• Naša škola žije Zimnou olympiádou v Pekingu
     • Naša škola žije Zimnou olympiádou v Pekingu

     • Milí rodičia,

      verili by ste tomu, že žiaci našej školy sa nasledujúce 2 týždne presunú do Pekingu, hlavného mesta Číny?

      Čudujete sa prečo práve Peking? Pretože práve tam sa konajú od 4. februára 2022 do 20. februára 2022 v poradí už XXIV. zimné olympijské hry (ZOH) a naša škola chce byť ich súčasťou.

      Žiaci tam „vycestujú“ spolu s vyučujúcimi formou zaujímavých aktivít na hodinách, kde sa dozvedia veľa nového o OH a budú sa aj aktívne spolupodieľať na tvorbe rôznych prác s touto tematikou.

      Veď žiaci si ani neuvedomujú, že mnohí z nich sa počas štúdia riadia jedným z olympijských symbolov, krásnym latinským heslom - „Citius, Altius, Fortius“ (rýchlejšie, vyššie, silnejšie), ktoré vyjadruje cieľ usilovať sa o zdokonalenie, rozvíjanie a využívanie svojho potenciálu.

      Paralelu medzi štúdiom a OH môžeme nájsť aj v ich hlavnom symbole, ktorým je päť vzájomne prepletených kruhov, označujúcich svetadiely.

      Ich vzájomné prepojenie vyjadruje jednotu a stretnutie športovcov z celého sveta na olympijských hrách. Tento symbol navrhol zakladateľ novovekých olympijských hier i Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Pierre de Coubertin. A vari ani netreba spomínať potrebu dodržiavania zásad fair play, ktoré sú tak prepotrebné nielen v športe ale aj v každodennom živote. Veď čestné konanie, čistá hra, dodržiavanie pravidiel, rešpektovanie rozhodcov, úcta k súperovi či prijatie prehry bez prejavov zlosti, to všetko sa zaväzujú športovci dodržiavať počas OH a predstavte si, ako by sa všetkým ľahšie žilo, ak by sme tieto zásady uplatňovali aj v bežnom živote a aj v tom našom „školskom.

      A ako to teda bude vyzerať v praxi? Nech sa páči, malá ukážka toho, čo deti čaká na niektorých hodinách.

      Geografia - zakresľovanie zúčastnených štátov na slepej mapke a diskutovanie o tom, v akom športe je daný štát dobrý a prečo je to tak.

      Cudzie jazyky - skupinová forma - výber športovcov a vyhľadanie informácií o nich, názvy zimných športov, klady a zápory pre krajinu, ktorá je hostiteľom olympijských hier, navrhnutie medaily, dresov a záverečného ceremoniálu OH .

      Dejepis - pohľad na OH v „predvečer 2. svetovej vojny“ a Hitlerov postoj k ich konaniu a OH ako nástroj mieru v dejinách starovekého Grécka. Pohľad na staroveké Grécko ako kolísku olympijských hier.

      Technika a pracovné vyučovanie - vytvorenie makety športovísk pre zimné športy, čínska/grécka/slovenská architektúra-hľadáme podobné/spoločné črty.

      Slovenský jazyk a literatúra - tvorba básní, porovnanie písma - čínske/slovenské/grécke, čínska a slovenská ľudová rozprávka, grécke báje.

      Výtvarná výchova - tvoj návrh na vlajku OH, tradičná čínska ozdoba prepojená so slovenskou ľudovou. Maskot olympijských hier očami detí.

      Telesná výchova a šport - olympijské športy, triedna olympiáda, naši súčasní a bývalí športovci na OH.

      Občianska náuka - diskusia na témy: sila jednotlivca, sila spolupráce a bojovnosť pri tímových športoch a vplyv psychiky a stresu na výkon a porovnanie týchto faktorov so školským prostredím.

      Biológia/Prírodoveda - šport a zdravie, vplyv záťaže a stresu na jednotlivé sústavy človeka, potreba vyváženej stravy v živote vrcholového športovca v porovnaní s potrebami bežného človeka a doplnková výživa ako nevyhnutná súčasť dnešných športovcov.

      Etická výchova - multikultúra v športe, tolerancia a ohľaduplnosť v športe.

      Náboženská výchova - pohľad na rôzne náboženstvá a spolunažívanie ľudí s rôznym vierovyznaním a prehľad náboženstiev v Číne, viera v živote človeka/športovca.

      Hudobná výchova - olympijská hymna, jej vznik a porovnanie s hymnami účastníckych štátov, hlasovanie za najkrajšiu a najzvučnejšiu z pohľadu žiakov.

      To je len malá ukážka toho, na čo sa naši žiaci môžu najbližšie dva týždne tešiť. A to sme ešte nespomenuli rôzne aktivity, ktoré pre deti pripravili p. vychovávateľky s p. vychovávateľom v školskom klube detí , o ktorých vám viac neprezradíme. Nechajme aj deťom priestor, aby vám svoje pocity a dojmy porozprávali osobne, po návrate zo školy, možno pri šálke čaju a pri sledovaní záznamov zo zimných olympijských hier.

