• Projektový deň - Svetový deň vody
     • Projektový deň - Svetový deň vody

     • Dňa 22.3.2022 sa v priestoroch našej školy konal Svetový deň vody.

       

      Jednotlivé akcie sa v tento deň konali na niekoľkých miestach súčasne, počas vyučovania.

      V rámci vyučovacích hodín mali vyučujúci pripravené rôzne aktivity a projektovú činnosť, napr.:

      Slovenský jazyk - literárne práce žiakov na tému „Voda“

      Matematika – počítanie príkladov s environmentálnou a ekologickou témou „EKOMATEMATIKA“

      Informatika – programovanie s tematikou vody

      Výtvarné práce – napr. Kvapky vody, Dúha, Dážď

      Čítanie s porozumením – Na čo potrebujeme vodu

      Práca s encyklopédiami a vedecko-populárnou literatúrou

      Výzdoba tried – Modrá kvapka „Rozprávky zo života vodníkov“

      Diskusia na tému: „Význam kolobehu vody“ Šetrenie vodou – zásady ekologického myslenia žiakov

      Kreslenie na chodník

      Rôzne súťaže:

      Kto skôr vypije pohár vody so slamkou

      Prelievanie vody z pohára do pohára pomocou polievkovej lyžice

      Slalom – beh s naberačkou plnou vody

      Najrýchlejšie poskladať papierovú loďku

       

      Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do osláv Svetového dňa vody, spoločnými silami sme pripravili jeden pekný školský deň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektový deň - Svetový deň vody.

    • Slovenský deň v našej škole
     • Slovenský deň v našej škole

     • Dňa 11. apríla 2022 – v pondelok – sa v našej škole uskutoční ďaľší projektový deň

      „SLOVENSKÝ DEŇ“

      Ako už predznačuje názov, bude venovaný nášmu Slovensku – hlavne slovenskému folklóru, piesňam, rečňovankám, veľkonočným tradíciám, krojom, tradičným slovenským jedlám, receptom, výšivkám, keramike, rôznym remeslám ale tiež našej krásnej prírode.

      V tento deň môžu prísť žiaci oblečení v krojoch – ak majú, prípadne v ich imitáciách – napr. dievčatá v blúzkach s napodobneninami ľudových výšiviek, kvetinových ľudových vzorov, taktiež v ľudových účesoch a pod. Ak máte, môžu si tiež doniesť ľudové hudobné nástroje (píšťalky, drumble, rapkáče), výšivky, keramiku a pod.

      Pedagógovia našej školy v tento deň budú svoje vyučovacie hodiny obohacovať  témami, ktoré sa týkajú témy „Slovenský deň a slovenský folklór".

      Veríme, že i touto formou a zanietením spestríme našim žiakom vyučovanie a výchovu a podporíme tak šírenie nášho krásneho folklóru, prispejeme k udržiavaniu našich zvykov a tradícií a budovaniu našej národnej hrdosti.

      Už teraz sa všetci na tento deň tešíme spolu s vami.     

      Výstava ľudových krojov pre žiakov je už pripravená pri vstupe do jedálne. 

      Vedenie školy

    • Pytagoriáda - Okresné kolo
     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Matej Musil: 2. - 3. miesto, kat. P8
      Viliam Mikulec: 8. - 9. miesto, kat. P5
      Filip Klik: 21. miesto, kat. P5
      Megan Ľudmová: 28. miesto, kat. P3
      Patrik Prokopovič: 32. - 34. miesto, kat. P4
      Sofia Linderová: 40. miesto, kat. P4

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme úspešným žiakom!

    • Marec v ŠKD
     • Marec v ŠKD

     • „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.“

      Slová básne Miroslava Válka dokonale vystihujú význam slova „domov“. Miesta, kde cítime lásku, porozumenie, bezpečie. Miesta, kde sú ľudia, ktorých uši nás počúvajú, ústa nám rozprávajú slová čo znejú láskavo i prísne, ruky hladia a nasmerúvajú k pozitívnym hodnotám života. Niekto ho našiel vo svojej rodine, iný sa ho pokúša nájsť celý život. Súčasťou takmer každého domova sú deti. Narodili sa nevinné, ako čistý a nepopísaný list papiera. Prvé riadky ste naň napísali vy, rodičia. O ďalšie sa z veľkej časti staráme my, vychovávatelia a učitelia. Zamysleli ste sa niekedy, koľko času strávi vaše dieťa v škole? Pokojne by sme ju mohli nazvať ich „druhým domovom“. Mnohému ich v ňom učíme.

