• Október v ŠKD
     • Október v ŠKD

     • Tričko s krátkym rukávom, ale aj zateplená vetrovka. Apríl? Nie. Tákéto výkyvy v počasí sme mali v októbri. Deti sa z toho náramne tešili, pretože sa dosýta pohrali na školskom dvore a v dňoch, keď počasie nebolo až tak priaznivé, získali viac času na činnosti vo svojich oddeleniach. A verte, fantázia im pracovala na plné obrátky.  Jeseň je krásna, listy na stromoch začínajú meniť sfarbenie a čo by sme to boli za šikovníkov, keby sme ich krásu nevedeli preniesť na papier? Triedy sa, presne ako príroda, obliekli do oranžových, žlých, bordových, hrdzavých a hnedých šiat.

      Hlavná téma v mesiaci október bola Osobnosť dieťaťa – dieťa a jeho svet. V jednotlivých TOV sme preto všetky aktivity smerovali k odhaleniu a spoznávaniu sveta, ktorý formuje osobnosť detí. V nemalej miere do neho patria starí rodičia. Ich úloha je nepopierateľná a priam nenahraditeľná.

      Úctu k starším deti vyjadrili pozornosťami, ktoré pre nich vyrobili. Srdiečka, vrecúška s voňavou levanduľou, krásne obrázky a tiež si porozprávali pekné príbehy. Všetko, čo deti obklopuje, kde žijú, o čom snívajú, čo ich baví a teší i to, koho majú radi stvárnili prostredníctvom svojich výtvarných diel.

      Október je aj čas dozrievania jabĺk , o ktorých je známe, že už jedno jablko denne prispieva k zdraviu a rozhodne patria do nášho jedálnička. 21. Október je v kalendári označený ako Medzinárodný deň jablka, presnejšie Deň pôvodných odrôd jabĺk. V každom oddelení celý týždeň rezonovali slovné spojenia Zdravá výživa a Deň jablka. Deti si zopakovali, ako sa stravovať tak, aby naše telo neprekvapil žiaden neduh. Jabĺčka sa objavovali v kresbách, modeloch, na konárikoch v triedach i na umytých použitých obaloch od polievky, ktoré sa vďaka šikovným rukám detí zmenili na misky na sušené jablká alebo črepníky na kvety. Z druhákov v 6. oddelení sa dokonca stali autori publikácií Môj zdravý jedálníček.

      Štvrtý októbrový týždeň sme mali o dva dni kratší, no o to bohatší na zaujímavé, tvorivé a zábavné projekty. Nastal ten správny čas na tekvice. Neokresali sme tento jedinečný plod len na jeho vyrezávanie. Motív tekvice hral hlavnú úlohu na plagátoch, hodinkách, miskách i ako výzdoba dverí, skriniek a okenných parapetov. O druhoch tekvíc a všetkom, čo z nich človek získava sme si porozprávali v rámci spoločných rozhovorov na koberci. Deti sa pri rozprávaní uvoľnia a vzájomne povzbudzujú.

      No a povzbudenie si zaslúžia najmä prváci, ktorých privítanie „Imatrikulácia“ sa konala práve v posledných dňoch mesiaca.

      Pred odchodom na jesenné prázdniny sme si pripomenuli a vysvetlili význam a pôvod sviatkov Všetkých svätých, Pamiatky zosnulých ale i v našich končinách nového Halloweenu. Na chodbách pobehovali pavúci, kostry duchovia, tekvičky aj ježibabky.

      Takto veselo sme sa rozbehli na dvojdňové jesenné prázdniny.

       

      A čo nás čaká v novembri? Prezradím len, že bude voňavý. Psssst, ale nikomu to nehovorte, nech si to radšej prečítajú!

       

      Tím vychovávateľov ŠKD

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Základná škola Miloslavov veľmi pekne ďakuje našim rodičom - p. Martinovi Čiernemu a p. Petrovi Slivkovi za financovanie a zabezpečenie realizácie basketbalového ihriska v areáli školy.

      Keďže našim žiakom stále chýba telocvičňa, toto basketbalové ihrisko je využívané na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci aktivít v ŠKD. 