      Pre viac informácií odporúčame:

      Publikáciu „Olympijská Abeceda“, autor: Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

      www.olympic.sk

       

      Vaša škola

    • Január v ŠKD
     • Január v ŠKD

     • Prvý mesiac roku 2022 mal presne 16 školských dní. Je to veľa alebo málo? Záleží na tom, ako vyplníme čas, ktorý nám každý z nich poskytuje. Deti v ŠKD ho využili do poslednej minúty. Uhádnete, aká je najčastejšia otázka, ktorú kladú svojim vychovávateľom hneď ako ich zbadajú vo dverách triedy? „Čo budeme dnes vyrábať?“ Neverili by ste, akú úžasnú moc má táto otázka. Veď kto by sa odvážil sklamať očakávanie v detských očiach? A tak pani vychovávateľky a pán vychovávateľ študujú a pripravujú pre deti nové a nové kreatívne výzvy. Nejde tu však len o vyrábanie darčekov či milých predmetov.

      Každá tvorivá činnosť má omnoho hlbší význam. Okrem trénovania fantázie a precvičovania si jemnej motoriky sa deti učia vzájomnej spolupráci v skupine, utužovaniu priateľstiev a vzťahov v kolektíve, deľbe práce a zodpovednosti nielen za výsledok svojej práce, ale aj za výsledok celého oddelenia. Pri spoločnej činnosti objavujú šikovnosť a talent svojich spolužiakov, učia sa pomáhať jeden druhému, zisťujú, že každý môže vynikať v niečom inom, veľa sa rozprávajú a lepšie spoznávajú. Rozprávajú sa o všetkom, čo sa okolo nich deje, pýtajú si vysvetlenia vecí a javov ktorým nerozumejú a hľadajú spoločné riešenia na vzniknuté situácie. Jednou z tém, ktorej sa venovali sa týkala miesta, kde vyrastajú. Ako by malo vyzerať a ako ho upraviť tak, aby sa v ňom deti cítili dobre a bezpečne.

      V galérii nájdete návrhy ulíc, domov, ale i premenu starej opustenej budovy na centrum voľného času. Iste, deti by mali tráviť svoj čas aj vonku, v prírode. V januári vraj kominári nosievajú biely frak. No tento rok je január trochu skúpy na snehovú perinu, tak sa o ňu deti postarali vo svojich oddeleniach. Poslúžila im k tomu vata, kozmetické tampóny, papierové taniere, lepidlo, nožnice a farbičky. S ich pomocou vznikali útulné brlohy pre zimných spáčov, snehuliaci, tučniaci či veľké snehové vločky.

      V zimných mesiacoch sa musíme postarať aj o našich spevavých kamarátov. Preto im deti vytvorili krmítka z roliek z toaletného papiera, krabíc od nápojov, obalov na vajíčka i šišiek z ihličnatých stromov. Spoločne ich naplnili semienkami namočenými v mede alebo želatíne a rozvešali po stromoch v areáli školy.

      Aj výzdoba v triedach sa zmenila. Vianoce vystriedali fašiangy, ku ktorým neodmysliteľne patrí zábava a karneval. Na ten tohtoročný si už v niektorých oddeleniach deti začali vyrábať pekné škrabošky.

      Tak čo poviete, využili sme tých 16 januárových dní plnohodnotne? Pre nás to bolo16 dní naplnených smiechom, radosťou, 16 dní, ktorým vládla fantázia. Pozrite si galériu a posúďte sami!

       

       

    • Anglická olympiáda - 1. miesto v okresnom kole
     • Anglická olympiáda - 1. miesto v okresnom kole

     • Nový úspech našej školy:

      Patrik Juraško: 1. miesto

      Súťaž: Anglická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Patrik postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8.2.2022 a bude mu celá škola držať palce!

    • Prekvapenie v ŠKD
     • Prekvapenie v ŠKD

     • Darček, prekvapenie, radosť. Z darčekov sa netešíme len v danú chvíľu. Vždy, keď si ich užívame si spomenieme na moment prekvapenia a radosti, ktorý v nás zavládol pri ich rozbaľovaní. To, že deti neskrývajú svoje nadšenie všetci dobre vieme. Pani vychovávateľky a pán vychovávateľ a všetky deti v ŠKD si našli stoly plné pomôcok pre tvorenie s deťmi vo svojich oddeleniach napríklad výkresy, farebné papiere, farby, pastelky, krepové papiere, lepidlá, nožnice, farbičky a mnoho iných užitočných drobností. Môžete sa spoľahnúť, že každá vec nájde svoje využitie. Určite ich zbadáte v dielach a dielkach svojich detí, ktoré vám budeme aj naďalej každý mesiac prezentovať.