      Tento mesiac sme sa v oddeleniach ŠKD zamerali na rozprávanie sa a počúvanie. Deti si precvičili prezentovanie vlastných názorov, zážitkov, obhajovanie výtvarných prác a živo sa zapájali do diskusií. Veľa sme si čítali a rozprávali sa o knihách. Nečudo, veď marec je už od roku 1955 vyhlásený za mesiac knihy. Oddelenia boli plné spisovateľov, ilustrátorov i knihviazačov. Na výkresoch ožívali príbehy o zvieratkách, jarných kvietkoch, princeznách i zábavných dobrodružstvách. Staršie deti súťažili v kvízoch a spoznali proces výroby knihy, ktorý začína ešte v hlbokom lese.

      Úvodom mesiaca triedy zaplavili kvety v rôznych podobách. Kytičky a pozdravy z papiera - vystrihované, maľované, lepené i vymodelované z farebnej plasteliny. Deti ich vyrábali pre svoje mamičky, staré mamy, tetušky a všetky ženy, ktoré pre ne v ich živote niečo znamenajú. Oslávili sme spolu Medzinárodný deň žien. Patrí medzi prvé jarné sviatky, medzi prvých poslov jari. Tak, ako nimi sú snežienky, zlatý dážď, tulipány, prvé lastovičky a bociany. V galérii ich nájdete neúrekom, lebo všetky dobré dietky, vyrábali jarné kvietky. O kvety i zvieratká sa musíme starať. Pravidelne ich zalievať, kŕmiť, napájať.

      Nuž a bez vody to nie je možné. Voda je vzácna a preto sme spievali ódy aj na Deň vody. Už aj prváci vedia, čo je kolobeh vody, ako ňou šetriť, ako ju človek využíva a čo z nej získava i to, čo v nej žije. Veľké vodné plochy vidíme v krásnej modrej farbe. Ak by ste 22. marca prišli do priestorov školy, mali by ste pocit, že v jednom veľkom jazere ste. Všade vládli modré odtiene, ožívali žabky, ktoré skákali ako o preteky, na chodníkoch vznikali dúhy, mráčky a zlaté rybky plnili tajné želania. Mnohé deti vyslovili svoje želania nahlas. Boli vo vzácnej zhode. Priali si, aby správy, o ktorých počúvajú z médií, ale aj z rozprávania svojich nových spolužiakov a kamarátov, boli len obsahom historickej vojnovej literatúry. Bohužiaľ sa slová „vojna a mier“ objavovali aj v rozhovoroch oddelení ŠKD.

      Aktivít, ktoré naša škola v mesiaci marec pripravila, sa zúčastňovali aj deti vojnou otrasenej krajiny. Snažíme sa, aby v našej škole cítili naplnenie slov z úvodu tohto článku. Lásku, porozumenie a bezpečie. Jedným slovom „domov“. Poprezerajte si galériu zážitkov, ktoré spolu s vašimi deťmi prežívali a tešíme sa na tie ďalšie.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec v ŠKD.

    • Testovanie 9 – oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka
     • Testovanie 9 – oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka

     • Vážení rodičia,

      dňa 6. apríla 2022 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka Testovanie 9 2022.

      Testovanie z matematiky sa uskutoční od 8.00 do 9.55 hod.

      a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry od 10.20 do 11.50 hod.

      Žiaci deviateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7.45 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov, prípadne idú na obed.  

      O povolených pomôckach počas testovania budú žiakov informovať vyučujúci. Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny!

      Bližšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760


      Prílohy:

      Harmonogram testovania

      Harmonogram testovania - ZZ - 1.skupina

      Harmonogram testovania - ZZ - 2. skupina


      Prajeme úspešné zvládnutie testu!

      Vedenie školy

    • Školský projekt – Svetový deň vody
     • Školský projekt – Svetový deň vody

     • Milí žiaci, rodičia, v našej škole sa bude 22.3. 2022 konať ďalší projektový deň - Svetový deň vody.

      V rámci vyučovania a ŠKD sa budú realizovať rôzne aktivity s touto tematikou. 

      Ako symbol vody - modrá farba, opäť prídeme oblečení v modrom (dobrovoľné). 

      Fotogaléria bude k dispozícii po akcii. 

      Na túto akciu sa všetci veľmi tešíme! 

      Vedenie školy 

    • Podporte OZ Naša škola Miloslavov svojimi 2 %
     • Podporte OZ Naša škola Miloslavov svojimi 2 %

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte aj Vy nasmerovať 2% daní na naše OZ Naša škola Miloslavov.

       

      Dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – OZ Naša škola Miloslavov stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

      Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

       

      Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i naše Občianske združenie:

      Občianske združenie

      OZ Naša škola Miloslavov

      IČO:  50510088

      sídlo: Hlavná ulica 81/42, 900 42  Miloslavov.

       

      Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete v tomto odkaze.

       

      Pomoc touto formou by sme privítali aj od Vašich priateľov z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov...

      Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov ZŠ Miloslavov, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne a pomôžete našej škole.

    • Február v ŠKD
     • Február v ŠKD

     • Už sa nebelie a ešte nezelená. Pôsobí tak trochu smutne. Čo potrebuje? Predsa farby!

      V ŠKD sme sa rozhodli mu ich dopriať. Hlavne modrú, čiernu, červenú, žltú a zelenú. Farby, ktoré vo februári vládli v celom svete. Áno, sú to farby olympijských kruhov a predstavujú farby piatich svetadielov.

      Vo vybrané dni, ktoré boli venované jednotlivým svetadielom, sa deti i všetci dospeláci v škole obliekli do rovnakej farby. Bol to priam magický zážitok, keď sa školou niesla vlna modrej, čiernej, červenej, žltej a zelenej farby. To, že naša škola „fandí našim“ bolo vidieť na každom kroku. Na výzdobe okien, chodieb aj tried. Aby deti rozumeli histórii, významu a odkazu olympijských hier, v oddeleniach ŠKD, primerane veku, získavali informácie z prezentácií, kníh i rozprávok. V športových súťažiach si mohli vyskúšať, aké ťažké to má krasokorčuliarka, keď musí dlho vydržať v lastovičke i ako silno sa musí odraziť skokan na lyžiach, ak má skočiť čo najďalej. So športovými disciplínami zimných olympijských hier sa deti oboznámili pri vymaľovávaní, vystrihovaní a zostavovaní násteniek. Samozrejme, najlepším patria medaile. Keďže všetky „ozajstné“ išli do Číny, deti si ich jednoducho vyrobili. Také, aké by si priali získať, ak by vyhrali niektorú z disciplín. Nad všetkým dianím plápolal olympijský oheň a viala vlajka. Fakle i vlajka boli nakreslené, vystrihnuté aj vymodelované. Z úspechu našich športovcov sa deti spontánne a úprimne tešili. Bolo evidentné, že zjednocujúca sila prešla aj na vaše deti a tímový duch, hra fair play, akceptácia a tolerancia v hre budú aj naďalej súťasťou každého dňa.

      Tiež máte pocit, akoby sme vo februári na niečo zabudli? Nemajte strach! Láska je všadeprítomná. Nezabudli sme ani na sviatok svätého Valentína. Deti si pripomenuli jeho osobnosť, život i posolstvo. Pre svojich milovaných vyrobili pekné darčeky – valentínky.