      Toto ihrisko je veľmi obľúbené našimi deťmi.

      PaedDr. Alena Jančeková a kolektív zamestnancov a žiakov ZŠ Miloslavov. 

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci, učitelia, 

       

      - v dňoch 28.10. 2021 (štvrtok) - 1.11.2021 (pondelok) sú jesenné prázdniny,

      - od 2.11.2021 pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu hodín,

      - pred nástupom do školy po prázdninách (najskôr v pondelok) je nevyhnutné potvrdiť cez Edupage tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa", bez ktorého nie je možné, aby žiak vstúpil do budovy školy na vyučovanie,

      - odporúčame pred nástupom vykonať AG samotesty, ktoré ste si mnohí z Vás objednali cez školu a máte ich k dispozícii,

      - v prípade akýchkoľvek ochorení Vás prosíme, neposielajte dieťa do školy,

      - v prílohe Vám zasielame odporúčanie ako postupovať v prípade pozivitivity dieťaťa.

       

      Prajem Vám krásne prázdniny a veľa zdravia. 

       

      Vednie školy

    • Terénna hodina Biológie
     • Terénna hodina Biológie

     • Dňa 13. októbra žiaci 5.A triedy absolvovali hodinu Biológie na tému Lesné dreviny v priamo v teréne.

      Žiaci zážitkovým vyučovaním spoznávali v našej obci stromy a kry. Každý žiak si na hodinu pripravil zaujímavý projekt o vybranej drevine, pri ktorej sme sa pristavili a projekt odprezentovali. Vyučovanie bolo pre žiakov veľmi zaujímavé, keďže stromy pozorovali v ich prirodzenom prostredí. Spoločne si prezerali a porovnávali listy, plody, kôru čí koruny stromov.

      Mgr. Aleš Gaľa

    • Aktivity v ŠKD
     • Aktivity v ŠKD

     • Milí rodičia,

      v tejto časti webovej stránky našej školy vám každý mesiac prinesieme informácie o tom, ako vaše deti trávili čas v ŠKD a tiež uvidíte ukážky ich šikovnosti. Ako iste viete, tento školský rok máme v ŠKD 10 oddelení a každé má svoju vlastnú pani vychovávateľku a jedno oddelenie dokonca pána vychovávateľa. Každý mesiac sa výchovno vzdelávací program v ŠKD nesie v duchu konkrétnej témy, ktorá sa objavuje aj v denných tématických oblastiach výchovy (TOV), zameraných na spoločenské vedy, prírodu a ochranu životného prostredia, estetiku, získavanie pracovno technických zručností, telovýchovu a ochranu zdravia a samozrejme na podporu vzdelávania. TOV si vychovávatelia stanovili podľa rozvrhu dopoludňajšieho vyučovania a to tak, že každý deň sa venujú inej oblasti výchovy.

      Ak ste zvedaví, ako to vyzeralo tento mesiac, čítajte pozorne ďalej naše blogy.

    • Svetový deň jazykov v našej škole
     • Svetový deň jazykov v našej škole

     • Od roku 2001 Európania každý rok oslavujú Európsky deň jazykov a už niekoľko rokov si tento deň pripomína aj naša škola rôznymi aktivitami. Tento školský rok sme sa na hodinách cudzích jazykov zoznámili s posunkovou rečou a naučili sa v posunkovej reči vyjadriť názvy niektorých európskych krajín, mladší žiaci kreslili vlajky európskych štátov, počúvali sme cudzojazyčné pesničky a hádali aký jazyk sme počuli, naučili sme sa pozdravy v iných jazykoch...

      O význame učenia sa cudzích jazykov bola porozprávať naším žiakom pani Sonia Kania, ktorá im zároveň priblížila štúdium a život v Spojenom kráľovstve. Jej prezentácia bola veľmi zaujímavá a pre žiakov inšpiratívna.