      Ďakujeme.

    • Žiaci poznávajú svoje korene - zaujímavá hodina DEJ
     • Žiaci poznávajú svoje korene - zaujímavá hodina DEJ

     • V rámci vyučovacieho predmetu dejepis sme sa naučili čo je rodina, aký má význam a aké je jej poslanie v spoločnosti, no nazreli sme aj do histórie vlastných rodín. Práca to nebola veru ľahká – každý zo žiakov 5.B triedy si urobil vlastný mini výskum o tom, kto sú jeho predkovia a zapísal si to do rodostromu.

      Všetky boli hodnotné nielen z dejinného významu svojej rodiny, ale aj z umeleckého pohľadu. V mnohých bola evidentná stopa rodičovskej pomoci, čo splnilo svoj význam aj z hľadiska rodinného učenia sa.

      Niektorí rodičia dokonca potvrdili, že ich táto činnosť zaujala, čoho výsledkom boli projektové práce – rodostromy, ktoré siahali aj viac ako do 3 generácií. Žiaka Alana Pažitnaja a jeho rodičov zaujalo „rodinno-dejinné bádanie“ až do takej miery, že vytvorili rodostrom hodný umeleckého diela.

      Veď posúďte sami...

       

      PhDr. Martin Kandra, PhD.

     • Informácia o mimoriadnom zasadnutí Rady školy 11.1.2022

     • Dňa 11. januára 2022 sa v našej škole uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady školy, ktorého cieľom bolo otvorene komunikovať o tragickej udalosti, ale najmä o riešeniach, ktoré pomôžu upokojiť napätú atmosféru, návrat k bežnému školskému životu a nastaviť efektívne zmeny v oblasti podpory, ochrany a prevencie našich žiakov. Rada školy a vedenie školy v tejto chvíli spojili sily a našli spoločný prienik vo víziách, odhodlaní a snahe, aby sa žiaci opäť cítili bezpečne a užívali si radosti a krásu detstva. Zasadnutia Rady školy sa zúčastnili aj  štátna tajomníčka MŠVVaŠ  Mgr. Svetlana Síthová, námestník GR UPSVaR PhDr. Pavel Bryndzák PhD, zástupcovia tímu odborníkov. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka školy

       

      STANOVISKO RADY ŠKOLY po skončení  mimoriadneho zasadnutia dňa 11.1. 2022:

       

      • Rada školy odsudzuje násilný čin, ku ktorému došlo v areáli Poľnohospodárskeho družstva v Miloslavove dňa 2.1.2022.
      • Aj keď k činu došlo počas Vianočných prázdnin a mimo areálu školy, záleží nám na tom, aby naša obec a škola bola naďalej bezpečným miestom pre život.
      • Ďakujeme riaditeľke ZŠ za jej aktívny prístup k riešeniu vzniknutej situácie. Pri nástupe žiakov do školy po prázdninách dňa 10.1.2022 zorganizovala tím krízovej intervencie 11 odborníkov, ktorí prišli do školy pomáhať učiteľom a deťom zvládnuť túto náročnú situáciu, aby   aj naďalej bola škola bezpečným miestom.
      • Apelujeme na všetkých rodičov, aby vedeli kde, s kým a ako ich deti trávia voľný čas mimo vyučovacieho procesu a mali prehľad o ich aktivitách na sociálnych sieťach.
      • Sme názoru, že Základná škola  v Miloslavove je  aj naďalej bezpečným miestom pre vzdelávanie detí; všetky doposiaľ známe incidenty sa udiali mimo priestorov základnej školy. Vyzývame médiá, aby nám pomohli v upokojení situácie v našej obci a opakovane nezverejňovali videá a fotografie z incidentu, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú psychiku detí a súčasne podnecujú nenávisť.
      • Rada školy a ani ZŠ nie je oprávnená vylúčiť žiaka zo školy a  školská dochádzka je povinná. Rodičia jednej z aktérok požiadali o individuálne štúdium. Rodičom bola ponúknutá aj odborná pomoc.

       

      Rada školy v spolupráci s riaditeľkou školy zabezpečí:

       

      • preventívne aktivity v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR o omamných látkach, predchádzaniu trestnej činnosti, šikane a podobne (opakovane)
      • vzdelávanie a výcvik pedagogických a odborných zamestnancov na krízovú intervenciu
      • vzdelávanie triednych učiteľov na interaktívne triednické hodiny a pravidelné interaktívne triednické hodiny
      • podporné aktivity so školským psychológom na zlepšenie sociálnej klímy v triedach
      • aktivity v rámci Národného projektu ochrany dieťaťa pred násilím.
      • ďalšie  podporné aktivity pre žiakov v spolupráci s CPPPaP krajskou Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov, ktorú zastrešuje Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (ďalej OPK KMV SR)
      • online poradňa pre rodičov s odborníkmi- psychológmi, dnes po prvýkrát a opakovane

       

      Rada školy ďalej odporúča pre školu aj obec:

      • navýšenie úväzku školského psychológa
      • zúčastňovať sa aktívne na  novom projekte obce a školy proti šikane a násiliu
      • umiestniť kamerový systém na doteraz nemonitorovaných miestach v škole aj obci
      • pracovať na atraktívnom trávení voľného času pre deti a mládež v obci
      • spolupráca rady školy, obecného zastupiteľstva so žiackym parlamentom školy.