      Február bol v ŠKD veselý. Veď to bol fašiangový čas a k fašiangom patrí karneval a všelijaké dobroty. A tak nečudo, že ste koncom februára v škole narazili do šašov, princezien, superhrdinov, zvieratiek, rozprávkových postavičiek. Triedy boli ozdobené stuhami, balónmi, girlandami, ozývala sa z nich hudba a smiech. Deti tancovali, súťažili, zabávali sa. Symbolom fašiangov sú aj pampúšiky, alebo aj iným slovom šišky a niekde vyprážajú fánky. Každá rodina má určite svoj obľúbený recept a už ste si ich doma pripravovali. V škole ešte stále dodržiavame prísne protipandemické opatrenia, tak sme ich nemohli ochutnať, no vynašli sme sa. Deti si tieto dobroty nakreslili a vyzdobili ako keby boli z pravého cesta.

      Tešíme sa na deti opäť v marci, v prvom jarnom mesiaci, v ktorom si prídu na svoje všetky kreatívne duše. Teraz už prijmite pozvanie na prehliadku našej galérie a potešte sa prácami vašich detí.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Február v ŠKD.

    • Oznam o nástupe po jarných prázdninách
     • Oznam o nástupe po jarných prázdninách

     • Milí rodičia, žiaci, kolegyne a kolegovia, 

       

      zajtra 7.3.2022 nastupujeme všetci do školy po jarných prázdninách, veríme, že ste si oddýchli a načerpali sily do ďaľších dní. 

       

      Niekoľko informácii k nástupu:

      - vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu a vo všetkých učebniach

      - rodičov prosíme o "odkliknutie" Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka za každé dieťa

      - odporúčame dieťaťu urobiť AG samotest a jeho použitie a výsledok nahlásiť cez Edupage

      - žiadame Vás, aby ste do školy neposielali deti s príznakmi akejkoľvek choroby

      - rúška pre žiakov v spoločných priestoroch (chodby, šatne, WC) sú naďalej povinné

      - počas vyučovania v triedach žiak nemusí mať rúško

      - pre zamestnancov školy je naďalej prekrytie horných dýchacích ciest povinné

      - žiaci II. stupňa a zamestnanci, ktorí majú záujem o obed, aby si nezabudli objednať; I. stupeň má obed objednaný automaticky 

      - od 25.2.2022 je aktualizovaný Školský semafor - zmeny sú najmä v tzv. individuálnej izolácii. 

       

      Vedenie školy

    • Dejepisná olympiáda - okresné kolo
     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Tomáš Gutten: 3.miesto - kat. D
      Tomáš Masarik: 10.miesto - kat. C
      Tamara Cabalová: 10.miesto - kat. F

      Súťaž: Dejepisná olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečná gratulácia našim žiakom, hlavne Tomášovi Guttenovi, ktorý získal už tretie ocenenie za sebou. Tatkež ďakujeme žiakom Veľmi sa tešíme!

    • ZOH 2022
     • ZOH 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZOH 2022.

      Milí rodičia, žiaci, prinášame Vám prvý album s nádhernými a kreatívnymi prácami našich žiakov, ktorí si s pani učiteľkami privodili skvelú olympijskú atmosféru a veľa sa aj naučili o jednotlivých športoch.

      Veď pozrite :)

    • Karanténne opatrenia v ZŠ Miloslavov - aktualizácia k 22.2.2022
     • Karanténne opatrenia v ZŠ Miloslavov - aktualizácia k 22.2.2022

      • Základné školy - I.stupeň aj II.stupeň, ŠKD v plnej prevádzke
      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ škola vie zabezpečiť prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou (je ich nadpolovičná väčšina v triede, kde sa vyskytol pozitívny), tak prezenčné vyučovanie pre týchto žiakov pokračuje a do karantény idú len žiaci bez výnimky, ktorí sú vzdelávaní formou zadávanie domácich úloh cez Edupage. 
      • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u tejto osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény pozitívneho žiaka rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.

      - ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

      - ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

       

      • Rodič má povinnosť neodkladne nahlásiť pozitívny výsledok Ag samotestu triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy. Naďalej odporúčame vykonávať AG samotesty v pondelok a štvrtok, alebo pri príznakoch respiračného ochorenia. 
      • Žiadame rodičov, aby po vykonaní AG samotestu nahlásili cez Edupage (sekcia Žiadosti/Vyhlásenia) jeho použitie a výsledok. Bez pravidelného nahlasovania spotreby AG samotestov nebude mať škola možnost doobjednať ďalšie testy.
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 
      • Dieťa po prekonaní ochorenia COVID-19 necvičí na hodinách TEV (nemôže byť bez prekrytia horných dýchacích ciest) po dobu 5 - 7 dní
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený so súhlasom riaditeľa vo výnimočných prípadoch. Rodičom odporúčame riešiť všetky záležitosti so školou elektronicky (Edupage, mail, telefonicky).
      • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

      Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

      a) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí

      b) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

       

      - ak je trieda v karanténe, dieťa je v domácej izolácii, nekontaktuje sa s cudzími osobami, spolužiakmi a sleduje svoj zdravotný stav

      - do školy NEPATRIA deti s akýmikoľvek príznakmi choroby - žiadame rodičov, aby toto pravidlo dodržiavali a neposielali do školy CHORÉ deti

      - v škole sú prijaté zvýšené hygienické opatrenia

      - aktuálnu verziu Školského semafóru nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

      Ďakujeme všetkým zodpovedným rodičom za pomoc a podporu! 

       

      Vedenie školy

       

      Karanténne "zatvorenia" tried v našej škole:

       

      6.B - ukončené

      • 18.02.2022 - 22.02.2022 -  karanténne opatrenie
      • 21.02.2022 - 22.02.2022 - dištančné vyučovanie

      5.A - ukončené

      • 17.02.2022 - prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou z karantény,
      • 17.02.2022 - 21.02.2022 - karanténne opatrenie so zadávaním domácich úloh pre žiakov bez výnimky z karantény

      7.A - ukončené

      • 17.02.2022 - prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou z karantény,
      • 17.02.2022 - 21.02.2022 - karanténne opatrenie so zadávaním domácich úloh pre žiakov bez výnimky z karantény

      7.B - ukončené 

      • 15.02.2022 - 19.02.2022 - dištančné vyučovanie, 
      • 17.02.2022 - prezenčné vyučovanie pre žiakov s výnimkou z karantény,
      • 15.02.2022 - 19.02.2022 - karanténne opatrenie so zadávaním domácich úloh pre žiakov bez výnimky z karantény

      3.B - 12.02.2022 - 16.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      5.B - 12.02.2022 - 16.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      2.A - 11.02.2022 - 15.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.B - 10.02.2022 - 14.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      5.A - 9.02.2022 - 13.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      1.A - 4.02.2022 - 8.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      1.B - 4.02.2022 - 8.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.A - 4.02.2022 - 8.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      2.B - 1.2.2022 - 5.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      3.C - 1.2.2022 - 5.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.B - 31.1.2022 - 3.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      4.B - 30.1.2022 - 3.02.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      8.A - 27.1.2022 - 31.1.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      6.A - 27.1.2022 - 31.1.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      7.B - 27.1.2022 - 31.1.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      7.A - 26.01.2022 - 30.01.2022 -  dištančné vyučovanie - ukončené

      9.A, 9.B - 25.01. 2022 - 29.01.2022 - distančné vyučovanie pre žiakov bez výnimky z karantény; prezenčne - s výnimkou z karantény, ukončené

      1.B - 22.1.2022 - 31.1.2022 - dištančné vyučovanie, ukončené

      8.B - 20.1.2022 - 29.1.2022 -  dištančné vyučovanie, ukončené

      1.A - 20.1.2022 - 29.1.2022 -  dištančné vyučovanie, ukončené

      3.B - 20.1.2022 - 29.1.2022 - dištančné vyučovanie,ukončené

      1.C - 19.1.2022 - 28.1.2022 - dištančné vyučovanie, ukončené

      2.C - 18.1.2022 - 28.1.2022 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.C - 02.12.2021 - 12.12.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      1.A - 22.11.2021 - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      3.A, 3.B - 20.11. - 29.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      8.B - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      4.A - 17.11.2021 - 28.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      5.A, 5.B - 15.11.2021 - 19.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