    • Oznam o stravovaní
     • Oznam o stravovaní

     • Vážení rodičia,

      tento školský rok máme veľmi náročnú situáciu stravovania žiakov v školskej jedálni z dôvodov:

       

      • nezrealizovala sa výstavba nového pavilónu, kde má pribudnúť 6 tried z dôvodu, že sused opakovane nesúhlasil so stavbou školy, pripomienkoval ju, prerábal sa kvôli tomu projekt, tým sa predlžoval čas na vydávanie stavebného povolenia
      • firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie minulý rok, nedokáže tento rok po náraste cien stavebného materiálu a prác túto stavbu zrealizovať a musí sa vykonať nové verejné obstarávanie
      • z týchto dôvodov škola nemá dostatok tried na vyučovanie
      • odišla jedna deviata trieda, prišli tri prvácke triedy
      • jedna trieda sa učí v Komunitnom centre, jedna trieda sa učí v bývalej zborovni a jedna trieda sa učí v bývalej jedálni
      • tým pádom sme znížili kapacitu jedálne o 50 %, uprednostnili sme prijatie a vyučovanie prvákov, ktorí sa nemali kde učiť
      • stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje firma PINO, s.r.o., ktorá vyhrala verejné obstarávanie v júni 2021 na dodávku stravy
      • škola má 500 žiakov a preto sme boli nútení hľadať riešenie na výdaj obedov
      • je vytvorený presný harmonogram stravovania, kde niektoré triedy obedujú v jedálni a niektoré triedy konzumujú obed v jednorazových plastových boxoch vo svojich triedach (tzv. krabičkách)
      • tento harmonogram stravovania závisí od rozvrhu hodín v daný deň – triedy sa striedajú v konzumácii obeda v jedálni alebo vo svojich triedach
      • pri zníženej kapacite jedálne výdaj obedov trvá dlhšie, preto je potrebné byť trpezlivý
      • jedlo sa porciuje priamo do krabičiek v našej školskej výdajni, tesne pred konzumáciou
      • z hygienických dôvodov a platných noriem nie je možné, aby si deti nosili jedlo v krabičke domov, konzumuje sa len v triede
      • cena jednej krabičky je 0,20 € (náklady znáša škola a Občianske združenie Naša škola Miloslavov)
      • cena stravnej jednotky (ako už bolo zverejnené) platná od 01.09.2021:

      1. stupeň: 2,05 Eur (uhrádza rodič)

      2. stupeň: 2,14 Eur (uhrádza rodič)

       

      • dotácia na 1 obed je 1,30 € ktorá sa premietne do Vášho zvýšené daňového bonusu, ktorú si jeden z rodičov uplatňuje u svojho zamestnávateľa
      • rodičia, prosíme Vás, čítajte naše oznamy do konca a v prípade otázok Vás prosíme, komunikujte so školou cez Edupage, emailom, radi Vám odpovieme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy a vedenie školy

    • Oznam o poplatkoch ŠKD
     • Oznam o poplatkoch ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dopĺňame informácie o poplatkoch za ŠKD.

       

      Výška poplatku ŠKD sa určuje VZN č. 1/2021 (Všeobecne záväzným nariadením) obce Miloslavov, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12. augusta 2021 s platnosťou od 01.septembra 2021 (v prílohe).

      Výška poplatku za ŠKD sa nezmenila, zostáva 40 € na jedno dieťa, avšak zmenili sa uplatňované zľavy z poplatku.

      V minulých rokoch boli zľavy z poplatku z dôvodu trvalého pobytu, v súčasnosti všetky deti majú trvalý pobyt v obci Miloslavov. Riaditeľka školy nerozhoduje o výške poplatku ani zľavách, rešpektuje platné VZN.

       

      Tento školský rok je schválený poplatok naďalej 40 € na jedno dieťa mesačne a zľavy sú nasledovné:

       

      1. počet súrodencov v ŠKD:

      • najstaršie dieťa v ŠKD – 40 €/mesiac/dieťa
      • mladšie (druhé) dieťa – zľava 50 % - 20 €/mesiac/dieťa
      • tretie a ďalšie dieťa – zľava 75 % - 10 €/mesiac/dieťa

      Príklad: Najstarší súrodenec v ŠKD – štvrták platí 40 € mesačne za ŠKD. Jeho mladší súrodenec v 3. ročníku v ŠKD platí 20 €/mesiac. Najmladší súrodenec v 1.ročníku platí 10 € mesiac.