       

      Miloslavov 11.1. 2022

      Rada školy

    • Informácie rodičom po nástupe do školy 10.1.2022
     • Informácie rodičom po nástupe do školy 10.1.2022

     • Milí rodičia,

       

      dovoľte mi prihovoriť sa Vám po prvom školskom dni v roku 2022. 

      Chcem sa Vám úprimne poďakovať za podporu a prejavenú dôveru, s ktorou sme do dnešného dňa vstupovali.

       

      Ako som Vás už informovala v predošlej komunikácii, pripravili sme niekoľko krokov a postupov, aby sme pomohli našim žiakom a Vašim deťom zvládnuť náročné momenty spojené s odsúdenia hodnou udalosťou  v našej obci a  návratom do školského života. 

       

      Dnes na naše pozvanie prišli odborníci na krízovú intervenciu a prvú psychologickú pomoc z Krízového intervenčného tímu IPčko, UPSVaR, CPPPaP Senec a ďalšie odborníčky na krízovú intervenciu pani M. Anyalaiová a Lednická a s triedami II. stupňa realizovali stretnutie, zamerané na pomoc a podporu, na stabilizáciu a zvládanie tlaku a stresu.

       

      V každej triede druhého stupňa pôsobili externí odborníci, ktorí sa venovali stabilizácii emócii, podpore zvládacích mechanizmov a zdrojov, zisťovaniu a pomenovaniu potrieb, ktoré deti a aj učitelia aktuálne majú.

      Naši žiaci pomenovali, čo v tejto chvíli najviac potrebujú a škola urobí všetko, čo bude v jej silách, aby na tieto potreby reagovala a pomohla. Prítomní odborníci na základe svojej intervencie navrhli našej škole konkrétne riešenia, opatrenia a nástroje na pomoc pre deti a celkové bezpečie. Preto budeme naďalej pokračovať v preventívnych aktivitách.

       

      Na návrh krízových pracovníkov by sme Vám, rodičom žiakov II. stupňa (5. až 9. ročník ZŠ), chceli ponúknuť možnosť zúčastniť sa online stretnutia s tromi zástupcami odborníkov (PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., PaedDr. Jana Lednická), ktorí dnes na našej škole pôsobili. 

      Stretnutie na 60 minút sa uskutoční v utorok, 11. januára o 19.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM a jeho cieľom je poskytnúť informácie o dnešnej krízovej intervencii a odpovedať na prípadné otázky o tom, ako pomôcť Vašim deťom v týchto náročných dňoch. Link na stretnutie pošleme rodičom žiakov 2. stupňa cez správu Edupage.

       

      S úctou

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

     • Vyjadrenie školy k situácii

     • Milí rodičia,

       

      úprimne som vďačná, že sa pandemická situácia aktuálne stabilizovala natoľko, že môžeme v pondelok  10. januára otvoriť školu pre všetkých našich žiakov, ktorí potrebujú a zaslúžia si, aby sa vrátili na miesto, ktoré pre nich nie je iba miestom vzdelávania, ale miestom, kde sa odohrávajú všetky dôležité a potrebné udalosti, situácie a momenty pre ich život a rozvoj.

       

      Rovnako úprimne mi je ľúto situácie, ktorá nás v Miloslavove veľmi zasiahla, ovplyvňuje naše dni a do istej miery aj návrat do škôl.

      Mojou najväčšou snahou, ktorá sa pretaví aj do konkrétnych krokov, je to, aby bola škola aj naďalej bezpečným miestom, v ktorom naši žiaci dostanú pochopenie, porozumenie, podporu a priestor na otázky a odpovede.

       

      Nechceme si pred touto tragickou udalosťou zatvoriť oči, odsudzujeme ju, a práve naopak chceme zodpovedne a šetrne pristúpiť k tomu, aby sme eliminovali dopady tejto udalosti na našich žiakov, ktorí sú v dôsledku nešťastnej medializácie, šírenia videí a článkov v online priestore zasiahnutí a prežívajú rôzne pocity a majú mnohé otázky. 

       

      Veľmi si želám, aby sme sa vrátili do bežného školského života - školskej rutiny, ktorá poskytuje určitú istotu a „pevnú pôdu pod nohami“, ktorú teraz deti potrebujú.

