• 2. miesto v Krajskom kole v stolnom tenise
     • 2. miesto v Krajskom kole v stolnom tenise

     • Naša škola  sa  dňa 20. 5. 2022, ako víťaz okresného kola Senec, zúčastnila krajského kola v stolnom tenise družstiev žiakov  v stolnotenisovej hale ŠKST Aréna Bratislava.

      V kategórii žiakov súperilo medzi sebou 6 škôl z víťazných okresov v Bratislavskom kraji, ZŠ Miloslavov, ZŠ Ivana Bukovčana Bratislava,  Gymnázium L. Novomeského Tomášikova Bratislava, ZŠ Tbiliská Bratislava, ZŠ Dr. Dérera Malacky, ZŠ Dr. Hodžu Bratislava.

      Súťaž bola rozdelená na dve skupiny, v skupine „B“ sme postupne zdolali našich súperov, Gymnázium L. Novomeského Tomášikova Bratislava 3:0 a ZŠ Tbiliská Bratislava (domáce družstvo) 3:0.

      Naša škola sa umiestnila v skupine „B“ na 1. mieste a týmto skvelým výsledkom sme sa prebojovali do finále súťaže. Vo finále sme sa stretli s víťazným družstvom skupiny „A“ a po vyrovnanom zápase sme tesne prehrali so ZŠ Ivana Bukovčana Bratislava 2:3 na sety a celkove sme sa umiestnili

      na 2. mieste!!!

      ZŠ Miloslavov skončila po víťaznom ťažení v stolnom tenise na 2. mieste v Bratislavskom kraji!

       

      Družstvo našej školy: Tomáš Masarik, Dominik Snopek, Daniel Tvrdoň a Dominik Csivre.

      Gratulujeme našim žiakom!

       

      Mgr. Miroslav Barančík

       

      Vedenie školy taktiež gratuluje a ďakuje pánovi učiteľovi za vedenie žiakov a skvelé výsledky. 

    • Zmeny v opatreniach v našej škole
     • Zmeny v opatreniach v našej škole

     • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci, 

      informujeme Vás o zmenách v opatreniach, ktoré vyplývajú z "USMERNENIA K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE", ktoré vydalo MŠVVaŠ dňa 10.05.2022. 

      Informácie v skratke:

      - rodič musí vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti, pokiaľ žiak chýba po sebe 3 a viac kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) - nezmenené, rovnako ako doteraz, vykliknutím cez Edupage

      - prekrytie horných dýchacích ciest - na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      - rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

      - rodič má  nárok na OČR vtedy, ak riaditeľ alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      - dobrovoľné samotestovanie je možné podľa usmernenia využiť v školách s výskytom 10 a viac % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov, kedy škola vyzve rodičov, aby si nahlásili záujem o domáce samotesty. V momentálne situácii v ZŠ Miloslavov sa domáce AG samotesty nebudú naskladňovať. Pokiaľ dieťaťu urobíte samotest, samozrejme, je správne, ak jeho výsledok nahlásite cez Edupage , nakoľko sa počty použitých testov sledujú a vykazujú

      - dieťa pozitívne na COVID-19 by malo ísť do izolácie, tá trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      - koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Pediater nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      - karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebné. 


      Vaša škola

    • Úspech v projekte - "Mením na zeleň"
     • Úspech v projekte - "Mením na zeleň"

     • Nadácia ZSE zverejnila 15. februára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na grantový program „Mením na zeleň“.

      Naša škola sa zapojila do 1. ročníka grantového projektu. Do uzávierky bolo podaných 270 žiadostí o podporu, z ktorej Správna rada podporila 43 projektov, medzi nimi aj náš projekt „Zelená škola – aj oddychujeme, aj sa učíme“  v hodnote 1400 eur.