      Dvojičky, alebo súrodencov v rovnakom ročníku, riešime individuálne s vedúcou vychovávateľkou.

       

      2. oslobodenie od poplatkov

      • hmotná núdza – podľa zákona č. 599/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi po predložení príslušných dokladov – doklad o tom, že ste poberateľom pomoci a príspevkov v hmotnej núdzi

       

      Chápeme, že pre niektorých z Vás bude znamenať 40 € mesačne zvýšenie poplatku za ŠKD.

      Pre našu prevádzku ŠKD je to nevyhnutné, potrebujeme zabezpečiť:

      • mzdu na prijatú novú vychovávateľku pri rovnakom počte detí v ŠKD ako min. rok (spolu je už 10 vychovávateľov)
      • nákup pomôcok, materiálu na činnosť a zariadenie klubu
      • úhrada nákladov na energie a mzdy
      • zvýšenú hygienu a dezinfekciu priestorov v ŠKD
      • menší počet detí ŠKD, čím sa skvalitni výchovnovzdelávací proces
      • pre každú triedu sme zabezpečili samostatnú miestnosť na rannú ŠKD
      • oddelenia ŠKD sa nespájajú (okrem 4.ročníka – veľmi nízky počet detí)
      • zaujímavé aktivity pre každé oddelenie (Imatrikulácia, Európsky deň jazykov, Vianočné dielne, Deň jablka, Záložka do knihy, Deň Zeme....)
      • v prípade karantény – dištančná online výchovná činnosť  ŠKD
      • kvalitná príprava na vyučovanie v ŠKD
      • tento rok môžu navštevovať ŠKD všetky deti, ktoré sa prihlásili (v minulosti sme neprijali deti rodičov na materskej dovolenke, nezamestnaní....)

      Pobyt v ŠKD je pre dieťa nepovinný, dobrovoľný. Je to služba rodičom za 2 € (1 € alebo 0,50 €) na deň.

      Rodičia, prosíme Vás, čítajte naše oznamy do konca a v prípade otázok Vás prosíme, komunikujte so školou cez Edupage, emailom, radi Vám odpovieme.

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy a vedenie školy

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Milí rodičia, deti,

      srdečne Vás pozdravujem v mene celého kolektívu ZŠ Mioslavov na prahu nového školského roka. Verím, že ste si  počas leta Vy aj Vaše deti dostatočne oddýchli a už sa tešíte do školy.

      Otvorenie školského roka 2021/2022 v našej ZŠ bude nasledovné:

      Termín 2. 9. 2021 (štvrtok)

       

      Nástup pre žiakov 2. – 9. ročníka:

      8.00 h. - 2., 3., 4. ročník ZŠ

      8.30 h. – 5., 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ

      Žiaci idú do svojich tried, niektoré triedy majú zmenenú miestnosť – usmerňovať ich bude triedny učiteľ.

      2.A je stále v komunitnom centre - nástup o 08.00 hod. 

      Žiadame dodržať časový harmonogram !

      Vstup do areálu školy len s rúškom (výnimky nosenia rúšok sú v zmysle vyhlášky ÚVZ 237/2021 napr. pre deti s poruchami autistického spektra a iné), je zabezpečená dezinfekcia rúk, žiak vstupuje do areálu školy sám – bez rodiča. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, v interiéri sú naďalej povinné rúška, testovanie žiakov ani rodičov nie je povinné. Prihlásení rodičia dostanú AG samotesty a informáciu k samotestovaniu osobitne, najskôr 30.8.2021.

      Odporúčame prísť pešo, v nevyhnutných prípadoch parkovať pri Remeselnom dvore, v parku atď.

      Zákonný zástupca žiaka 2. až 9. ročník ZŠ podá elektronicky pred nástupom do školy cez Edupage tlačivo: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

      Žiak, ktorý má akékoľvek prejavy ochorenia, prípadne bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou sa v žiadnom prípade nezúčastní vyučovania. Túto skutočnosť nahlási rodič triednemu učiteľovi alebo na zakladna.skola@miloslavov.sk.

