18 žiakov.

      V prvej kategórii: mladší žiaci (5. a 6. ročník) sa na prvých troch priečkach umiestnili:

      1 miesto - Michal Halanda - 6.B

      2. miesto - Matúš Krajčírovič - 5.A

      3. miesto - Tomáš Rondzík - 5.A

      V druhej kategórii: starší žiaci (7., 8. a 9. ročník) sa umiestnili nasledovní súťažiaci:

      1. miesto - Tomáš Masarik - 9.B

      2. miesto - Daniel Tvrdoň - 9.A

      3. miesto - Dominik Csivre - 9.A

      V poslednej kategórii: dievčatá sa umiestnili tieto žiačky:

      1. miesto - Katarína Kabátová - 5.A

      2. miesto - Karolína Klinerová - 8.A

      3. miesto - Katarína Gregušová - 8.B

       

      Z podujatia si víťazi odniesli diplomy a vecné ceny.

      Všetkým zúčastneným sa športová akcia veľmi páčila, pretože si zmerali sily so spolužiakmi vo veľmi vyrovnaných a napínavých zápasoch.

      Žiaci súťažili čestne - v duchu fair play a tento deň bol pre nich ďalším nezabudnuteľným športovým zážitkom.

      Mgr. Aleš Gaľa

    • Projektový deň - Deň Zeme - 22. apríl
     • Projektový deň - Deň Zeme - 22. apríl

     • V našej základnej škole sa dňa 22. apríla 2022 uskutoční ďalší projektový deň a to Deň Zeme. 

      V tento deň si žiaci 7.A pripravili spolu s pánom učiteľom Mgr. Gaľom reláciu do školského rozhlasu.

      V jednotlivých triedach na vyučovacích hodinách sa budú realizovať rôzne aktivity v tejto téme ako aj popoludní v ŠKD. 

      Súčasťou projektového dňa bude aj upratovanie školského areálu. 

      Tešíme sa na ďalší projektový deň. 

      Vaša škola

    • Projektový "slovenský deň"
     • Projektový "slovenský deň"

     • Milí rodičia, žiaci, 

      máme za sebou veľmi príjemný a náučný projektový deň, ktorý sme venovali zvykom a tradíciám na Slovenku. Do tohto projektového dňa sa zapojil hlavne I. stupeň a ŠKD, kde to celý deň žilo folklórom a dobrou náladou. 

      Mnohé deti i pani učiteľky prišli do školy oblečené v kroji, niektorí, ktorí nemajú kroj sa snažili aspoň maličkosťou (mašla vo vlasoch, čelenka, folklórny vzor...) si pripomenúť, akí sme hrdí Slováci a aké krásne sú naše tradície, piesne a oblečenie.

      Prestávky nám spríjemňovala ľudová hudba, mnohé deti spievali a tancovali. Na hodinách pani učitľky robili deťom zaujúmavé aktivity - kreslili, maľovali farbami, hrali na hudobné nástroje... 

      Poobede prišla do ŠKD pani Mgr. Antalíková Martina, bývala členka a sólistka ľudového súboru SĽUK a zároveň mamička žiačky z 1.A, ktorá spolu s pani Bc. Alexandrou Žáčikovou a Mgr. Soňou Slavkayovou deťom vysvetlili základné prvky slovenského kroja, zodpovedali všetky zvedavé otázky..

      Následne si spolu všetci nacvičili jednoduchý tanček a od srdca si zatancovali a zaspievali! 

      To bola nálada, veď pozrite...

       

      Fotoalbum: Slovenský deň - I.stupeň.

      Fotoalbum: Slovenský deň - ŠKD.

       

    • Spoznali sme svet očarujúcej, "kúzelnej" fyziky
     • Spoznali sme svet očarujúcej, "kúzelnej" fyziky


     • Fyzika je všade okolo nás, kde sa len pozrieme. Je všeobecne známe, že fyzika je pre žiakov veľmi nezáživná a výpočty ich dokážu veľmi odradiť. Ale prečo to nezmeniť? Naša škola sa o to pokúsila.

      V utorok 12. apríla 2022 sme spestrili vyučovanie pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka KÚZELNOU FYZIKOU.