      Zámerom projektu je komunitná aktivita obnovy exteriéru školského dvora pre všetky vekové skupiny, tak ako pre žiakov, aj pre zamestnancov školy, ktorý bude slúžiť na účely environmentálnej výchovy, oddychu, relaxu a zážitkových aktivít. Žiaci môžu zmysluplne využívať aj svoj voľný čas vďaka takýmto mimoškolským aktivitám, pričom dôraz kladieme na to, že sa nachádzajú vonku a získajú nové praktické skúsenosti, resp. využijú svoje teoretické vedomosti nadobudnuté na vyučovacích hodinách a už doteraz nadobudnuté zručnosti.

      Veríme, že bude tento projekt úspešný a bude ďalším krokom na našej ceste ku vzdelávaniu pre udržateľný rozvoj, že je ďalšou šancou pre nás, aj pre naše deti. Pokiaľ sa projekt podarí zrealizovať podľa žiadosti, zlepšia sa materiálno-technické podmienky pre vlastnú výučbu, voľný čas detí, jednorázové a mimoškolské akcie. Zmení sa prístup k získavaniu a upevňovaniu poskytovaných informácií s dôrazom na pevnejšiu spätosť s praxou a každodenným životom.

                  Touto cestou sa chceme poďakovať nadácii ZSE. Veľmi sa tešíme, že aj vďaka ich grantovým projektom vieme získať finančné prostriedky a rozširovať tak edukáciu našich žiakov.

      Ing. Eva Puškášová

    • Apríl v ŠKD
     • Apríl v ŠKD

     • Apríl bol mesiac plný kontrastov. Aké rozmanité bolo počasie, také rozmanité boli aj aktivity v školskom klube.

      V oddeleniach zavládla jar. Zvuky prebúdzajúcej sa prírody bolo počuť úplne všade. Deti načúvali spevu vtákov, rozoznávali zvukové prejavy mláďat zvierat na hospodárskom dvore a trochu jari si preniesli z prírody aj do tried. Z kvetov a listov vytvorili tretiaci z 9. oddelenia krásne prírodné obrazy. Okenné parapety v triedach obsadili sliepočky, zajčiky i kuriatka. Pri ich vyrábaní boli použité materiály, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši. Sliepočka či kuriatka vznikli z kartónového obalu na vajíčka, vaječné škrupiny poslúžili ako malé črepníky na vysadenie chutnej a zdravej žeruchy, papierové taniere sa zmenili na peknú jarnú dekoráciu no a drobné ozdoby deti vytvorili zo zvyškov papiera. Aj zapichovátka do kvetináčov dostali podobu zajačikov a farebných vajíčok.

      Výzdoba okien, vonkajších i vnútorných priestorov školy naznačovala, že sa blíži Veľká noc. Tento jarný sviatok je popretkávaný mnohými zvykmi a tradíciami. Im bol venovaný jeden slnečný deň, 11. apríl, v ktorom nechýbal ľudový tanec, piesne, ukážka krojov v celej ich kráse a samozrejme dobrá nálada. Pani vychovávateľka Slavkayová učila všetky deti, ako sa zdobia kraslice voskovou technikou.

      Po veľnonočných prázdninách mohli deti využiť nové, edukačné objekty na školskom dvore. Šachový stolík, hraciu tabuľu – piškvorky aj obojstrannú kriedovú tabuľa. V ich okolí je však potrebné udržiavať poriadok. Presne tak, ako na celej našej krásnej planéte Zem.

      Každý, komu záleží na tom, aby sme žili na zdravej a úrodnej pevnine, pili nezávadnú vodu, dýchali čistý vzduch a užívali si dary prírody, slávi 22. apríla medzinárodný sviatok Deň Zeme. V oddeleniach ŠKD sa deti naučili, ako majú chrániť prírodu, čo je uhlíková stopa a ako ju znižovať. Kreslili plagáty, vypracovávali pracovné listy, pozerali prezentácie. Pri aktivitách tiež využívali odpadový materiál. Napríklad v treťom oddelení si prváci vyrobili zo zvyškov zrkadlovej fólie vlastné zdrkadielka, ktoré odrážali ich skutočné „ja“.