      Všetky podrobné informácie k nástupu do školy nájdete aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Žiaci 2. až 4. ročníka končia vyučovanie o 9.30 hod.

      Žiaci 5. až 9. ročníka končia vyučovanie o 10.00 hod.

      V tento deň nie je zabezpečený obed ani prevádzka ŠKD /družiny/. Žiak nemusí mať školskú tašku ani sa prezúvať.

       

      Pokyny pre budúcich prvákov:

      Prváci  majú nástup o 9.00 h.  – školské ihrisko

      Vstup do školy len s jedným rodičom!

      Povinnosť mať rúško - rodič i dieťa

      Priniesť 2 tlačivá:

      1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (v prílohe)
      2. Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy (v prílohe).

      Všetky podrobné informácie dostanete v tento deň od svojich triednych učiteľov a vychovávateľov.

      Odporúčame rodičom priniesť si vlastné pero.

      Ukončenie programu pre prvákov je plánované o 10.30 hod.

       

      Informácie o ďalších dňoch:

       

      Piatok – 3. 9. 2021

      • nástup I. stupeň (1. až 4. ročník) – 7.30 – 7.55 hod.
      • ukončenie vyučovania I. stupeň – 11.40 hod.

       

      • nástup II. stupeň (5. až 9. ročník) – 8.45 – 8.55 hod.
      • ukončenie vyučovania II. stupeň – 12.35 hod.

       

      • žiaci sa prezúvajú
      • žiaci I. stupňa majú obed prihlásený, žiaci II. stupňa si môžu obed objednať individuálne. Odhlásenie obedov je možné denne do 6.59 hod. ZMENA
      • ŠKD bude v prevádzke od 6.30 do 7.30 hod. (ranná ŠKD)  a popoludní od 11.40 do 17.15 hod.
      • budú 4 vyučovacie hodiny – triednické (rozdávanie učebníc, školský poriadok a iné triednické práce).

       

      Od pondelka 6. 9. 2021

      • bude vyučovanie prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu hodín zverejneného v piatok cez Edupage (sekcia Rozvrh)
      • nástup I. stupeň (1. až 4. ročník) – 7.30 – 7.45 hod.
      • nástup II. stupeň (5. až 9. ročník) – 7.45 – 7.55 hod.
      • ŠKD v plnej prevádzke

       

      Tešíme sa na Vás dňa 2. septembra 2021

      PaedDr. Alena Jančeková  riaditeľka a kolektív zamestnancov ZŠ Miloslavov

       

    • Ukončenie školského roka 2021/2021
     • Ukončenie školského roka 2021/2021

     • Dňa 30.6. 2021 bolo slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ Miloslavov, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta Milan Baďanský.

      V tento deň si prevzalo vysvedčenie 456 žiakov školy, z toho 31 deviatakov. Sú to prví absolventi školy v histórií, všetci boli úspešne prijatí na stredné školy s maturitou, na ktoré sa hlásili. Zo školy odchádza aj 8 žiakov z 8. ročníka a 2 žiači 5. ročníka,  ktorí boli prijatí na bilingválne gymnázia.

      Pán starosta Milan Baďanský a pani riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková ocenili najlepších žiakov školy, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach a reprezentovali školu aj obec a rozlúčili sa s našimi deviatakmi. Rozlúčka s deviatakmi bola dojemná a nezaobišla sa aj so slzami .....

      Našim prvým absolventom želáme veľa šťastia a úspechov v živote.

      Krásne prázdniny všetkým, všetci sa opätovne stretneme 2.9.2021 v novom školskom roku.

      Všetky bližšie informácie zverejníme koncom augusta. Užívajte si krásne letné dni.

      Vedenie školy

    • Projekt "Čítame radi II."
     • Projekt "Čítame radi II."