      Do školy k nám zavítal pán Mgr. Michal Figura, fyzik a kúzelník, až z Prešova, ktorý nás očaril krásou fyziky. Aj on je názoru: „Fyzika nie je učenie, ale hra.“. So žiakmi strávil celé dopoludnie. Predviedol nám množstvo zaujímavostí.
      Naši žiaci sa postupne striedali na predstaveniach, boli veľmi aktívni a prejavili veľké nadšenie. Pán Figura, ako dobrý kúzelník, šikovných a aktívnych žiakov rád odmenil. Dokonca si nás zavolal k sebe ako pomocníkov. Tak žiakov, ako aj pedagógov. Dokonca ani elektrina nás nepotriasla. 😊

      Po predstavení som sa na hodinách fyziky spýtala žiakov, aké majú pocity, a ktoré kúzla sa im najviac páčili. Po väčšine prevládali ohlasy: „Bolo to dobré.“, „Bol to skvelý zážitok, kedy príde najbližšie?“ „Super.“, „Rada by som sa zúčastnila ešte raz.“, najmä u mladších. Žiakov oslovili najmä prelievacie hodiny, magnetická levitácia, magnetický vláčik, gyroskop a v nie poslednom rade aj kúzelné zrkadlo. Každý ročník zaujali iné pokusy.

      Učebnicové pokusy, ktoré sú mnohokrát nerealizovateľné na väčšine škôl, sme takto doplnili  o atraktívne ukážky.
      Najväčší zážitok z toho mali šiestaci, ktorí ihneď prejavili záujem o ďalšie stretnutie. Najradšej ešte v priebehu tohto školského roka.

      Vidieť a zažiť žiakov takto nadšených z experimentov, je obrovská výzva a motivácia postupne prechádzať na zážitkové vyučovanie.

      Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pánovi Figurovi, že prijal naše pozvanie do školy, a okúzlil nielen žiakov, ale aj nás pedagógov. Už teraz sa tešíme na nasledujúce stretnutie plné mnohých ďalších atraktívnych pokusov a možnosť očariť aj mladšie ročníky.

      Ing. Eva Puškášová, učiteľka fyziky

    • Biologická olympiáda - Okresné kolo
     • Biologická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Petra Škulavíková: 1. miesto - kat. E - Botanika
      Jakub Januška: 2. miesto - kat. E - Botanika
      Karolína Čižmáriková: 3. miesto - kat. E - Zoológia
      Viktória Bartošová: 4. miesto - kat. E - Zoológia

      Súťaž: Biologická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo


    • Projektový deň - Svetový deň vody
     • Projektový deň - Svetový deň vody

     • Dňa 22.3.2022 sa v priestoroch našej školy konal Svetový deň vody.

       

      Jednotlivé akcie sa v tento deň konali na niekoľkých miestach súčasne, počas vyučovania.

      V rámci vyučovacích hodín mali vyučujúci pripravené rôzne aktivity a projektovú činnosť, napr.:

      Slovenský jazyk - literárne práce žiakov na tému „Voda“

      Matematika – počítanie príkladov s environmentálnou a ekologickou témou „EKOMATEMATIKA“

      Informatika – programovanie s tematikou vody

      Výtvarné práce – napr. Kvapky vody, Dúha, Dážď

      Čítanie s porozumením – Na čo potrebujeme vodu

      Práca s encyklopédiami a vedecko-populárnou literatúrou

      Výzdoba tried – Modrá kvapka „Rozprávky zo života vodníkov“

      Diskusia na tému: „Význam kolobehu vody“ Šetrenie vodou – zásady ekologického myslenia žiakov

      Kreslenie na chodník

      Rôzne súťaže:

      Kto skôr vypije pohár vody so slamkou

      Prelievanie vody z pohára do pohára pomocou polievkovej lyžice

      Slalom – beh s naberačkou plnou vody

      Najrýchlejšie poskladať papierovú loďku

       

      Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do osláv Svetového dňa vody, spoločnými silami sme pripravili jeden pekný školský deň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektový deň - Svetový deň vody.

    • Slovenský deň v našej škole
     • Slovenský deň v našej škole

     • Dňa 11. apríla 2022 – v pondelok – sa v našej škole uskutoční ďaľší projektový deň

      „SLOVENSKÝ DEŇ“

      Ako už predznačuje názov, bude venovaný nášmu Slovensku – hlavne slovenskému folklóru, piesňam, rečňovankám, veľkonočným tradíciám, krojom, tradičným slovenským jedlám, receptom, výšivkám, keramike, rôznym remeslám ale tiež našej krásnej prírode.

      V tento deň môžu prísť žiaci oblečení v krojoch – ak majú, prípadne v ich imitáciách – napr. dievčatá v blúzkach s napodobneninami ľudových výšiviek, kvetinových ľudových vzorov, taktiež v ľudových účesoch a pod. Ak máte, môžu si tiež doniesť ľudové hudobné nástroje (píšťalky, drumble, rapkáče), výšivky, keramiku a pod.

      Pedagógovia našej školy v tento deň budú svoje vyučovacie hodiny obohacovať  témami, ktoré sa týkajú témy „Slovenský deň a slovenský folklór".

      Veríme, že i touto formou a zanietením spestríme našim žiakom vyučovanie a výchovu a podporíme tak šírenie nášho krásneho folklóru, prispejeme k udržiavaniu našich zvykov a tradícií a budovaniu našej národnej hrdosti.