       

      Veľmi by som Vás v mojej snahe chcela poprosiť o spoluprácu, ktorá je v tejto chvíli veľmi potrebná a verím, že spoločne to dokážeme ustáť.

      Keďže ide o mimoriadne citlivú záležitosť, ktorá si vyžaduje ľudský a najmä odborný prístup, kontaktovala som odborníkov - psychológov, ktorí majú skúsenosti s riešením kritických situácií.

       

      Preto sme sa rozhodli pristúpiť  k návrhu týchto krokov a opatrení:

      • Psychológovia z UPSVaR, CPPPaP, IPčka,  sú ochotní prísť priamo do našej školy a s vybranými triedami  2. stupňa ZŠ by realizovali stretnutie, zamerané na pomoc a podporu.
      • V rámci prvých dvoch dní v škole (10.1. a 11.1.) nebudeme v škole písať žiadne testy, písomky, nebude sa skúšať, pretože chceme eliminovať ďalší stres. Adaptáciu na školskú rutinu budeme realizovať plynulým tempom.
      • Prvé dva dni budeme venovať celkovo adaptácii na školské prostredie, pretože bez ohľadu na situáciu, naši žiaci boli teraz veľmi dlhý čas doma. V triedach budú realizované triednické hodiny, výchovná poradkyňa a školská psychologička pripravili podporný plán a pozvoľne začneme opakovať učivo z jednotlivých predmetov.

       

      Veľmi nám v škole  záleží na tom, aby sme túto situáciu zvládli najlepšie, ako sa dá a ďakujeme, že sa k nám pripojíte a podporíte nás v rozhodnutí obrátiť sa na odborníkov, venovať prvé dni v škole adaptácii, stabilizácii, podpore, bezpečiu a postupnému návratu do bežného školského života.

       

      Spolupráca, spoločná snaha a vzájomná úcta sú to, čo teraz najviac potrebujeme, ďakujem za to.

       

      Je možné, že o tejto téme potrebujú Vaše deti hovoriť už teraz a potrebujú mať istotu v tom, čo ich v najbližších dňoch čaká, ak chcú hovoriť, vytvorte im ten priestor v domácom prostredí. Rozprávať sa o náročných témach chce tiež dávku odvahy a istoty aj pre nás dospelých. 

       

      Psychológovia, s ktorými spolupracujeme pripravili pár užitočných odporúčaní, ako hovoriť s deťmi o náročných témach, ktoré Vám posielame v správe cez Edupage.

       

      Ak máte ako rodičia nejaké otázky, psychológovia z IPčka sú tu aj pre Vás - anonymne, bezplatne a nonstop na Krízovej linke pomoci (0800 500 333), www.krizovalinkapomoci.sk, IPčko.sk.

       

      Ďakujem s úctou a veľkou prosbou o pomoc.

      Držme si palce a verím, že to spoločne zvládneme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková

      riaditeľka

       

    • Oznam o otvorení školy po vianočných prádzninách
     • Oznam o otvorení školy po vianočných prádzninách

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ Vám oznamujeme, že od dňa 10. januára 2022 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní pre všetky ročníky ZŠ ( od 1.- 9. ročník) podľa platného rozvrhu. 

      Pred nástupom do školy je vysoko odporúčané otestovať sa AG samotestom. V priebehu dnešného dňa budeme opakovane zisťovať záujem o AG samotesty, no tieto nestihnú byť pred nástupom dodané, preto Vás prosíme, ak už nedisponujete testami z minulého roka, je možné si ich zakúpiť v lekárni. 

      Testovanie AG samotestami je naďalej dobrovoľné, avšak vysoko odporúčané. 

      Pred vstupom do ZŠ je nutné "vykliknúť" - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za každého žiaka.

      V priestoroch školy je nutné nosiť rúško (je potrebné mať v taške náhradné na výmenu) a žiaci, ktorí si zobrali domov prezuvky, nech si ich nezabudnú pribaliť. 

      Obedy majú automaticky prihlásené deti na I. stupni ZŠ, II. stupeň si musí obedy vybrať a objednať. 

      Výnimku z povinnosti nosenia rúšok v škole majú len žiači v zmysle vyhlášky ÚVZ (napr. ťažké mentálne postihnutie, závažné poruchy autistického spektra atď.) 

      Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých prijatých opatrení a hlavne, do školy patria iba zdravé deti, bez AKÝHCHKOĽVEK príznakov choroby. 

       

      Ďakujeme, že rešpektujete tieto pravidlá. 

      Vedenie školy

       

    • December v ŠKD
     • December v ŠKD

     • Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš,
      povedz nám deduško, čo v tom koši máš?...