      9.A, 9.B - 12.11. 2021 - 18.11.2021 - distančné vyučovanie pre žiakov bez výnimky z karantény; prezenčne - s výnimkou z karantény - ukončené

      7.A - 8.11.2021 - 12.11.2021 - dištančné vyučovanie, ukončené

    • Úspech v súťaži Ypsilon, slovina je hra
     • Úspech v súťaži Ypsilon, slovina je hra

     • Ďalším milým úspechom pre našu školu je umiestnenie sa na 3. mieste v poradí škôl, ktoré sa zapojili do tejto súťaže. Naša škola mala priemernú úspešnosť 95,85 % v kategórii "nad 50 do 80 súťažiacich". 

      Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      Veľmi sa tešíme zo šikovnosti našich žiakov. 

    • Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Tomáš Gutten: 1. miesto - kat. E, postup do krajského kola
      Marek Memersheimer: 3. miesto - kat. F, postup do krajského kola
      Maxim Hinca: 5. miesto
      Samuel Novodomský: 6.miesto
      Michaela Kruková: 8.miesto

      Súťaž: Geografická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme!!!

    • Stretnutie s poslancami NR SR
     • Stretnutie s poslancami NR SR

     • Dňa 11.02.2022 sa na pôde základnej školy stretli pani riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková, pán starosta Milan Baďanský so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport a zároveň poslancom NR SR Karolom Kučerom, poslankyňou NR SR PaedDr. Máriou Šofranko a poslancom NR SR Richardom Nemcom.

      Spoločne rokovali o možnostiach financovania našej novej telocvične, ktorú tak veľmi potrebujeme a na ktorú má Obec Miloslavov všetko predpripravené (odkúpený pozemok, projekt, stavebné povolenie).

      Veľmi sa tešíme, že vďaka aktivite Obce Miloslavov sme takto pripravení a preto veríme, že sa budeme čoskoro tešíť z novej telocvične. Veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke, ktorá toto stretnutie iniciovala. Takáto investícia je mimoriadne dôležitá pre naše deti, ktoré by vo voľnom čase dostali možnosť realizovať sa v rôznych športových aktivitách, ktoré momentálne v škole veľmi chýbajú. 

      Pevne veríme, že budeme úspešní a sen o novej telocvični sa stane po rokoch čakania realitou.

    • Olympijský odznak všestrannosti
     • Olympijský odznak všestrannosti

     • ZŠ Miloslavov sa zapojila do súťaže „Olympijský odznak všestrannosti“,  je to športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka na hodinách telesnej výchovy. Tento rok sa realizovala súťaž pre šieste ročníky a zapojení do súťaže boli aj naši šiestaci. Súťažilo sa v 6 disciplínach: člnkový beh 10 x 5 m, výdrž v zhybe nadhmatom, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 s, skok do diaľky znožmo z miesta, hod 2 kg plnou loptou vpred. Žiaci, ktorí absolvovali všetky disciplíny získali certifikáty a najlepší bronzové a strieborné odznaky všestrannosti. Celkove absolvovalo všetky disciplíny 25 žiakov.  Napriek tomu, že súťaž bola časovo ohraničená na cca 3 týždne a súťaž ovplyvnilo aj nepriaznivé počasie a pandémia Covid – 19, sme s celkovými výsledkami veľmi spokojní.

      Všetkým oceneným súťažiacim gratulujeme!!!

      Najlepší žiaci ZŠ Miloslavov:

      Strieborný odznak všestrannosti: Michal Halanda

      Bronzový odznak všestrannosti: Adam Hlobeň, Karol Boháč, Tobias Minárik, Anton Kamon, Jakub Novotný, Veronika Baranovičová, Patrícia Vatrálová, Barbora Pauličková.

      Súťaž pokračuje krajským kolom, ktoré sa uskutoční dňa 28. 4. 2022 v Bratislave, Športová hala Elán, ktorého sa pokiaľ to pandemická situácia dovolí, zúčastní aj naša škola.

       

      Mgr. Miroslav Barančík