      Už teraz sa všetci na tento deň tešíme spolu s vami.     

      Výstava ľudových krojov pre žiakov je už pripravená pri vstupe do jedálne. 

      Vedenie školy

    • Pytagoriáda - Okresné kolo
     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Matej Musil: 2. - 3. miesto, kat. P8
      Viliam Mikulec: 8. - 9. miesto, kat. P5
      Filip Klik: 21. miesto, kat. P5
      Megan Ľudmová: 28. miesto, kat. P3
      Patrik Prokopovič: 32. - 34. miesto, kat. P4
      Sofia Linderová: 40. miesto, kat. P4

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme úspešným žiakom!

    • Marec v ŠKD
     • Marec v ŠKD

     • „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.“

      Slová básne Miroslava Válka dokonale vystihujú význam slova „domov“. Miesta, kde cítime lásku, porozumenie, bezpečie. Miesta, kde sú ľudia, ktorých uši nás počúvajú, ústa nám rozprávajú slová čo znejú láskavo i prísne, ruky hladia a nasmerúvajú k pozitívnym hodnotám života. Niekto ho našiel vo svojej rodine, iný sa ho pokúša nájsť celý život. Súčasťou takmer každého domova sú deti. Narodili sa nevinné, ako čistý a nepopísaný list papiera. Prvé riadky ste naň napísali vy, rodičia. O ďalšie sa z veľkej časti staráme my, vychovávatelia a učitelia. Zamysleli ste sa niekedy, koľko času strávi vaše dieťa v škole? Pokojne by sme ju mohli nazvať ich „druhým domovom“. Mnohému ich v ňom učíme.

      Tento mesiac sme sa v oddeleniach ŠKD zamerali na rozprávanie sa a počúvanie. Deti si precvičili prezentovanie vlastných názorov, zážitkov, obhajovanie výtvarných prác a živo sa zapájali do diskusií. Veľa sme si čítali a rozprávali sa o knihách. Nečudo, veď marec je už od roku 1955 vyhlásený za mesiac knihy. Oddelenia boli plné spisovateľov, ilustrátorov i knihviazačov. Na výkresoch ožívali príbehy o zvieratkách, jarných kvietkoch, princeznách i zábavných dobrodružstvách. Staršie deti súťažili v kvízoch a spoznali proces výroby knihy, ktorý začína ešte v hlbokom lese.

      Úvodom mesiaca triedy zaplavili kvety v rôznych podobách. Kytičky a pozdravy z papiera - vystrihované, maľované, lepené i vymodelované z farebnej plasteliny. Deti ich vyrábali pre svoje mamičky, staré mamy, tetušky a všetky ženy, ktoré pre ne v ich živote niečo znamenajú. Oslávili sme spolu Medzinárodný deň žien. Patrí medzi prvé jarné sviatky, medzi prvých poslov jari. Tak, ako nimi sú snežienky, zlatý dážď, tulipány, prvé lastovičky a bociany. V galérii ich nájdete neúrekom, lebo všetky dobré dietky, vyrábali jarné kvietky. O kvety i zvieratká sa musíme starať. Pravidelne ich zalievať, kŕmiť, napájať.

      Nuž a bez vody to nie je možné. Voda je vzácna a preto sme spievali ódy aj na Deň vody. Už aj prváci vedia, čo je kolobeh vody, ako ňou šetriť, ako ju človek využíva a čo z nej získava i to, čo v nej žije. Veľké vodné plochy vidíme v krásnej modrej farbe. Ak by ste 22. marca prišli do priestorov školy, mali by ste pocit, že v jednom veľkom jazere ste. Všade vládli modré odtiene, ožívali žabky, ktoré skákali ako o preteky, na chodníkoch vznikali dúhy, mráčky a zlaté rybky plnili tajné želania. Mnohé deti vyslovili svoje želania nahlas. Boli vo vzácnej zhode. Priali si, aby správy, o ktorých počúvajú z médií, ale aj z rozprávania svojich nových spolužiakov a kamarátov, boli len obsahom historickej vojnovej literatúry. Bohužiaľ sa slová „vojna a mier“ objavovali aj v rozhovoroch oddelení ŠKD.

      Aktivít, ktoré naša škola v mesiaci marec pripravila, sa zúčastňovali aj deti vojnou otrasenej krajiny. Snažíme sa, aby v našej škole cítili naplnenie slov z úvodu tohto článku. Lásku, porozumenie a bezpečie. Jedným slovom „domov“. Poprezerajte si galériu zážitkov, ktoré spolu s vašimi deťmi prežívali a tešíme sa na tie ďalšie.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec v ŠKD.