      Veru, deti boli zvedavé, či sa Mikuláš zastaví aj v našej škole. A veru, prišiel presne 6. decembra. A tuším za ten rok podrástol. Nečudo, od toľkej lásky a dobroty, ktorú mu posielajú prostredníctvom básničiek a pesničiek keď sa ich nahlas učia, aby ho potešili. Ani tento rok neprišiel sám. Sprevádzal ho čertík malý, ale šikovný. Pozrite si video a uvidíte, ako ho prváci roztancovali svojou pesničkou. Ej, šikovné deti máme u nás v škole a preto si každé z nich zaslúžilo balíček s dobrôtkami. Mikuláš im dodatočne poslal ešte jeden darček, z ktorého síce nemali plné bruško, no čiapky, kapucne a rukavice sa im od neho beleli. Školský dvor nám pokryla mäkká a biela snehová perina. Idylka nedotknutej snehovej pláne netrvala dlho. Hneď popoludní sa zmenila na stavenisko i bojisko. Snehové gule, bunkre, iglu a snehuliaci pribúdali jeden za druhým. Pokojný obraz zimnej rozprávky dozdobil smiech a džavot šantiacich a šťastných detí. Nejedno z nich otočilo svoju tvár k nebu a nechalo na seba padať veľké snehové vločky.

      Po vyšantení so snehom sa deti pobrali do svojich oddelení, kde sa venovali pravidelným činnostiam. Dojmy, ktoré v nich pretrvávali sa podpísali aj na dielkach z vianočných dielní. Pod ich rukami vznikali obrázky zimnej krajiny tvorené netradičnou technikou, vianočné priania pre starkých z Domovov dôchodcov a Domovov opatrovateľskej služby po celom Slovensku, papierové mikulášske čiapky, snežítka, snehuliaci z polievkových misiek, vianočné stromčeky, štipcové hviezdy, svietniky z plechoviek i prianie na  vianočných stromčekoch z drevených paličiek.

      Adventný čas v oddeleniach nášho ŠKD si deti nevypĺňali len tvorivými dielňami. Advent je tiež čas na zastavenie a zamyslenie sa. V jednotlivých oddeleniach ho pani vychovávateľky a pán vychovávateľ venovali pripomenutiu hodnôt, ktoré ovplyvňujú a formujú každého človeka. Niekde pripravili prezentáciu s tématikou zvykov a tradícií, teda stavali na historickom a kultúrnom dedičstve, inde prebiehali rozhovory a hry a staršie deti si zo slov, ktorými pomenovali to, na čom im záleží, vytvorili báseň. Iste, malé deti nerozumejú pojmom sebarealizácia, fyziologické potreby atď. Vedia však, čo je pre nich natoľko dôležité, že to stavajú na hornú priečku pomyselnej hodnotovej pyramídy. Na to, čo sa na nej ocitne má výrazný vplyv ich výchova a prostredie v akom vyrastajú. Ak predpokladáte, že téma mesiaca december je „hodnoty detí“, máte pravdu.

      Verte, že v našej škole robíme všetko pre to, aby z detí, ktoré ju jedného dňa opustia, vyrástli nielen vzdelaní, ale aj slušní a životaschopní ľudia.

      O tom, že už dnes sú šikovní sa môžete presvedčiť v galérii pod článkom. A kto vie, možno v nej odhalíte aj tajomstvo, ktoré vás bude čakať pod vianočným stromčekom.

      Úprimne vám prajeme, nech čaro Vianoc hreje, nech šťastie stále praje, nech dobre zdravie slúži. Tak šťastné a veselé!

      Tešíme sa na vás a vaše deti opäť v novom roku, do ktorého vám prajeme, aby bol po všetkých stránkach lepší, ako ten minulý.

      ​​​​​​​Kolektív ŠKD

    • Technická olympiáda - okresné kolo
     • Technická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Ivan Gukov Gladyshkov: 3. miesto, kat.A
      Andrej Schulcz: 3. miesto, kat. A
      Marek Memersheimer: 4.miesto, kat. B

      Súťaž: Technická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

    • November v ŠKD
     • November v ŠKD

     • Martin, Katarina a Ondrej. Mená, ktoré okrem toho, že ich nájdeme v kalendári v mesiaci november, majú aj iný význam. Podľa našich predkov sú to aj prví poslovia zimy. Od Martina sa dni začínajú skracovať a, i keď sa aj tento rok jeho biely tátoš niekde zatúlal, poriadne sa ochladzuje. Nečudo, že nás to prirodzene láka do tepla k šálke dobrého a voňavého čaju. A ten veru rozvoniaval v každom oddelení. Kvôli prísnym protipandemickým opatreniam si deti priniesli nápoj už uvarený v termoskách alebo v sušenej podobe. Aby vedeli, čo vlastne pijú, čaju sme venovali viac pozornosti. Dozvedeli sme sa, odkiaľ rastlina pochádza, aké druhy čajov poznáme, ako ho pijú a pripravujú v jednotlivých krajinách po celom svete a ako môžeme využiť jeho liečivé a povzbudzujúce účinky napríklad aj v kozmetike. Vedeli ste, že čajom sa dá dokonca maľovať? Papier namočený v silnom výluhu čierneho čaju dáva priestor detskej fantázii. Keď navštívite našu novembrovú galériu, iste neuniknú vášmu oku diela s tématikou čaju. Nájdete v nej šálky, čajníky, pozdravy či plagát, ale aj to, ako deti zo 6. oddelenie privoniavali k čajom a zisťovali, kto má „najšikovnejší noštek“. Súťažiaci sa smiali, tešili a víťaz sršal šťastím. Samé pozitívne emócie, však?