      Koniec mesiaca patril vážnejšej téme. Ochorenie, s následkom ktorého sa, či už osobne alebo sprostredkovane, stretol každý z nás sme si pripomenuli v Deň narcisov, ktorý pripadol na 28. apríla. Do zbierky na liečbu rakoviny sa zapojili aj deti a vychovávatelia z ŠKD a to nielen finančne, ale i výtvarným stvárnením. Narcisy deti kreslili i modelovali.

      Pani vychovávateľky a pán vychovávateľ viedli všetky aktivity v duchu témy mesiaca, ktorou bola spolupráca detí v kolektíve.

      Ako sa im darilo si môžete pozrieť v galérii k článku.

      Ing. Zuzana Simanová

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, žiaci,

      oznamujem Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem všetkým žiakom Základnej školy Miloslavov riaditeľské voľno dňa

      20.05.2022 (piatok)

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov - vzdelávanie učiteľov a vychovávateľov školy, tzv. Metodický deň - 2.časť. 

      Vaša škola

    • Riaditeľské voľno - pre 6.,7.,8.,9. ročník
     • Riaditeľské voľno - pre 6.,7.,8.,9. ročník

     • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci,

      oznamujem Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka Základnej školy Miloslavov riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa

      18.05.2022 (streda)

      Tento deň sa koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo SJL a MAT, ktoré potrebujeme zabezpečiť pedagogickým dozorom v skupinách. Tak isto sme povinní vyslať pedagogický dozor do určených škôl (ZŠ Kalinkovo a ZŠ Hamuliakovo).

      I. stupeň (1. - 4.roč.) sa vyučuje podľa rozvrhu a ŠKD je v plnej prevádzke, vrátane obedov.

      S pozdravom PaedDr. Alena Jančeková

    • Testovanie 5 – oznam pre rodičov žiakov 5. ročníka
     • Testovanie 5 – oznam pre rodičov žiakov 5. ročníka

     • Vážení rodičia,


      dňa 18. mája 2022 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5 2022.

      Testovanie z matematiky sa uskutoční od 8.00 do 9.25 hod.

      a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry od 9.50 do 11.05 hod.

      Žiaci piateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7.45 hod.

      Po ukončení testovania odchádzajú domov. 

      Jedinou povolenou pomôckou je pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie).

      Žiaci v 1. a 2. skupine obmedzenia so ZZ môžu podľa individuálnej potreby používať kompenzačné pomôcky, ktoré vyplývajú zo záverov ich diagnostických vyšetrení. Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny!

      Bližšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022?componentId=1752


      Prílohy:

      Harmonogram testovania


      Prajeme úspešné zvládnutie testu!

      Vedenie školy

    • Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti
     • Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti

     • ZŠ Miloslavov sa zúčastnila krajského kola súťaže „Olympijský odznak všestrannosti“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.4.2022 v ŠH Elán Bratislava.

      Naša škola sa na základe výsledkov školských kôl prebojovala medzi 15 najlepších škôl v Bratislavskom kraji. Súťažili sme v kategórií družstiev v prekážkovej dráhe v zložení: Michal Halanda, Karol Boháč, Patrícia Vatrálová a Barbora Pauličková.

      Naša škola skončila na 12. mieste v celkovom hodnotení všetkých škôl v Bratislavskom kraji.  

      Ďakujeme zúčastneným žiakom a z úspechu sa tešíme!

       

      Mgr. Miroslav Barančík

    • 2x 1. miesto v okresnom kole Stolnotenisového turnaja
     • 2x 1. miesto v okresnom kole Stolnotenisového turnaja

     • Naša škola  sa  dňa 5. 5. 2022 zúčastnila okresného kola v stolnom tenise družstiev žiakov v ZŠ Mlynská Senec.

      V súťaži súperilo medzi sebou 5 škôl z okresu Senec - ZŠ Miloslavov, ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Bernolákovo a ZŠ Most pri Bratislave. Postupne sme zdolávali všetkých účastníkov, až sme skončili

      na 1. mieste!!!

      Týmto úspechom sme postúpili do krajského kola.

      Bonusom bola ešte súťaž najlepších ôsmych jednotlivcov, kde sme mali zastúpených až troch našich hráčov. Úžasné bolo pre nás „rozprávkové“ finále Tomáš Masarik a Dominik Snopek, obaja žiaci našej školy.