     • Začiatkom júla sme zakúpili  do školskej žiackej knižnice knihy v hodnote 800 eur, ktoré poskytlo ministerstva školstva na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Prváci sa môžu tešiť na knižku Hovorníček, ktorú si zvládnu určite sami prečítať a trénovať svoj jazýček a správnu výslovnosť.

      Druháci môžu získavať poznatky k učivu prvouky z kníh Včely a Stromy.

      Pre žiakov 3.a 4. ročníka máme krásne Explanatórium prírody, Encyklopédiu rastlín a dôležitú tému odpadov veľmi prístupnou formou spracovanú v titule Zberný dvor. 

      Pre starších čitateľov  knihy: Bitky a bojiská - stručné dejiny Slovenska pre mladého čitateľa a Život na našej planéte.

      Tešíme sa, že po prázdninách budete oddýchnutí a plní nového elánu a nenecháte nové knihy dlho ležať na poličke v knižnici.

      Mgr. Marta Bělousovová

    • Batôžkový projekt - pomoc rovesníkom v Afrike
     • Batôžkový projekt - pomoc rovesníkom v Afrike

     • V júni sa naši žiaci prvýkrát mohli zapojiť do projektu, ktorý organizuje spoločnosť Mary´s meals. V skratke ide o to, že dieťa naplní školskú tašku "batôžtek" základnými školskými potrebami, základnými hygienickými potrebami, jedným tričkom, kraťasmi a šľapkami a tento batôžtek sa pošle prostredníctvom spoločnosti Mary´s meals dieťaťu z chudobnej krajiny, ktoré vďaka tomu môže chodiť do školy. 

      Vo štvrtok 8.júla sa vyzbierané batôžky / v počte okolo 70 kusov/ vydali na svoju ďalekú púť do Afriky. Na začiatok v aute dobrovoľníčky organizácie Mary´s meals do Petržalky, potom sa presunú do Viedne aj s ostatnými vyzbieranými batôžkami zo Slovenska a po všetkých potrebných formalitách budú v kamione putovať ďalej. 

      Ďakujeme za Vašu hojnú účasť a podporu projektu !

      Mgr. Marta Bělousovová, poverená vedením projektu v ZŠ Miloslavov

    • Naši úspešní štvrtáci
     • Naši úspešní štvrtáci

     • Milí rodičia,

       

      dňa 27. mája 2021 písalo 4496 žiakov 4. ročníka zo 152 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.

      Aj naša základná škola sa dobrovoľne zúčastnila na tomto projekte v rámci ktorého boli testovaní žiaci 4.A a  4.B triedy. Výsledkami našich žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

      Našim štvrtákom srdečne blahoželáme ! 

      Vedenie školy

    • Zmena organizácie vyučovania od 23.6.2021 (od stredy)
     • Zmena organizácie vyučovania od 23.6.2021 (od stredy)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       

      od stredy 23.6.2021

      - bude skrátené vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ na 4 vyučovacie hodiny

      - vyučovanie končí o 11.40 hod. 

      - obedy budú vydávané podľa nového harmogramu, informovať Vás bude triedny učiteľ. 

      - je predpoklad, že výdaj obedov môže trvať dlhšie, vzhľadom na to, že celá škola končí v rovnaký čas

      - ŠKD bude naďalej do 17.00 hod. Odporúčame rodičom vyzdvihnúť svoje deti čo najskôr, vzhľadom na vysoké teploty. 

       

      28. a 29.6.2021 (pondelok a utorok) budú mať žiaci 4 vyučovanie hodiny - do 11.40 hod. so svojím triednym učiteľom. Budú odovzdávať učebnice, čistiť triedu, skrinky a iné triednické práce.

       

      30.6.2021 - deň vysvedčenia -  končíme 2. vyučovacou hodinou o 9.40 hod. 

      - obed bude možný len pre deti v ŠKD od 11.00 hod. 

      - deti I. stupňa, ktoré nenavštevujú ŠKD, si musia odhlásiť obed sami

      - ŠKD je v prevádzke do 14.00 hod. 

      - ak nemusíte v tento deň využiť službu ŠKD, prosíme Vás o čo najskoršie vyzdvihnutie svojich detí, vzhľadom na to, že je plánovaná slávnostná pedagogická rada od 11.00 hod. 