      A práve emocionálne prežívanie detí sa stalo témou mesiaca november. Deti sa prostredníctvom rozprávok, hier, súťaží učili rozpoznať a spracovať všetky druhy emócií. Zistili, že naša neprimeraná reakcia môže častokrát druhému ublížiť. Vo 4. oddelení hľadali odpoveď na otázku: Špinavé ruky si umyjeme, ale čo so špinavým srdiečkom? Odhalili, že aj zvieratká majú cit a vedia prejaviť emócie. Štvrtáci v 10. oddelení pozorovaním neverbálnej komunikácie svojho spolužiaka hádali, akú emóciu práve prežíva. Vo svojich oddeleniach pani vychovávateľky a pán vychovávateľ zdôraznili deťom, že je dôležité vedieť dať najavo svoje pocity, ale aj to, ako správne zareagovať a hlavne o svojich pocitoch vedieť hovoriť. O to, aby prežívali čo najviac pozitívnych emócií, sa postarali aj tým, že spolu s deťmi okná, triedy a dvere vyzdobili krásnymi zimnými motívmi. Poznáte Olafa? Tak tento nezbedný snehuliak z roprávky o Ľadovom kráľovstve pozorne sleduje, ako sa darí deťom v 1. aj 7. oddelení.  Okná 4. a 9. oddelenia nám pripomenú, že nesmieme zabudnúť na vtáčiky a mali by sme im na zimu nachystať krmítka. V úvode sme spomenuli troch poslov zimy. A aké ďalšie významné dni zimného času sa objavujú vo zvykoch a tradíciách nášho kraja? Pozrite sa do okien 10. oddelenia v novej budove na poschodí a rozlúštite indície, ktoré na nich nájdete.

      Zimná výzdoba celej školy je nádherná. Presne taká, aké nás čaká nasledujúce obdobie. Posledný novembrový víkend nás prehupol do najčarovnejšej časti roka, do adventu. Nuž a aký by to bol advent bez kalendára? Pohľadajte ho v galérii novembrových aktivít v ŠKD!

      November bol veselý ale aj tichý. Chvíľu sme „hrali v oslabení“. Ako iste viete, niektoré triedy museli zostať v karanténe a tak chodby, na ktorých bolo v prvý týždeň mesiaca počuť detský smiech odrazu stíchli. Bol to veľmi zvláštny pocit. A verte, nebol príjemný. Bráňme sa, aby sme nedostali ďalší gól.

      Prajeme vám, aby ste tento vzácny adventný čas strávili v pokoji a zdraví.

      Tím ŠKD

    • Karanténne opatrenia a zmeny v školskom semafore - aktualizácia k 13.12.2021
     • Karanténne opatrenia a zmeny v školskom semafore - aktualizácia k 13.12.2021

     • Vážení rodičia, 

       

      prinášame Vám aktualizáciu pravidiel a opatrení v  ZŠ platných od  29. 11. 2021  z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v SR. Školský semafor  je  účinný  aj  počas  trvania  núdzového  stavu  vyhláseného  na  základe Uznesenia vlády SR.

      • Základné školy - I.stupeň sa vyučuje prezenčne v škole, II.stupeň - dištančné vzdelávanie (od 6.12.2021), ŠKD v plnej prevádzke, bez zmeny
      • Trieda žiaka, ktorý má pozitívny výsledok Ag samotestu zostáva doma – karanténa. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk. Pri vypĺňaní formuláru (kontakt s pozitívne testovanou osobou) zadať na miesto mena : názov školy a na miesto priezviska : triedu.
      • Rodič má povinnosť neodkladne nahlásiť pozitívny výsledok Ag samotestu triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy. Naďalej odporúčame vykonávať AG samotesty v pondelok a štvrtok, alebo pri príznakoch respiračného ochorenia.
      • Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným Uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Domáce úlohy sa takýmto žiakom budú zadávať cez Edupage.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa vo výnimočných prípadoch. Rodičom odporúčame riešiť všetky záležitosti so školou elektronicky   (Edupage, mail, telefonicky).
      • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.
      • Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

      a) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí

      b) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

       

      • Základná umelecká škola, ktorá vyučuje v priestoroch ZŠ Miloslavov prechádza od 29. novembra 2021 na dištančné vzdelávanie.
      • Krúžková činnosť je v našej škole povolená len pre skupinu žiakov z rovnakej triedy. V prípade, že krúžkovú činnosť chce využívať skupina žiakov z rôznych tried, krúžok sa vedie dištančnou formou.
      • Telesnú a športovú výchovu organizujeme v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID19. Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje iba v prípade, že sa nepremiešavajú,  nespájajú triedy.
      • Stravovanie v školskej jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Vzhľadom na to, že počas stravovania v našej školskej jedálni platia sprísnené opatrenia, aby sa nepremiešavali skupiny žiakov v jedálni a tým sa predĺži čas vydávania obedov.