      Celkovým víťazom sa stal Tomáš Masarik. Týmto výsledkom sme totálne ovládli okresné kolo v stolnom tenise a dokázali sme, že sme najlepší!!!

      Víťazné družstvo našej školy: Tomáš Masarik, Dominik Snopek, Daniel Tvrdoň a Adam Gorcsakovszký.

      Gratulujeme víťaznému družstvu!!!!

       

      Mgr. Miroslav Barančík

    • Umelci z 9.A
     • Umelci z 9.A

     • Žiaci z 9.A sa pokúsili vytvoriť dielko v štýle - Land art.

      Tvorcovia tohto umeleckého smeru sa chceli vyhnúť umeniu uzavretému v galériách a múzeách. Namiesto toho tvorili umelecké diela v prírode, ideálne na miestach nezasiahnutých ľudskou činnosťou.

      Pracovali jednoduchými formami a s prírodnými materiálmi ako sú pôda, kameň, drevo, voda alebo ľad...

      Aj naši žiaci využili priestor a materiál, ktorý im ponúkla príroda, alebo dvor a záhrada a zvyšok dotvorila ich fantázia.

      Mgr. Marta Bělousovová

    • Ocenenie riaditeľky Základnej školy Miloslavov
     • Ocenenie riaditeľky Základnej školy Miloslavov

     • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci, 

      dňa 29. apríla 2022 osobne prevzala pani riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu ocenenie, Ďakovný list svätého Gorazda, za osobné nasadenie pre vzdelávanie a výchovu žiakov Základnej školy Miloslavov. 

      K oceneniu jej srdečne blahoželáme, veľmi sa tešíme z jej veľkého úspechu a prajeme ešte veľa síl a entuziazmu do ďalších dní. 

    • Deň narcisov v našej Základnej škole Miloslavov
     • Deň narcisov v našej Základnej škole Miloslavov

     • Milí rodičia, žiaci, zamestnanci, 

      dňa 28. apríla 2022 sa rovnako ako na celkom Slovensku, i u nás, konala "najvzácnejšia" zbierka pre ľudí s rakovinou - Deň narcisov. 

      Naša škola sa aktívne zapojila a pri jej organizácii pomáhalo 17 šikových dobrovoľníkov - žiakov, ktorí neváhali a pomohli i za cenu skorého vstávania, nabehaných 4 km v rámci obce či dlhého státia a čakania na Vás poobede pri dverách.

      Zbierku sme začali ráno o 6.20 hod. na železničnej stanici, pokračovali sme pri vstupoch do školy a školky, navštvíli sme obecný úrad, obchodíky v Alžbetinom Dvore, lekáreň a samozrejme triedy v našej škole. 

      Každý prispel podľa svojich možností a následne sa celá naša škola krásne rozžiarila drobnými žltými kvietkami, ktoré zdobili naše oblečenie, tašky a dokonca i účesy :)

      V dvoch veľmi ťažkých pokladničkách sme spolu vyzbierali 1 248,88 € (639,61 € a 609,27 €)

      Za pomoc ďakujeme týmto žiakom:

      4.A

      Dominik Klik, Natália Farkašová a Michal Sahul

      4.B

      Selina Némethová a Lukáš Marcin

      6.A 

      Adam Boháč, Ema Bulíková, Tamara Cabalová, Timea Durecová, Matúš Gutten, Natália Kondrátová, Slávka Mia Mikušiaková, Martin Olašák, Linda Pavlovičová, Petra Šuppová

      6.B

      Veronika Baranovičová a Martina Šuppová

       

      Ďakujeme každému z Vás, ktorý prispel svojím dielom a pomohol tejto krásnej myšlienke. Našim žiakom patrí uznanie za skvelý výkon a pani učiteľke Krnáčovej a Daliman poďakovanie za organizaciu a doprovod. 

      Pripájame aj pár milých fotiek, aby sme Vám priblížili atmosféru :)

      A nezabudnite - ak ste nestihli - do  6.5. je možné podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.

      Vaša škola