       

      PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

    • Naši žiaci na celoštátnom kole Biologickej olympiády
     • Naši žiaci na celoštátnom kole Biologickej olympiády

     • Dňa 18. mája sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili krajského kolo Biologickej olympiády kategórie E.

      Samuel Pavol Beňo súťažil v odbornosti botanika a Nina Gešová v odbornosti zoológia, pričom obaja vo svojich kategóriách obsadili úžasné 1. miesto a postúpili do celoštátneho kola súťaže, v ktorom im budeme držať prsty.

      Aleš Gaľa

    • Deň narcisov nemôže mať pauzu
     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     • Milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia, 

      i tento rok sa naša škola chce (i keď opäť taktouto netradičnou formou) zapojiť do zbierky Deň narcisov.

      Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      V prílohe nájdete dokument, kde sú zhrnuté všetky informácie ako prispieť do zbierky Dňa narcisov. Ak môžete, prosíme Vás, zapojte sa. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné...

       

      Ďakujeme Vám

    • Usmernenie k organizácii vyučovania ZŠ Miloslavov od 1.6. 2021
     • Usmernenie k organizácii vyučovania ZŠ Miloslavov od 1.6. 2021

     •  

      Usmernenie je vypracované v zmysle manuálu Covid školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 27. 5. 2021, ktoré vypracovalo Ministerstvo školstva. Zahŕňa najnákladnejšie informácie týkajúce sa chodu školy ( https://www.minedu.sk/data/att/19841.pdf ).

       

      Vstup do areálu školy 

      • Stále platí, že ráno nevstupujú rodičia do areálu školy, popoludní vstupujú len tí rodičia, ktorí idú vyzdvihnúť dieťa z vyučovania  alebo z ŠKD, pri čakaní na dieťa dodržiavajú rozostupy.
      • Do budovy školy vstupujú rodičia alebo návštevníci iba schválenou výnimkou riaditeľky školy vopred (telefonicky, mailom), ktorá sa udeľuje len vo výnimočných, opodstatnených prípadoch
      • Každý návštevník, ktorý má schválený vstup, musí pred vstupom do budovy predložiť Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (v prílohe).                         
      • Celá komunikácia so školou prebieha telefonicky alebo elektronickou formou.

       

      Prerušenie školskej dochádzky žiaka

      • Školská dochádzka je už povinná, preto ju žiak môže prerušiť iba zo závažných, zväčša zdravotných dôvodov.
      • Ak žiak preruší dochádzku na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, tak pri nástupe do školy musí predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka vyklikne cez Edupage.
      • Rodič môže dieťa ospravedlniť maximálne päť vymeškaných po sebe idúcich pracovných dní. Po nástupe do školy rodič predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – vyklikne cez Edupage.
      • Pri prerušení dochádzky na viac ako päť pracovných dní, žiak musí predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom.
      • Žiak, ktorý po prerušení dochádzky v zmysle tohto usmernenia pri nástupe do školy nepredloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nebude môcť vstúpiť do triedy, bude čakať v izolačnej miestnosti, prípadne vonku a rodič si ho bude musieť bezodkladne vyzdvihnúť alebo zabezpečiť  doručenie tlačiva (cez Edupage) Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.
      • V prípade výskytu ochorenia Covid 19 alebo karantény v rodine hláste túto skutočnosť okamžite triednemu učiteľovi.

       

      Hygienické a bezpečnostné opatrenia

      • Škola naďalej rešpektuje zásadu R-O-R, riadime sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ,  Covid automatu podľa farby okresu a usmerneniami Ministerstva školstva. Vo zvýšenej miere sa naďalej realizuje upratovanie a dezinfekcia priestorov.
      • Rúško sa nosí naďalej vo vnútorných priestoroch školy, je potrebné mať k dispozícii minimálne dve rúška. V exteriéri rúško nie je povinné.

       

      Záver

      Žiadame rodičov, aby pokyny zo strany Ministerstva školstva pretransformované do tohto usmernenia z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov plne akceptovali.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Alena Jančeková