      - ak je trieda v karanténe, dieťa je v domácej izolácii, nekontaktuje sa s cudzími osobami, spolužiakmi a sleduje svoj zdravotný stav

      - do školy NEPATRIA deti s akýmikoľvek príznakmi choroby - žiadame rodičov, aby toto pravidlo dodržiavali a neposielali do školy CHORÉ deti

      - v škole sú prijaté zvýšené hygienické opatrenia

      - aktuálnu verziu Školského semafóru nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

      Ďakujeme všetkým zodpovedným rodičom za pomoc a podporu! 

       

      Vedenie školy

       

      Karanténne "zatvorenia" tried v našej škole:

      7.A - 8.11.2021 - 12.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      9.A, 9.B - 12.11. 2021 - 18.11.2021 - distančné vyučovanie pre žiakov bez výnimky z karantény; prezenčne - s výnimkou z karantény - ukončené

      5.A, 5.B - 15.11.2021 - 19.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      4.A - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      8.B - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.A - 22.11.2021 - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      3.A, 3.B - 20.11. - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.C - 02.12.2021 - 12.12.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

    • Dištančné vzdelávanie pre žiakov II.stupňa ZŠ
     • Dištančné vzdelávanie pre žiakov II.stupňa ZŠ

     • Na základe Vyhlášky RÚVZ č. 276 zo dňa 1.12.2021 Vám oznamujeme, že od 6.12.2021 žiaci II. stupňa (5.,6.,7.,8.,9.roč.) prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 

      Rozvrh hodín žiaci dostanú od triedneho učiteľa. 

      Dištančné vzdelávanie je pre žiaka povinné, sleduje sa dochádzka (pripojenie). V prípade nepripojenia sa na hodinu je nutné ospravedlnenie od rodiča. 

      Pravidlá dištančného vzdelánia Vám opätovne pripájame v prílohe a prikladáme aj manuál pre žiaka II.stupňa o dištančnom vyučovaní. 

      Dištančné vzdelávanie bude do 17.12.2021 (piatok) vrátane. 

      Všetky informácie ohľadom MS Teams nájdete v manuáli. 

      Všetky ostatné predmety, ktoré nebudú odučené online, je potrebné sledovať cez Edupage – zadávanie domácich úloh. Domáce úlohy je potrebné vypracovať do termínu určeného vyučujúcim, budú kontrolované.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho triedneho učiteľa. 

       

      Vedenie školy

    • Výhra v súťaži „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“ – literárna kategória
     • Výhra v súťaži „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“ – literárna kategória

     • Dnes našej škole prišla milá správa o výhre našich žiakov v literárnej súťaži 2.stupňa ZŠ „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“ – literárna kategória, 2. stupeň základnej školy.

      Súťažný príspevok, ktorý naša žiačka spolu s pani učiteľkou Klačanskou do súťaže prihlásili, podľa Štátneho pedagogického ústavu, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a pani Ďuranovej (predsedníčka hodnotiacej komisie pre literárnu kategóriu) vynikal vo všetkých hodnotených kritériách a členovia komisie ho vyhodnotili ho ako najlepší súťažný príspevok v danej kategórii.

      Výherný príspevok do súťaže napísala žiačka 5.A - Kristínka Diková, ktorej srdečne gratulujeme!

      Výhrou pre našu školu je poukaz na nákup cudzojazyčnej literatúry v hodnote 300 EUR.

      Veľmi sa z tejto výhry tešíme a Kristínke a pani učiteľke gratulujeme.

      Vedenie školy

    • Príbehy stromov - kreatívna hodina VyV
     • Príbehy stromov - kreatívna hodina VyV

     • Jesenné dni nám ukazujú pestrofarebnú krásu prírody okolo nás.

      Stromy, ktoré každodenne stretávame cestou do školy, alebo doma v záhrade a už si ich ani nevšímame, nás viedli k zamysleniu, aký príbeh sa môže ukrývať v jeho listoch, čo všetko strom za svoj život "prežil a videl".

      Deviataci (ešte pred karanténou) takto spojili svoju fantáziu a šikovnosť a vytvorili dielka do výtvarnej súťaže "Príbehy stromov".

      Prajeme našim deviatakom veľa štastia!

      Mgr. Bělousovová Marta